Działalność nierejestrowa – postaw pierwsze kroki w biznesie!

4 marca 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Początki w biznesie bywają trudne – niepewność jutra i ogromna ilość formalności mogą zniechęcić do prowadzenia własnej działalności. Idealnym rozwiązaniem dla nowicjuszy jest działalność nierejestrowa, dzięki której łatwiej opanować posiadanie własnej działalności. W poniższym artykule tłumaczymy, czym jest owa działalność i jakie płyną z niej korzyści!

Działalność nierejestrowa – postaw pierwsze kroki w biznesie!
Działalność nierejestrowa – postaw pierwsze kroki w biznesie!

Działalność nierejestrowa – a co to takiego?

Działalność nierejestrowa jest szczególnym przypadkiem prowadzenia działalności gospodarczej. Rekomenduje się ją osobom, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w świecie własnego biznesu – jej posiadanie wiąże się z brakiem jakichkolwiek obowiązków fiskalnych i administracyjnych, które spędzają sen z powiek młodym przedsiębiorcom. Ten rodzaj działalności jest idealny dla osób prowadzącym działania na niewielką skalę, na przykład zajmujących się udzielaniem korepetycji. Działalność nierejestrowa pozwala uniknąć wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Działalność nierejestrowa nie dla każdego!

Niestety, nie każdy początkujący przedsiębiorca może założyć działalność nierejestrową. Głównym kryterium są w tej sytuacji przychody. Działalność nierejestrowa może być prowadzona przez osobę, która w ramach działalności w żadnym miesiącu nie osiągnęła przychodów o wysokości przekraczającej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto osoba chcąca prowadzić działalność nierejestrową w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Warto również wspomnieć o obowiązkach osoby prowadzącej działalność nierejestrową – mimo zwolnienia z wielu formalności, nadal konieczne jest wypełnianie pewnych zaleceń. Przede wszystkim właściciel działalności zobowiązany jest do prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży – powinna ona zawierać sumę przychodów z danego dnia. Tego rodzaju podsumowanie może być prowadzone w zwykłym notesie bądź zeszycie; ważne jest, aby zapisywane dane były zgodne ze stanem faktycznym.

Jak zacząć?

Aby rozpocząć działalność nierejestrową, nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tej sprawie. Wystarczy zacząć prowadzić wyżej wspomnianą ewidencję sprzedaży, która umożliwi zweryfikowanie, czy przychody nie przekraczają 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W niektórych wyjątkowych sytuacjach, przepisy przewidują konieczność posiadania numeru NIP – w takiej sytuacji należy poprosić o jego nadanie za pomocą formularza NIP-7. 

Jak zakończyć?

Działalność nierejestrową można zakończyć na dwa sposoby – albo po prostu zupełnie zaprzestając działalności, albo zmieniając ją na zwykłą działalność gospodarczą. O ile pierwsze rozwiązanie nie wiąże się z załatwianiem żadnych formalności, o tyle drugie niestety tego wymaga. Wówczas przedsiębiorca musi złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Czasami taka decyzja nie jest dobrowolna – jeżeli przychody przekroczą 50-procentowy próg przychodów, wówczas działalność staje się automatycznie działalnością gospodarczą od dnia przekroczenia limitu. W takiej sytuacji przedsiębiorca musi złożyć wniosek o wpis do CEIDG w ciągu kolejnych 7 dni

Korzyści płynące z działalności nierejestrowej

Prowadzenie działalności nierejestrowej ma wiele plusów. Jednym z nich jest ograniczenie formalności do minimum. Jedynym obowiązkiem przedsiębiorcy jest wówczas prowadzenie ewidencji sprzedaży w celu monitorowania swoich dochodów. Poza tym osoba prowadząca działalność nierejestrową nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom – społecznemu i zdrowotnemu – przez co nie musi odprowadzać składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przede wszystkim jest to jednak bezpieczne rozwiązanie dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze światem biznesu. Jeżeli poczatkujący przedsiębiorca będzie zmuszony zakończyć działalność, nie będzie musiał w żaden sposób formalnie zawieszać działalności – uniknie w ten sposób wielu niepotrzebnych działań!

Czy prowadząc działalność nierejestrową można wystawiać faktury? Jak wygląda sytuacja z podatkiem VAT? A co z rozliczeniem podatkowym? Na te wszystkie pytania odpowiadamy w przygotowanej przez nas szczegółowej instrukcji o działalności nierejestrowej! Kliknij w link poniżej i przekonaj się sam!


Powiązana sprawa