Jak uzyskać kredyt dla spółki z o.o.?

10 listopada 2021 | Artykuł sponsorowany | 4 min. czytania

Kredyt to jedna z możliwości finansowania działalności gospodarczej. Bardzo chętnie korzystają z tej opcji zarówno mniejsze, jak i więcej firmy, bez względu na swoją formę prawną. Niemniej jednak samo uzyskanie kredytu bankowego nie jest proste. Jak wygląda procedura w przypadku spółki z o.o.?

Jak uzyskać kredyt dla spółki z o.o.?
Jak uzyskać kredyt dla spółki z o.o.?

Badanie zdolności kredytowej

Każdy, kto ubiega się o kredyt, musi posiadać zdolność kredytową. Dotyczy to zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i firm prowadzonych w formie jednoosobowej działalności lub spółki. W przypadku spółki z o.o. badana jest nie tylko zdolność kredytowa samego podmiotu gospodarczego, ale również udziałowców. Aby spółka w ogóle mogła ubiegać się o kredyt, musi pozyskać zgodę Rady Nadzorczej. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy kwota kredytu ma przekraczać połowę kapitału zakładowego. W przypadku niższych kwot niezbędna będzie jedynie zgoda prezesa spółki.
Na czym dokładnie polega badanie zdolności kredytowej w przypadku spółki z o.o.? Otóż jej przedstawiciele muszą przedłożyć do analizy wymaganą dokumentację finansową, czyli sprawozdania finansowe (z roku obecnego i z lat ubiegłych), zaświadczenia o niezaleganiu w płatnościach składek ZUS oraz podatków oraz inne, wymagane przez bank dokumenty. Dla kredytodawcy bardzo istotna jest możliwość generowania zysków w kolejnych latach przez spółkę, a więc dużym atutem będą wysokie obroty oraz dobre wyniki finansowe. Zazwyczaj w przypadku odnotowywania strat bank odmawia udzielenia kredytu.
Kredytodawca bierze pod uwagę możliwości rozwojowe spółki, szczególnie w przypadku kredytu na inwestycje. Wtedy też spółka musi przedstawić biznesplan bądź po prostu projekt inwestycyjny. Bardzo istotna jest również branża, w której działa firma. Zazwyczaj banki przygotowują swego rodzaju rankingi branż, które w ich mniemaniu opłaca się finansować. Jeśli dana spółka nie działa w jednej z nich, nie oznacza to jeszcze otrzymania decyzji odmownej, niemniej jednak nieco zmniejsza szansę na uzyskanie kredytu. Dla kredytodawców istotna będzie też historia kredytowa spółki oraz inne zobowiązania finansowe, jakie obecnie posiada – na przykład z tytułu leasingu czy faktoringu.

Jak uzyskać kredyt dla spółki z o.o.?

Kredyt dla spółki z o.o. zazwyczaj wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Dotyczy to w szczególności kredytów udzielanych na wysokie kwoty. Zabezpieczenie może przybrać formę poręczenia osoby trzeciej – podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej. Czasami banki wymagają wykupienia ubezpieczenia, praktykowane są również różnego rodzaju zastawy. Może zdarzyć się, że bank będzie wymagał zastawienia nieruchomości, czyli hipoteki.
Wszystko zależy tak naprawdę od zdolności kredytowej spółki z o.o., zdolności kredytowej jej udziałowców i kwoty kredytu. Na decyzję odnośnie przyznania bądź odmowy przyznania kredytu czeka się zwykle kilka tygodni. Sama analiza dokumentacji zwykle zabiera dużo czasu, dlatego też warto uzbroić się w cierpliwość. Nieco szybciej rozpatrywane są wnioski o tak zwaną linię kredytową, czyli możliwość zaciągania długu do pewnej kwoty, którą następnie będzie trzeba zwrócić w uzgodnionym z bankiem terminie. Zwykle limity te nie są zbyt duże, a sama linia kredytowa ma jedynie chwilowo poprawić płynność finansową spółki. Jeśli jednak ubiega się ona o kredyt hipoteczny, to trzeba liczyć się z tym, że decyzja zostanie wydana nawet miesiąc lub dwa po złożeniu wniosku. Warto więc skompletować pełną dokumentację finansową spółki oraz wspólników, tak aby bank nie wzywał do jej uzupełnienia – znacznie wydłuża to bowiem czas na wydanie decyzji.
Wspólnicy spółki powinni mieć świadomość, że uzyskanie kredytu zależne jest nie tylko od wyników finansowych podmiotu gospodarczego, ale również ich obecnej sytuacji finansowej. Czasami bowiem dochodzi do sytuacji, w której dobrze prosperująca spółka nie otrzymuje kredytu, ze względu na duże zadłużenie jej udziałowców. Należy wtedy popracować nad zdolnością finansową wspólników, a nie samej spółki.