Nowe Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej - właśnie rozpoczął się nabór!

17 maja 2023 | Artykuł sponsorowany | 4 min. czytania

W latach 2021-2027 Polska otrzyma 76 mld euro z budżetu Unii Europejskiej – 72,2 mld euro z polityki spójności i 3,8 mld euro z Equitable Transition Fund. Środki te zostaną wykorzystane na inwestycje w obszarach infrastruktury, ochrony środowiska, energetyki, cyfryzacji, przedsiębiorczości, innowacji i edukacji oraz spraw społecznych. Na jakie dokładnie programy krajowe i regionalne Polska przeznaczy unijne środki?

Nowe Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej - właśnie rozpoczął się nabór!
Nowe Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej - właśnie rozpoczął się nabór!

Kilka słów o FE

Podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej UE (2014-2020), około 60% przyznanych środków polityki spójności zostanie przeznaczone na programy realizowane na poziomie krajowym, a 40% na programy regionalne. Podział środków na programy krajowe jest podobny jak w okresie 2014-2020. Dlatego też środki polityki spójności będą inwestowane m.in. w zwiększanie kapitału ludzkiego, rozwój infrastruktury i ochronę środowiska, budowanie kompetencji cyfrowych oraz wspieranie Polski Wschodniej.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027

Program jest skierowany do województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz po raz pierwszy do województwa mazowieckiego z wyłączeniem miasta Warszawy i powiatów przyległych. Skoncentruje się na 5 priorytetach:

 • Przedsiębiorczość i innowacje.
 • Rozwijanie pomysłów biznesowych innowacyjnych przedsiębiorstw.
 • Wykorzystanie procesów projektowych do dostosowania produktów i usług do potrzeb i oczekiwań klientów.
 • Automatyzacja i robotyzacja – wprowadzenie technologii pozwalających na optymalizację procesów produkcyjnych.
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym – wdrażanie rozwiązań mających na celu zmniejszenie wpływu na środowisko oraz poprawę jakości produktów i usług.
 • Kredyty na rozwój turystyki.
 • Energia i klimat.
 • Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej.

Oprócz Programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027” rozwój województw, będzie wspierany przez Regionalny Program Operacyjny na lata 2021-2027 o łącznej wartości 2,08 mld euro.

Dla kogo FEPW.01.04?

W programie nie zabrakło propozycji dla firm z sektora MŚP. To kompleksowe wsparcie w zakresie dostosowania oferty firm do potrzeb klientów, a także wykorzystania procesów wzorniczych czy zwiększenie atrakcyjności usług lub produktów. Działanie FEPW.01.04 Wzornictwo w MŚP to program skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które działalność gospodarczą prowadzą na terenie województw Polski Wschodniej.

Co obejmie wsparcie?

Działanie FEPW.01.04 Wzornictwo w MŚP ukierunkowane jest na wsparcie wdrożenia strategii wzorniczej, gdzie celem jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu lub usługi. Wsparcie obejmuje też:

 • Sfinansowanie wydatków przeznaczonych na opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej.
 • Opracowanie i przeprowadzenie audytu wzorniczego, pod kątem kompleksowej analizy działalności przedsiębiorstwa. Wraz z oceną jego potencjału i potrzeb.
 • Opracowanie strategii związanej z dostosowaniem wzornictwa do potrzeb rynku i konsumentów, a także rekomendacje w zakresie dalszych działań przedsiębiorstwa.

Na co można wykorzystać dofinansowanie?

Środki z programu można przeznaczyć między innymi na pokrycie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem audytu wzorniczego. Dodatkowo z programu przedsiębiorcy mogą sfinansować:

 • Dowolne koszty usług związanych z doradztwem w zakresie wdrożenia strategii wzorniczej.
 • Zwrotu pieniędzy przeznaczonych na nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości.
 • Kosztów związanych z zakupem oprogramowania i innych środków niematerialnych, niezbędnych do wdrożenia strategii – patentów, licencji, nabycia własności intelektualnej.
 • Związanych z instalacją maszyn i urządzeń kosztów materiałów budowlanych i robót.
 • Kosztów usług szkoleniowych.

Wsparcie udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 3 mln złotych.