Jak odwołać się od mandatu?

1 grudnia 2021 | Aktualizacja: 28 grudnia 2021

Jeżeli dostałeś mandat a jesteś w stu procentach pewien, że otrzymałeś go niesłusznie, masz pełne prawo do odwołania się od niego. Dotyczy to wszystkich mandatów, które otrzymamy – za brak biletu w komunikacji miejskiej, drogowego lub – w dobie pandemii – za brak maseczki. Co zrobić, aby rozpocząć procedurę odwołania?

Jak odwołać się od mandatu?
Jak odwołać się od mandatu?

Odwołanie od mandatu – kto może je złożyć?

Wniosek o odwołanie od mandatu może złożyć każdy, kto uważa, że niesłusznie otrzymał mandat. Samodzielnie mogą składać je osoby powyżej 17. roku życia, które posiadają pełne prawa. W przypadku osób młodszych oraz ubezwłasnowolnionych, odwołanie musi złożyć opiekun, np. rodzic, bądź kurator. Prawo do złożenia odwołania mają również przedstawiciele służby, która wydała to niesłusznie – może to być zatem policjant czy strażnik miejski.

Kiedy i jak się odwołać?

Aby odwołanie od mandatu zostało przyjęte, należy przestrzegać pewnych terminów. Jeżeli składa je osoba, która otrzymała mandat, ma na to 7 dni od dnia jego przyjęcia. Natomiast w przypadku składania wniosku przez przedstawiciela służb, wówczas może on tego dokonać dopiero po upływie 7 dni od jego wystawienia. Odpowiednio napisany wniosek musimy dostarczyć do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca wystawienia mandatu. Możemy zrobić to osobiście lub przesłać dokument pocztą.

Wniosek o uchylenie mandatu – jak go napisać?

Warto wspomnieć, że nie ma odgórnego wzoru odwołania się od mandatu. Taki wniosek należy napisać samodzielnie. Na stronie sprawy, którą przygotowaliśmy, zamieściliśmy wzór, z którego możecie skorzystać podczas pisania odwołania. Jeżeli jednak postanowisz samodzielnie sporządzić dokument, powinieneś pamiętać o kilku niezbędnych elementach, takich jak dane osobowe, numer PESEL, adres zamieszkania, opis zdarzenia i uzasadnienie odwołania się od mandatu. Ponadto należy dodać również dane sądu rejonowego właściwego dla miejsca otrzymania mandatu oraz kopię samego mandatu, a także jego serię i numer.

Gotowy wniosek trzeba złożyć do sądu rejonowego i czekać na odpowiedź!

Otrzymałeś mandat, ale uważasz, że wystawiono Ci go niesłusznie? Możesz się od niego odwołać! W przygotowanym przez nas poradniku dokładnie opisujemy proces odwoływania się od mandatu oraz wyjaśniamy, w jakich okolicznościach warto zawalczyć o swoją rację! Kliknij w link poniżej!


Powiązana sprawa