Świadczenie rehabilitacyjne – środki finansowe na powrót do zdrowia!

28 stycznia 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Rehabilitacja potrafi być naprawdę kosztowna, szczególnie gdy jest ona długotrwała. Zasiłek chorobowy jest przyznawany jedynie przez pewien okres czasu, więc co może zrobić osoba, która nadal wymaga rehabilitacji, a czas przyznawania zasiłku upłynął? Na szczęście istnieje możliwość starania się o świadczenie rehabilitacyjne, o którym opowiemy w poniższym artykule. 

Świadczenie rehabilitacyjne – środki finansowe na powrót do zdrowia!
Świadczenie rehabilitacyjne – środki finansowe na powrót do zdrowia!

Kto może się starać?

O świadczenie rehabilitacyjne może się starać osoba, która wcześniej otrzymywała zasiłek chorobowy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej i mimo leczenia nadal nie może wrócić do pracy. Aby świadczenie zostało przyznane, musi zostać spełniony jeden podstawowy warunek – dalsze leczenie bądź rehabilitacja są szansą na powrót do pracy. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych na umowę o pracę jak i tych wykonujących zlecenie na podstawie umowy agencyjnej czy umowy zlecenie. Na pomoc mogą liczyć również chorzy wykonujący pracę na podstawie umowy nakładczej! 

Garść szczegółów 

Tradycyjnie, wniosek o świadczenie rehabilitacyjne wraz z potrzebnymi dokumentami należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS. Dokumenty należy złożyć co najmniej 6 tygodni przed końcem prawa do pobierania zasiłku chorobowego. Można tego dokonać najpóźniej do 18 miesięcy po okresie przyznawania zasiłku. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy dokumenty nie mogą być złożone w terminie, okres ten wydłuża się o 6 miesięcy od dnia, gdy okoliczności, przez które nie mieliśmy możliwości dostarczenia wniosku znikną. 

Wymiar świadczenia

Kwota przyznawana w ramach świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 100 procent wymiaru zasiłku chorobowego. Aby zatem poznać jej wysokość, należy najpierw zapoznać się ze sposobem jego wyliczania. Różni się on w przypadku pracowników oraz osób, które nimi nie są. Obie te wartości są jednak wyliczane na podstawie wynagrodzenia lub przychodu z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, od którego osoba ubiegająca się o świadczenie nie może pracować. Jeżeli zaś osoba ta była ubezpieczona krócej, pod uwagę bierze się cały okres ubezpieczenia. 

Dokumenty – co przyda się w urzędzie? 

Najważniejszym dokumentem, który należy zabrać ze sobą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest z pewnością wniosek o przyznanie świadczenia. Ponadto warto przygotować również zaświadczenie o stanie zdrowia wypełniane przez lekarza oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy. Ilość dokumentów będzie zależała głównie od okoliczności utraty zdrowia – czy nastąpiła ona poprzez wypadek czy z powodu choroby zawodowej. Wnioskujący może zostać poproszony o okazanie karty wypadku lub decyzji inspektora sanitarnego.

O dokumentach, procedurze ich składania i obliczaniu wysokości świadczenia piszemy w dokładnej instrukcji dotyczącej świadczenia rehabilitacyjnego. Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!