Jakie dokumenty są potrzebne do wniesienia sprawy przeciwko bankowi w związku z kredytem we frankach?

4 grudnia 2023 | Artykuł sponsorowany

Wielu posiadaczy kredytów we frankach, zwanych również kredytami frankowymi, staje przed dylematem, czy podjąć działania prawne przeciwko bankowi. Obecnie istnieje możliwość uwolnienia się od takiego kredytu poprzez unieważnienie umowy lub odzyskanie nadpłaconych bankowi pieniędzy. Jednak aby skutecznie dochodzić swoich roszczeń, konieczne jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji. W niniejszym artykule omówimy, jakie dokumenty są niezbędne w procesie wniesienia sprawy przeciwko bankowi w związku z kredytem we frankach.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniesienia sprawy przeciwko bankowi w związku z kredytem we frankach?
Jakie dokumenty są potrzebne do wniesienia sprawy przeciwko bankowi w związku z kredytem we frankach?

Umowa o kredyt we frankach

W pierwszej kolejności należy odnaleźć egzemplarz umowy kredytowej podpisanej z bankiem. Ważne jest sprawdzenie, czy umowa zawiera podpisy osób reprezentujących bank oraz własny podpis kredytobiorcy. Ponadto, należy upewnić się, czy data zawarcia umowy jest wpisana poprawnie i czy nie występuje rozbieżność między datą na pierwszej stronie umowy a datą przy podpisach stron. W przypadku, gdy umowę podpisywano w różnych terminach, data podpisania umowy powinna być datą, w której druga strona umowy złożyła swój podpis.

Należy pamiętać, że czasami może się zdarzyć sytuacja, gdy umowę podpisywano z jednym bankiem, a obecnie jest to inny bank. Nie stanowi to jednak przeszkody w dochodzeniu roszczeń wobec aktualnego banku, ponieważ nowy bank staje się następcą prawnym swojego poprzednika na zasadach sukcesji uniwersalnej. Jeśli, ktoś nie posiada umowy o kredyt można o jej kopie wystąpić do banku, który musi udostępnić taki dokument.

Aneksy do umowy kredytowej

Warto sprawdzić, czy do umowy kredytowej nie zostały podpisane jakiekolwiek aneksy. Często pomijamy fakt, że oprócz samej umowy, mogą istnieć aneksy, które są integralną częścią umowy. Te dokumenty mogą zawierać dodatkowe ustalenia, które są istotne dla naszej sprawy. Dlatego warto przekazać kancelarii prawnej wszelkie aneksy, które były podpisane w trakcie trwania umowy kredytowej.

Regulamin

Ważnym dokumentem, który powinien znaleźć się w naszej dokumentacji, jest regulamin stosowany przez bank przy udzielaniu kredytów we frankach. Regulamin stanowi załącznik do umowy kredytowej i zawiera szczegółowe zasady i warunki dotyczące udzielania kredytów. Jeśli bank posługiwał się takim regulaminem, warto go przekazać kancelarii prawnej, ponieważ może mieć wpływ na analizę umowy i ocenę jej zgodności z przepisami prawa.

Historia spłaty kredytu

W celu przygotowania pozwu przeciwko bankowi lub prowadzenia sprawy w sądzie, istotnym dokumentem jest historia spłaty kredytu. Bank powinien wydać zaświadczenie, w którym przedstawi kwotę wypłaconego kredytu, wysokość dokonanych spłat rat kapitałowych i odsetkowych oraz aktualne saldo zadłużenia. To zaświadczenie może być płatne, a czas oczekiwania na jego wydanie może wynosić od kilku dni do kilku tygodni. Poniżej zamieszczamy odpowiedni wzór wniosku do banku o wydanie historii spłaty kredytu.

WNIOSEK KREDYTOBIORCY O WYDANIE DOKUMENTÓW [PDF]

Dokumenty w przypadku rozwodu lub śmierci kredytobiorcy

W niektórych sytuacjach dokumentacja związana z życiem rodzinnym lub dziedziczeniem może być niezbędna do prowadzenia sprawy sądowej. Jeśli wystąpił rozwód lub zmarł kredytobiorca, konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających te okoliczności. Umowy kredytowe we frankach często były zawierane na długie okresy czasu, dlatego mogą wystąpić sytuacje, w których te dokumenty będą istotne dla sprawy.

Analiza umowy przez profesjonalistę

Aby skutecznie dochodzić swoich roszczeń przeciwko bankowi, warto skonsultować się z kancelarią frankową specjalizującą się w sprawach frankowych. Doświadczeni prawnicy są w stanie dokładnie przeanalizować umowę kredytową, aneksy, regulaminy bankowe i inne dokumenty. W przypadku stwierdzenia niedozwolonych klauzul, mogą przygotować pozew i reprezentować klienta w sądzie. Do samej analizy i ustalenie podstaw do wniesienia sprawy do sądu wystarczy sama umowa kredytu oraz regulamin. Jak podaje portal Bankingo.pl warto pamiętać też, że doświadczone kancelarie frankowe powadzą sprawy frankowe już od ponad 5 lat oraz mają na swoim koncie już ponad 1000 korzystnych wyroków w sprawach frankowych.

Proces wniesienia sprawy

Warto zaznaczyć, że proces wniesienia sprawy przeciwko bankowi w związku z kredytem we frankach nie jest formalnością. Choć orzecznictwo sądowe jest po stronie frankowiczów, to postępowanie sądowe może trwać wiele miesięcy, a nawet kilka lat. Wymaga to zaangażowania zarówno ze strony powoda, jak i jego pełnomocnika.

W przypadku prowadzenia sprawy sądowej konieczne jest posiadanie rzetelnej dokumentacji. Warto zgromadzić wszystkie istotne dokumenty, takie jak umowa kredytowa, aneksy, regulamin banku, wniosek o udzielenie kredytu, zaświadczenie o wypłaconej kwocie kredytu, dokumentacja historii kredytowej i wszelkie inne dokumenty potwierdzające warunki kredytu.