Jakich formalności należy dopełnić, aby stać się użytkownikiem pojazdu w leasingu?

2 lutego 2023 | Artykuł sponsorowany | 4 min. czytania

Leasing należy do najczęściej wybieranych zewnętrznych źródeł finansowania samochodów. Wynika to m.in. z jego łatwej dostępności, szybkich procedur i korzystnych warunków.

Jakich formalności należy dopełnić, aby stać się użytkownikiem pojazdu w leasingu?
Jakich formalności należy dopełnić, aby stać się użytkownikiem pojazdu w leasingu?

Dowiedz się, jakie trzeba spełnić warunki i jakich dopełnić formalności, aby otrzymać pojazd w leasingu. Sprawdź, jak wygląda zawarcie umowy z leasingodawcą i jakie dokumenty trzeba skompletować w zależności od zastosowanej procedury.

Kto może wziąć samochód w leasing?

Leasing jest przeznaczony zwłaszcza dla przedsiębiorców. O finansowanie mogą ubiegać się firmy bez względu na branżę, w tym spółki prawa handlowego i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Pojazd w leasingu mogą również otrzymać rolnicy (nawet niedysponujący numerem NIP), lekarze, fizjoterapeuci oraz inni przedstawiciele zawodów medycznych.

Finansowanie w formie leasingu jest również dostępne dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Z leasingu konsumenckiego mogą skorzystać np. osoby bez wysokiej zdolności kredytowej, lecz osiągające duże dochody. Ta forma finansowania w opcji full service pozwala uzyskać wysoką przewidywalność kosztów – leasingobiorca w cenie raty otrzymuje różne usługi, np. serwis, przeglądy, sezonową wymianę opon, płynów i wycieraczek czy ubezpieczenie.

Podstawowe warunki zawarcia umowy leasingowej

Podstawowym warunkiem uzyskania finansowania przez przedsiębiorcę jest odpowiednio długie funkcjonowanie jego firmy na rynku – większość leasingodawców wymaga minimum 6-miesięcznego stażu. Umowę leasingu najczęściej trzeba zawrzeć w formie pisemnej, lecz niektóre firmy umożliwiają jej zdalne podpisanie. 

Bez względu na zastosowaną procedurę weryfikacji, finansujący sprawdza wiarygodność finansową wnioskodawcy poprzez analizę baz dłużników, np. Rejestru Dłużników ERIF, Krajowego Rejestru Długów BIG, bazy BIG InfoMonitor czy ogólnodostępnych giełd wierzytelności. Firma leasingowa może również zweryfikować przedsiębiorcę w rejestrach GUS, CEIDG, KRS czy wykazie podatników VAT.

W leasing można wziąć samochód osobowy, dostawczy lub ciężarowy – zarówno nowy, jak i używany – w tym sprowadzany z zagranicy. W przypadku aut osobowych, dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony, najczęściej firmy leasingowe dopuszczają uproszczoną procedurę weryfikacyjną. Ciężkie pojazdy ciężarowe zwykle wymagają zastosowania standardowego trybu weryfikacji zdolności leasingowej. 

Warunkiem otrzymania leasingu może być wniesienie przez leasingobiorcę wkładu własnego. Najczęściej będzie to kilkunastoprocentowa wartość rynkowa pojazdu. W przypadku drogich, zwłaszcza ciężarowych samochodów, wpłata własna może wynieść nawet 45%. Firmy leasingowe wymagają stosunkowo wysokiej opłaty wstępnej głównie od osób o niskiej zdolności leasingowej, w tym przedsiębiorców o krótkim stażu na rynku.
Firma leasingowa podda również samochód wycenie rzeczoznawcy – na koszt leasingobiorcy. Pozwoli to ustalić wysokość raty.

Dokumenty potrzebne do uzyskania finansowania

Osoba zainteresowana leasingiem powinna złożyć w firmie leasingowej wypełniony wniosek o udzielenie finansowania oraz pozostałe dokumenty, które pozwolą zweryfikować zdolność do terminowej spłaty rat. Wymagane formalności będą zależeć od tego, czy zostanie zastosowana standardowa, czy uproszczona procedura weryfikacyjna.

Procedura uproszczona

Zastosowanie uproszczonej procedury weryfikacyjnej pozwala ograniczyć do minimum potrzebną do skompletowania dokumentację. Najczęściej wystarczy, że do wniosku z danymi leasingobiorcy zostanie dołączone pisemne oświadczenie o wynikach finansowych oraz skan dowodu osobistego. Może być także wymagany wyciąg z rachunku bankowego.

Przy zastosowaniu uproszczonego trybu weryfikacji, leasingobiorca może otrzymać decyzję o przyznaniu finansowania nawet w dniu złożenia wniosku. Następnie już w ciągu kilku dni możliwe będzie użytkowanie wybranego pojazdu.
Skorzystanie z procedury uproszczonej zwykle wymaga wniesienia wyższej opłaty wstępnej w porównaniu do standardowego trybu – od kilkunastu do kilkudziesięciu procent.

Procedura standardowa

Standardowa procedura weryfikacyjna jest bardziej czasochłonna, ponieważ wymaga przedstawienia firmie leasingowej szeregu dokumentów. Leasingodawca w bardziej szczegółowy sposób weryfikuje zdolność leasingową wnioskodawcy, aby ocenić jego płynność finansową. 

Oprócz dokumentów koniecznych przy uproszczonej procedurze wymagane mogą być dodatkowo:

  • zaświadczenie o braku zaległości względem ZUS i urzędu skarbowego,
  • roczne deklaracje podatkowe PIT lub CIT – potwierdzone przez urząd skarbowy,
  • umowa spółki wraz z aneksami,
  • oświadczenie majątkowe,
  • bilans oraz rachunek zysków i strat,
  • zaświadczenie o dochodach lub obrotach brutto z ostatniego roku,
  • opinia banku o istniejących zobowiązaniach.