Świadczenie rehabilitacyjne – środki finansowe na powrót do zdrowia!

28 stycznia 2021

Rehabilitacja potrafi być naprawdę kosztowna, szczególnie gdy jest ona długotrwała. Zasiłek chorobowy jest przyznawany jedynie przez pewien okres czasu, więc co może zrobić osoba, która nadal wymaga rehabilitacji, a czas przyznawania zasiłku upłynął? Na szczęście istnieje możliwość starania się o świadczenie rehabilitacyjne, o którym opowiemy w poniższym artykule. 


Świadczenie rehabilitacyjne – środki finansowe na powrót do zdrowia!
Świadczenie rehabilitacyjne – środki finansowe na powrót do zdrowia!

Kto może się starać?

O świadczenie rehabilitacyjne może się starać osoba, która wcześniej otrzymywała zasiłek chorobowy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej i mimo leczenia nadal nie może wrócić do pracy. Aby świadczenie zostało przyznane, musi zostać spełniony jeden podstawowy warunek – dalsze leczenie bądź rehabilitacja są szansą na powrót do pracy. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych na umowę o pracę jak i tych wykonujących zlecenie na podstawie umowy agencyjnej czy umowy zlecenie. Na pomoc mogą liczyć również chorzy wykonujący pracę na podstawie umowy nakładczej! 

Garść szczegółów 

Tradycyjnie, wniosek o świadczenie rehabilitacyjne wraz z potrzebnymi dokumentami należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS. Dokumenty należy złożyć co najmniej 6 tygodni przed końcem prawa do pobierania zasiłku chorobowego. Można tego dokonać najpóźniej do 18 miesięcy po okresie przyznawania zasiłku. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy dokumenty nie mogą być złożone w terminie, okres ten wydłuża się o 6 miesięcy od dnia, gdy okoliczności, przez które nie mieliśmy możliwości dostarczenia wniosku znikną. 

Wymiar świadczenia

Kwota przyznawana w ramach świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 100 procent wymiaru zasiłku chorobowego. Aby zatem poznać jej wysokość, należy najpierw zapoznać się ze sposobem jego wyliczania. Różni się on w przypadku pracowników oraz osób, które nimi nie są. Obie te wartości są jednak wyliczane na podstawie wynagrodzenia lub przychodu z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, od którego osoba ubiegająca się o świadczenie nie może pracować. Jeżeli zaś osoba ta była ubezpieczona krócej, pod uwagę bierze się cały okres ubezpieczenia. 

Dokumenty – co przyda się w urzędzie? 

Najważniejszym dokumentem, który należy zabrać ze sobą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest z pewnością wniosek o przyznanie świadczenia. Ponadto warto przygotować również zaświadczenie o stanie zdrowia wypełniane przez lekarza oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy. Ilość dokumentów będzie zależała głównie od okoliczności utraty zdrowia – czy nastąpiła ona poprzez wypadek czy z powodu choroby zawodowej. Wnioskujący może zostać poproszony o okazanie karty wypadku lub decyzji inspektora sanitarnego.

O dokumentach, procedurze ich składania i obliczaniu wysokości świadczenia piszemy w dokładnej instrukcji dotyczącej świadczenia rehabilitacyjnego. Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!


Powiązane sprawy