Zezwolenie na rozbiórkę budynku

9 czerwca 2021 | Aktualizacja: 15 grudnia 2021

Planując rozbiórkę budynku lub innego obiektu budowlanego, należy pamiętać o posiadaniu odpowiedniego zezwolenia. Bez niego usunięcie budynku nie będzie legalne! W przypadku jakich budowli konieczne jest zdobycie pozwolenia na rozbiórkę? O tym, gdzie, jak i kiedy złożyć wniosek opowiemy w poniższym artykule.

Zezwolenie na rozbiórkę budynku
Zezwolenie na rozbiórkę budynku

Pozwolenie na rozbiórkę – kiedy jest konieczne?

Posiadanie pozwolenia na rozbiórkę nie jest obowiązkowe w przypadku każdego obiektu budowlanego. Stworzono listę kategorii budynków, do których rozbiórki niezbędne jest zdobycie odpowiedniego zezwolenia. Należą do nich budowle wpisane do rejestru zabytków oraz te objęte ochroną konserwatorską, o wysokości od 8 metrów i wyżej lub te niższe niż 8 metrów, które stoją w odległości mniejszej niż połowa wysokości od granicy działki.

Pozwolenie jest konieczne również w przypadku budynków, które są wpisane do rejestru zabytków, na Listę Skarbów Dziedzictwa, są uznane za pomnik historii, znajdują się w parku kulturowym bądź podlegają ochronie konserwatorskiej. Jeżeli obiekt, który chcemy rozebrać jest uznany za zabytek, musimy najpierw uzyskać decyzję Konserwatora Zabytków o skreśleniu danego obiektu z rejestru zabytków - informuje pan Tomasz Warchala z firmy rozbiórkowej Max-Bud 1.

Składanie wniosku

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę należy złożyć tuż przed jej rozpoczęciem. Jest to szczególnie ważne, ponieważ jeżeli zaczniemy rozbiórkę budynku bez pozwolenia, wówczas zostanie to uznane przez organ za samowolę budowlaną. W zależności od miejsca zamieszkania, odpowiednie dokumenty składamy do starostwa powiatowego, urzędu miasta na prawach powiatu lub urzędu dzielnicowego. W niektórych przypadkach musimy dostarczyć wniosek do… urzędu wojewódzkiego! Będzie to konieczne w przypadku rozbiórki obiektów usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, dróg publicznych, krajowych i wojewódzkich, lotnisk, elektrowni wiatrowych, na obszarze kolejowym lub – po prostu – na terenach zamkniętych. Wniosek możemy złożyć również listownie oraz przez Internet, korzystając z platformy ePUAP

Po złożeniu wniosku, na weryfikację dokumentów i wydanie zezwolenia nie powinno się czekać dłużej niż miesiąc. Rzecz jasna, w przypadku jakichkolwiek braków we wniosku lub dostarczonych dokumentach, czas ten może wydłużyć się do dwóch miesięcy – spokojnie, urząd z pewnością Cię o tym poinformuje!

Opłata i dokumenty

W przypadku pozwolenia na rozbiórkę, samo dostarczenie wniosku do odpowiedniego urzędu nie wystarczy, aby załatwić sprawę. Musimy przygotować pełen pakiet dokumentów! Będziemy potrzebowali m.in. zgody właściciela obiektu, dowodu uiszczenia opłaty, projektu rozbiórki obiektu, opisu zakresu i sposobu prowadzenia rozbiórki oraz szeregu pozwoleń, opinii i uzgodnień innych urzędów. To, jakie dokumenty musimy dostarczyć do urzędu zależy w dużej mierze od specyfikacji budynku, który mamy zamiar rozebrać. Jeżeli jest to zabytek, niezbędne będzie zdobycie decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu obiektu z rejestru zabytków. W niektórych przypadkach będziemy potrzebowali oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo obszar Natura 2000 – o tym jednak zadecyduje urząd.

Ile kosztuje zdobycie pozwolenia na rozbiórkę? Na szczęście, niewiele. Jest to kwota znacznie mniejsza niż wymiar kary, którą możemy zapłacić za dokonanie samowoli budowlanej. Za wydanie stosownego pozwolenia zapłacimy jedynie 36 złotych. Dodatkowo, jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z opcji pełnomocnictwa, będziemy musieli dopłacić 17 złotych – o ile wyznaczony przez nas pełnomocnik nie jest członkiem naszej najbliższej rodziny. Wszystkie opłaty można uiścić w kasie urzędu miasta lub za pośrednictwem przelewu bankowego na jego rachunek. Niektóre podmioty są zwolnione z dokonywania wszelkich opłat. Są to m.in. jednostki budżetowe, organizacje porządku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby posiadające zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Jak przebiega proces zdobywania pozwolenia?

Po dostarczeniu kompletu dokumentów do urzędu, zostaną one poddane weryfikacji. Następnym krokiem podejmowanym przez urzędników jest ustalenie stron postępowania administracyjnego, które niebawem się rozpocznie. Drugą stroną postępowania mogą być właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w pobliżu obiektu, który będzie podlegał rozbiórce. Następnie, na podstawie zgromadzonych przez urząd materiałów, zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę lub o jego braku. Jeżeli decyzja urzędu nas nie zadowala, możemy się od niej odwołać, składając odpowiedni dokument do urzędu wojewódzkiego lub Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Mamy na to 14 dni od dnia otrzymania rzeczonej decyzji. 

Kiedy można rozpocząć rozbiórkę? Po upływie 14 dni od wydania pozwolenia na rozbiórkę – wówczas minie ustawowo przyznany okres na złożenie odwołania. 

Planujesz rozbiórkę budynku, który wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę? Skorzystaj z naszej instrukcji, która pomoże Ci uporać się ze wszystkimi formalnościami! Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!


Powiązana sprawa