Na czym polega analiza prawna marki, czyli jak sprawdzić swój znak towarowy?

27 października 2023 | Artykuł sponsorowany

Liczba znaków towarowych zgłaszanych do rejestracji w Polsce systematycznie rośnie. Bez względu więc na to, czy jesteś dopiero na etapie budowania swojej marki, czy też Twoja firma posiada już stabilną pozycję rynkową lub korzysta z ochrony urzędu patentowego – warto przeprowadzić analizę prawną marki. Czym jest i na czym polega badanie znaku towarowego? Przeczytaj.

Na czym polega analiza prawna marki, czyli jak sprawdzić swój znak towarowy?
Na czym polega analiza prawna marki, czyli jak sprawdzić swój znak towarowy?

Co to jest analiza prawna marki i na czym polega badanie znaku towarowego?

Dla Ciebie jako przedsiębiorcy najważniejsze są dwie rzeczy. Po pierwsze, czy nazwa Twojej firmy nie jest podobna do innego, zarejestrowanego już znaku towarowego. Po drugie, czy rejestracja znaku towarowego Twojej firmy w Urzędzie Patentowym jest w ogóle możliwa. Aby to sprawdzić, konieczna jest pełna analiza prawna marki.

Polega ona przede wszystkim na sprawdzeniu, czy dana marka jest bezpieczna pod względem prawnym. Audyt prawny marki powinien obejmować w głównej mierze:

  • sprawdzenie, czy konkretny znak towarowy nie narusza praw innych przedsiębiorców, szczególnie praw autorskich do logo oraz prawa ochronnego na znak towarowy
  • zweryfikowanie czy ochrona znaku towarowego Twojej marki jest możliwa w Urzędzie Patentowym
  • stały monitoring marki, czyli kontrolowanie, czy ktoś inny nie narusza Twoich praw do oznaczenia

Dopóki nie dokonasz analizy prawnej marki, nie będziesz miał pewności, czy dana nazwa lub logo nie są już zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Kiedy należy wykonać analizę prawną marki?

Istnieją 3 newralgiczne momenty w działalności firmy, kiedy znak towarowy marki powinien zostać sprawdzony.

  1. Przed wejściem firmy na rynek

Zanim wprowadzisz swoją markę na rynek, przeprowadź dokładną analizę prawną. Ochroni Cię to przed potencjalnymi procesami sądowymi, a także zyskasz pewność, że za kilka miesięcy nie będziesz musiał przeprowadzać rebrandingu.

  1. Przed zgłoszeniem znaku towarowego do Urzędu Patentowego

Analiza prawna pozwoli ustalić, czy Twoja marka ma charakter opisowy (wskazuje na rodzaj towaru). W takich przypadkach urzędnicy często odmawiają udzielenia ochrony znaku towarowego (około 28% zgłoszeń).

Zastrzeżenie znaku towarowego przez Urząd Patentowy nie będzie możliwe, jeżeli wybierzesz dla swojej firmy nazwę w formie określenia opisowego (np. „sklep biegacza” odnoszącego się do produktów skierowanych dla biegaczy).

Urzędnik rozpatrujący Twój wniosek nie dokonuje rutynowego porównania Twojego znaku z już istniejącymi na rynku. Jeżeli nie zostanie złożony sprzeciw, Twój znak towarowy zostanie zarejestrowany. Musisz pamiętać jednak, że przez 5 lat po rejestracji inne podmioty będą mogły unieważnić Twoje prawa do marki, a nawet Cię pozwać.

  1. Po otrzymaniu ostrzeżenia od kancelarii

W sytuacji, gdy konkurencja rynkowa wystosowuje do Ciebie pismo ostrzegawcze, dokładna analiza prawna marki pozwoli przygotować najlepszą linię obrony oraz zebrać mocne argumenty do skuteczniejszych negocjacji.

Ochrona znaku towarowego zabezpiecza go przed kolizją z oznaczeniami podobnymi. Jednak nawet znaki zarejestrowane mogą stać się przedmiotem działań konkurencyjnych podmiotów przeciwko potencjalnym naruszycielom. Konsultując się z rzecznikiem patentowym, możesz sprawdzić, czy ewentualnie nie popełniłeś jakiegoś błędu przy opracowywaniu znaku towarowego.

ochronaznakutowarowego.jpg

Jak należy przeprowadzić analizę prawną marki?

Etap 1 – Znaki wyłączone z rejestracji

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy wybrana przez Ciebie nazwa może być w ogóle znakiem towarowym. Obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie wymieniają pewne kategorie oznaczeń, które są wyłączone z rejestracji.

Etap 2 - Analiza prawna nazwy firmy

Na tym etapie poszukiwane są podobne znaki towarowe z wcześniejszą datą rejestracji. Jest to o tyle ważne, że kolizją nie są jedynie znaki identyczne. Podobieństwo oceniane jest w pierwszej kolejności pod względem zbliżonych towarów i usług, a dopiero później samych znaków.

Etap 3 – Dostosowanie znaku towarowego do rejestracji

Na ostatnim etapie formułowane są wnioski i rekomendacje. Poza wskazaniem znaków będących największymi zagrożeniami sygnalizowane są również możliwe rozwiązania w przypadku zaistniałych kolizji.