Jak zdobyć uprawnienia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym?

26 maja 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Zamierzasz podjąć pracę jako kierowca karetki, wozu strażackiego lub furgonetki należącej do służby więziennej? Nie wystarczy posiadanie odpowiedniej kategorii prawa jazdy – aby legalnie kierować pojazdami uprzywilejowanymi, należy zdobyć specjalne zezwolenie. W poniższym artykule wyjaśniamy, jakie kryteria należy spełniać i gdzie złożyć wniosek.

Jak zdobyć uprawnienia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym?
Jak zdobyć uprawnienia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym?

Pojazd uprzywilejowany – czym różni się od innych pojazdów?

Pojazd uprzywilejowany jest wyjątkowym rodzajem pojazdu – wysyła sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych oraz sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Jadąc, ma włączone światła mijania bądź drogowe. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym mają pozwolenie na niestosowanie się do przepisów kodeksu drogowego, znaków oraz sygnalizacji świetlnej. Jakie pojazdy zaliczamy do uprzywilejowanych? Przede wszystkim te używane w związku z ratowaniem ludzkiego życia oraz ochroną bezpieczeństwa. 

Do pojazdów uprzywilejowanych należą te używane przez jednostki straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego, policję, straż graniczną, agencję wywiadu, Biuro Nadzoru Wewnętrznego, służbę więzienną, straż miejską czy siły zbrojne RP. Pełną listę znajdziesz w przygotowanej przez nas instrukcji. 

Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

Aby kierować pojazdem uprzywilejowanym, należy zdobyć specjalne zezwolenie. Może ono zostać wydane jedynie wówczas, gdy spełniamy wszystkie kryteria. Kandydat na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego musi mieć ukończone 21 lat, posiadać odpowiednie dla pojazdu prawo jazdy, uzyskać orzeczenia: zdrowotne i psychologiczne, a także ukończyć specjalny kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, przeprowadzany w Ośrodku Doskonalenia Techniki Kierowców. Jak wspomniano wcześniej, potencjalny kierowca pojazdu uprzywilejowanego musi posiadać odpowiednią dla pojazdu kategorię prawa jazdy:

  1. A1, A2 i A – motocykl
  2. B1, B i B+E – czterokołowiec, samochód oraz samochód z przyczepą
  3. C1, C1+E, C, C+E – samochody ciężarowe, maszyny rolnicze wraz z przyczepami
  4. D1, D1+E, D i D+E – autobus oraz autobus z przyczepą 

Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi jest wydawane na okres 5 lat. Trzeba się jednak liczyć z tym, że jego ważność może skończyć się dużo wcześniej – wiele zależy od ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. Utrata ważności któregoś z dokumentów jest równoznaczna z utratą ważności przez wydane zaświadczenie.

Składanie wniosku

Wniosek w sprawie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi można złożyć na trzy sposoby: osobiście, w urzędzie miasta lub gminy, w wydziale Uprawnień Komunikacyjnych, listownie, poprzez wysłanie dokumentacji na adres urzędu oraz przez Internet, korzystając z platformy SEKAP. Jak długo czeka się na rozpatrzenie dostarczonego wniosku? Wiele zależy od sprawności działania urzędu, w którym go składamy. Zazwyczaj decyzję w sprawie otrzymuje się pomiędzy 2 a 7 dniem roboczym. W przypadku odmowy wydania zezwolenia, nie możemy się odwołać. Jedyną metodą na dalsze staranie się o zezwolenie jest usunięcie powodów, dla których nie mogło ono zostać wydane za pierwszym razem i ponowne złożenie dokumentów. 

Wymagane dokumenty i opłaty

Aby starać się o wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, nie wystarczy dostarczenie do urzędu samego wniosku – należy dołączyć do niego kilka istotnych dokumentów. Musimy przygotować kopię orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, kopię orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi oraz kserokopię prawa jazdy. Dodatkowo, należy dostarczyć także dowód uiszczenia opłaty.

Starając się o zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi należy liczyć się z opłatami. Za wydanie zezwolenia zapłacimy 50 złotych – do tej kwoty zostanie dodana opłata ewidencyjna, której wysokość zależy od urzędu. Jeżeli chcemy skorzystać z pełnomocnictwa, a wyznaczony przez nas pełnomocnik nie należy do naszej rodziny, musimy również uiścić opłatę w wysokości 17 złotych. Zapłacić można przelewem na rachunek bankowy urzędu miasta lub gminy, w kasie urzędu, w specjalnych opłatomatach lub za pośrednictwem serwisu info-car.pl.

Zamierzasz podjąć prace jako kierowca pojazdu uprzywilejowanego? Zdobądź zezwolenie już dziś! Przygotowaliśmy instrukcję, która znacznie ułatwi ci proces starania się o ten dokument! Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!


Powiązana sprawa