Jakie prawa masz podczas zdalnej pracy na zwolnieniu lekarskim?

7 listopada 2023 | Aktualizacja: 8 listopada 2023 | Artykuł sponsorowany

Z możliwości pracy zdalnej korzysta chętnie obecnie wiele osób. Niejasne są jednak dla niektórych w tym przypadku prawa i obowiązki pracownicze, zatem temat ten wymaga zdecydowanie dopracowania.

Jakie prawa masz podczas zdalnej pracy na zwolnieniu lekarskim?
Jakie prawa masz podczas zdalnej pracy na zwolnieniu lekarskim?

Jedną z kwestii, która często budzi kontrowersje, jest praca zdalna na zwolnieniu lekarskim. Czy można pracować zdalnie w czasie L4? Jakie prawa ma pracownik zdalny, który przebywa na zwolnieniu lekarskim? Czego nie można robić na L4? Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej. 

Praca zdalna na zwolnieniu lekarskim – czy to legalne?

Z definicji zwolnienie lekarskie L4 wystawiane jest osobom niezdolnym okresowo do pracy z przyczyn zdrowotnych lub w związku z koniecznością zapewnienia opieki bliskiej osobie. Słowem kluczowym jest tu „niezdolność do pracy” i należy rozumieć ją dosłownie. Jeśli lekarz stwierdził, że dana osoba jest do pracy niezdolna, należy dostosować się do jego zaleceń. Mowa tu nie tylko o przyjmowaniu ewentualnie przepisanych medykamentów, by wrócić do zdrowia, ale również o wykorzystaniu odpowiednio czasu swojego L4 na powrót do pełni sił. W czasie zwolnienia lekarskiego nie remontujemy zatem mieszkania i nie wyjeżdżamy na wakacje. Nie wykonujemy również – co ważne – pracy zarobkowej, nawet jeśli w naszej opinii nie obciąża ona znacząco organizmu. Chory pracownik nie może świadczyć obowiązku pracy należycie i bezpiecznie, nawet jeśli przebywa w domu, pracując zdalnie. Nie jest dopuszczalne również podejmowanie się dodatkowej pracy zarobkowej (np. dorywczej u innego pracodawcy) na zwolnieniu L4.

Jakie prawa ma pracownik zdalny na zwolnieniu lekarskim?

Pracownik zdalny, podobnie jak pracownik pracujący stacjonarnie czy w terenie, jeśli jest objęty ubezpieczeniem chorobowym, ma prawo do zwolnienia chorobowego L4. Ma również prawo za czas swojego zwolnienia lekarskiego pobierać świadczenia chorobowe w przysługującej sobie stawce. Wysokość świadczenia chorobowego ogólnie wynosi 80% podstawy wymiaru, także za okres pobytu w szpitalu. Jednocześnie są od wspomnianej zasady pewne wyjątki. Wyższe świadczenie chorobowe, czyli wynoszące 100% podstawy wymiaru, otrzymają na L4 kobiety w ciąży, a także osoby niezdolne do pracy w związku z wypadkiem do/z pracy. Na świadczenie chorobowe w wysokości 100% podstawy wymiaru liczyć mogą też kandydaci na dawców komórek/tkanek/narządów, którzy muszą poddać się niezbędnym badaniom, a także osoby oddające komórki/tkanki/narządy.

Prawem osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim L4, również jeśli jest nią pracownik zdalny, jest wykorzystanie okresu L4 na powrót do pełni sił. Działa to zatem w obie strony – nie tylko pracownik nie może świadczyć pracy zawodowej i dorywczej w okresie L4, ale też pracodawca nie może od chorego pracownika na L4 wymagać, by ten świadczył obowiązki zawodowe. Pracownik zdalny przebywający na L4 ma zatem pełne prawo odmówić świadczenia pracy na prośbę pracodawcy, nie martwiąc się o konsekwencje swoich działań. Pracodawcy przymuszającemu osobę na L4 do pracy (również zdalnej) grożą konsekwencje finansowe (kary finansowe), a nawet karne. Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim nie może być też zwolniony przez pracodawcę, chyba że niezgodnie z prawem wykorzystuje on swoje zwolnienie L4 lub zaistnieją inne, wyjątkowe sytuacje podane w ustawie (np. bardzo długie L4).

Zwolnienie lekarskie i praca zdalna – kontrole i ich konsekwencje

Pracownik zdalny na zwolnieniu lekarskim ma prawa, ale ma również obowiązki. Nieprzestrzeganie zasad obowiązujących na zwolnieniu lekarskim może mieć poważne konsekwencje, z czym należy się liczyć. Nie bierzemy L4 zatem po to, by w tym czasie „dorobić” w innym miejscu, ewentualnie po to, by mieć „trochę urlopu” na wyjazd bądź sprawy domowe.

ZUS ma prawo skontrolować, jak ubezpieczony wykorzystuje swoje zwolnienie chorobowe. W uzasadnionych przypadkach kontrolę pracownika na zwolnieniu lekarskim może zlecić również pracodawca. Osoba, która – mimo stwierdzonej przez lekarza niezdolności do pracy – podejmuje się pracy zarobkowej, może utracić prawo do świadczenia chorobowego. Naraża się również na możliwość zwolnienia dyscyplinarnego w związku z naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych.

Materiał dostarczony przez TenDoktor.pl