Radca prawny - kim jest i kiedy może pomóc?

19 maja 2022 | Artykuł sponsorowany

Choć udzielanie porad prawnych większości z nas kojarzy się z pracą adwokata, to nie jest to jedyny zawód, który oferuje kompleksową opiekę prawną. Tego typu usługi świadczy również radca prawny, do którego można się zgłosić w sytuacji, kiedy niezbędna jest profesjonalna pomoc prawna z jasnym i zrozumiałym przedstawieniem możliwych rozwiązań sprawy. 

Radca prawny - kim jest i kiedy może pomóc?
Radca prawny - kim jest i kiedy może pomóc?

Kim jest radca prawny i jak nim zostać?

Radca prawny to osoba, która ukończyła studia prawnicze, trzyletnią aplikację radcowską, zdała egzamin zawodowy przeprowadzany przez komisję powołaną przez Ministra Sprawiedliwości i została uwzględniona na oficjalnej liście radców prawnych. Co istotne - osoba wykonująca ten zawód musi korzystać z pełni praw publicznych i udzielać rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu. Istnieje również alternatywna ścieżka zostania radcą prawnych - bez aplikacji radcowskiej. Z pominięcia procedury adwokackiej mogą skorzystać osoby, które posiadają stosowne doświadczenie w doradztwie prawnym. Do takich osób należą m.in. profesorowie i doktorzy habilitowani nauk prawnych, osoby, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora, adwokata lub notariusza, a także osoby, które przez okres co najmniej 3 lat obejmowały stanowisko Prezesa Prokuratorii Rzeczypospolitej Polskiej.

Radca prawny przed przystąpieniem do wykonywania zawodu składa również śluby, które zobowiązują go do przestrzegania zasad etyki zawodowej. Za złamanie zasad etyki grozi odpowiedzialność dyscyplinarna. 

Czym zajmuje się radca prawny?

  • udzielanie i porad i konsultacji prawnych, 
  • sporządzanie opinii prawnych, 
  • opracowywanie projektów aktów prawnych, 
  • występowanie przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika.

Radca niepozostający w stosunku prawa pracy może również zostać obrońcą w postępowaniu karnym lub karnoskarbowym. 

Gdzie można znaleźć radcę prawnego?

Radca prawny może pracować w kancelarii adwokackiej, kancelarii radcy prawnego, w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej, komandytowej czy  komandytowo-akcyjnej. Spis legalnie pracujących radców prawnych znaleźć można na spisie kancelarii prowadzonym przez Okręgowe Izby Radców Prawnych zrzeszających osoby pracujące w zawodzie. Jedną z kancelarii zrzeszonych w tym spisie jest Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata. Jeżeli szukasz doświadczonego radcy prawnego w Sosnowcu - skorzystaj z usług kancelarii i uzyskaj profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego i prawa pracy.