Jakie elementy wchodzą w skład systemu Business Intelligence?

15 maja 2023 | Artykuł sponsorowany | 3 min. czytania

Pod pojęciem Business Intelligence rozumie się proces przekształcania zgromadzonych danych w użyteczne informacje biznesowe, które dostarczają konkretną wiedzę niezbędną do podejmowania trafnych decyzji przez kadrę zarządzającą firm. Wdrożenie Business Intelligence pozwala zatem na sprawną konsolidację danych i ich dokładne analizowanie, co w konsekwencji przekłada się na poprawę efektywności zarządzania, bezpośrednio wspierając skuteczną realizację postawionych celów biznesowych. Sprawdź, jakie elementy składają się na architekturę tego nowoczesnego systemu!

Jakie elementy wchodzą w skład systemu Business Intelligence?
Jakie elementy wchodzą w skład systemu Business Intelligence?

Architektura systemu Business Intelligence

System Business Intelligence w swych podstawach bazuje na ogromnych ilościach informacji, które same w sobie nic nie mówią, ale nabierają wartości dopiero po zastosowaniu odpowiednich mechanizmów i technik prezentacji. Wówczas stają się pomocnym materiałem do przeprowadzania analiz biznesowych i opracowywania strategii rozwoju biznesu.

Systemy BI najczęściej opierają się na hurtowni danych (data warehouse), a na ich architekturę składają się: dane, aplikacje, przekształcenia i analizy oraz wizualizacje danych. Przy czym aplikacje i bazy danych umożliwiają prowadzenie analiz w czasie rzeczywistym, natomiast przekształcenia dostarczają wiedzę niezbędną dla użytkowników biznesowych.

Wdrożenie Business Intelligence – korzyści dla biznesu

Dzięki wdrożeniu Business Intelligence firmy otrzymują dostęp do wartościowych danych, które mogą następnie przekuć na skuteczne decyzje biznesowe. System BI wiąże się bowiem z szeregiem korzyści:

  • umożliwia wgląd w bardziej szczegółowe dane, które pomagają przeanalizować i lepiej zrozumieć, jak działa dany biznes;
  • pozwala firmom poprawić ich wydajność poprzez bieżące śledzenie i analizowanie dostępnych danych;
  • oferuje wysoką elastyczność, pozwalając w łatwy sposób dostosowywać dane do indywidualnych potrzeb konkretnej firmy;
  • poprawia wydajność, ponieważ szybko dostosowuje się do zmieniających się trendów i potrzeb rynku;
  • zwiększa efektywność przy jednoczesnej redukcji kosztów, co jest możliwe za sprawą większej automatyzacji rutynowych i monotonnych zadań czy procesów;
  • pozwala na lepsze wykorzystanie pozyskanych danych;
  • pomaga firmom w procesie budowania ich przewagi konkurencyjnej na rynku, dostarczając dane niezbędne do tworzenia trafnych strategii biznesowych;
  • wspiera komunikację wewnętrzną.

System BI – dlaczego jest ważny dla firm?

Dane zbierane przez systemy Business Intelligence mogą być z powodzeniem wykorzystywane w wielu obszarach działania przedsiębiorstwa – zarówno w sprzedaży, jak i w marketingu czy HR. Otrzymując wgląd w aktualne i historyczne dane, firmy są w stanie podejmować trafniejsze decyzje biznesowe i tym samym sukcesywnie zwiększać swoją produktywność, generując większy przychód. Systemy Business Intelligence pozwalają ponadto na znacznie szybszy rozwój działalności, a narzędzie to może być wykorzystywane przez analityków także do analizy konkurencji i przewidywania trendów rynkowych, co również ma niebagatelne znaczenie dla poprawy sprzedaży. To wszystko sprawia, że umiejętne wykorzystanie danych w celu ciągłego usprawniania działalności powinno być priorytetem wśród firm, którym zależy na utrzymaniu przewagi konkurencyjnej.