Jakich informacji wymaga najczęściej pożyczkodawca w ramach wniosku

28 lipca 2023 | Artykuł sponsorowany

Zawarcie umowy z podmiotem finansowym wiąże się z obopólnym zaufaniem pomiędzy stronami. Konsument musi wiedzieć, że pożyczkodawca jest godny zaufania i działa zgodnie z przepisami polskiego prawa. Z kolei pożyczkodawca musi mieć pewność, że potencjalny klient jest osobą rzetelną, która posiada odpowiednie warunki, aby wywiązać się z postanowień zawieranej umowy.

Konsument pod niektórymi względami ma ułatwione zadanie. Nad jego bezpieczeństwem czuwa nie tylko prawo, ale także Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rankingi firm finansowych, a także opinie innych pożyczkobiorców.

Z kolei dla podmiotów finansowych źródłem informacji jest sam konsument, jego pracodawca, a także bazy informacji kredytowej i bazy dłużników. Jakich zatem informacji może wymagać od nas przyszły pożyczkodawca? Jakie dane będziemy musieli przedstawić we wniosku? Co pożyczkodawca sprawdzi samodzielnie? Odpowiadamy.

Jakich informacji wymaga najczęściej pożyczkodawca w ramach wniosku
Jakich informacji wymaga najczęściej pożyczkodawca w ramach wniosku

Jakich informacji wymaga pożyczkodawca w ramach wniosku

Niezależnie od tego, czy wniosek o dodatkowe środki składamy online, telefonicznie, czy osobiście w placówce firmy pożyczkowej lub banku, konieczne będzie wypełnienie stosownego formularza. Przeważnie każdy podmiot finansowy ma swój własny wniosek, lecz na ogół zawiera on te same pozycje, które musi wypełnić wnioskodawca. W tym artykule skupimy się na zobowiązaniach przez Internet, ze względu na fakt, że wypełniamy go samodzielnie. Będąc w placówce finansowej, wyjaśnień może nam udzielić pracownik danej firmy, a składając wniosek przez telefon, przez cały proces przeprowadza nas konsultant – my przeważnie odpowiadamy na zadane pytania.

Wybór produktu, kwoty i okresu kredytowania

Niezależnie czy wybierzemy bank i kredyt gotówkowy, czy preferujemy pożyczkę pozabankową, naszym pierwszym krokiem jest wejście na stronę internetową wybranej instytucji (https://lendup.pl/kredyt-gotowkowy/). W zakładce kredyty lub pożyczki wybieramy produkt, którym jesteśmy zainteresowani. Zanim złożymy wniosek mamy do wyboru kwotę zobowiązania i okres, na który chcemy zawrzeć umowę. Przeważnie, aby łatwiej było nam wykonać symulację wysokości raty, dostępne są suwaki, za pomocą których płynnie zmieniamy kwoty i okres kredytowania. Jeśli wytypujemy odpowiednią sumę i czas, w którym chcemy spłacić zobowiązanie, możemy przejść do składania wniosku. 
Przeważnie mamy wybór pomiędzy złożeniem wniosku dla nowych i stałych klientów. Jeżeli jesteśmy nowymi klientami danego podmiotu, naszym kolejnym zadaniem będzie wypełnienie formularza osobowego. Bardzo często, zanim przejdziemy do następnego etapu, jesteśmy pytani o dodatkowe usługi, z których chcemy skorzystać np. ubezpieczenie, co niekiedy może obniżyć wysokość oprocentowania.

Dane osobowe

Jednymi z wielu niezbędnych informacji przekazywanych pożyczkobiorcom są nasze dokładne dane osobowe. Na ich podstawie bank lub firma pożyczkowa muszą móc nas zidentyfikować i sprawdzić w bazach informacji kredytowej. Jakie dane mogą być wymagane:

 • Imię i nazwisko,
 • Data i miejsce urodzenia,
 • Adres zameldowania i adres korespondencyjny,
 • Numer PESEL,
 • Numer i seria dowodu osobistego – niekiedy wymagane jest podanie daty ważności i organ wydający dokument,
 • Aktualny numer telefonu i adresu e-mail,
 • Indywidualny numer rachunku bankowego.

Badanie naszej zdolności kredytowej i sytuacji materialnej

Nie da się ukryć, że od naszych zasobów finansowych zależy, czy otrzymamy kredyt lub pożyczkę w sugerowanej początkowo wysokości. Im gorzej kształtuje się nasza sytuacja materialna, tym trudniej o korzystną ofertę. Niekiedy ze względu na zbyt niskie dochody lub zbyt wysokie obciążenia finansowe nasz wniosek będzie odrzucony już na wstępnym etapie składania wniosku. Niemniej jednak możemy spotkać się z pytaniami dotyczącymi:

 • Wysokości otrzymywanych dochodów (z różnych źródeł),
 • Obecnie spłacane kredyty i pożyczki (kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, pożyczki pozabankowe, karty kredytowe, kredyt odnawialny w rachunku bankowym, zakupy ratalne itd.),
 • Zobowiązania wynikające z tytułów wykonawczych np. alimenty,
 • Stałe miesięczne wydatki gospodarstwa domowego.

Ponadto kredytodawcy mogą zapytać nas o miejsce zatrudnienia, rodzaj i formę umowy, na podstawie której wykonujemy swoje zadania. Bardzo istotna może być liczba osób będących na naszym utrzymaniu, a także nasz stan cywilny. W przypadku małżeństwa możliwe, że konieczna będzie zgoda na zawarcie umowy od współmałżonka. Zgoda na ogół wymagana jest przy wspólności majątkowej i przy zobowiązaniach na wyższe kwoty. Niejednokrotnie możemy zostać zapytani o nasz majątek np. posiadane nieruchomości, czy samochód. Nie bez znaczenia jest także wiek kredytobiorcy. Niektóre podmioty nie udzielają wsparcia osobom do 21. lub 23. roku życia, a także konsumentom powyżej 75 lat. Więcej informacji o metodach badania zdolności kredytowej znajdziemy w części blogowej, na stronie internetowej lendup.pl.

Podsumowanie

Informacje, które przekazujemy pożyczkodawcy, zawsze muszą pokrywać się ze stanem faktycznym. W literze polskiego prawa, podanie fałszywych informacji zarówno dotyczących danych osobowych, jak i informacji o finansach traktowane jest jako chęć wyłudzenia pożyczki. Ten rodzaj przewinienia traktowany jest natomiast, jako przestępstwo za grozi kara pozbawienia wolności do lat pięciu. Dlatego, nawet jeśli kusi nas, aby delikatnie zawyżyć dochody, nie warto tego robić. Skutki nawet drobnego oszustwa mogą być dużo poważniejsze, niż korzyści, których się spodziewamy. 

Pamiętajmy również o tym, że każdy podmiot finansowy zobligowany jest do sprawdzania baz informacji kredytowej i baz dłużników. Zatem oprócz informacji, które sami dostarczymy kredytodawcom, dane na nasz temat będą przekazane np. z BIK, BIG InfoMonitor, ERIF, czy KRD. Raporty wspomnianych instytucji mają kluczowe znaczenie dla banków i firm pożyczkowych. Jeżeli z raportu wynika, że mamy spore opóźnienia w spłacie innych zobowiązań lub jesteśmy zadłużeni, istnieje bardzo duże ryzyko, że nasz wniosek będzie odrzucony. Jeśli nie wiemy, jak jesteśmy postrzegani przez bazy informacji, warto sięgnąć np. po raport BIK. Dzięki zdobytym informacjom będziemy w stanie skupić się i poprawić konkretne elementy, które psują naszą historię kredytową.