Jak oddłużyć firmę? Korzyści z postępowania restrukturyzacyjnego

24 listopada 2022 | Artykuł sponsorowany

Problemy finansowe w firmie mogą przytrafić się każdej osobie prowadzącej własną działalność gospodarczą. Niestety, nieumiejętne zarządzanie majątkiem czy rosnące zadłużenie, nierzadko kończą się ogłoszeniem bankructwa, a w efekcie - zaprzestaniem działalności. To jednak najczarniejszy scenariusz, który nie musi się spełnić, jeśli niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością przedsiębiorca podejmie się odpowiednich kroków. Co to jest restrukturyzacja firmy i jak wyciąga zadłużenia?

Jak oddłużyć firmę? Korzyści z postępowania restrukturyzacyjnego
Jak oddłużyć firmę? Korzyści z postępowania restrukturyzacyjnego

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne to zbiór działań polegających na głębokim przekształceniu struktury zadłużenia firmy lub organizacji całego przedsiębiorstwa. Służą one odzyskaniu płynności finansowej, wzmocnieniu rentowności i poprawie pozycji na rynku, a wszystko to po to, aby ostatecznie zapobiec ogłoszeniu upadłości. 

Restrukturyzację firmy można więc uznać za koło ratunkowe dla przedsiębiorstw i spółek, którym trudno wyjść z problemów finansowych, a wszystkie zastosowane wcześniej metody  nie przyniosły satysfakcjonującego rezultatu.

Jakie są typy restrukturyzacji?

Wśród głównych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych możemy wyróżnić m.in.:

  • restrukturyzację finansową - jej zadaniem jest polepszenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa, np. poprzez zredukowanie ponoszonych kosztów czy znalezienie dodatkowych źródeł finansowania,
  • restrukturyzację majątkową - polegającą na sprzedaży składników majątku innym podmiotom,
  • restrukturyzację dostosowawczą - mającą za zadanie wzmocnić pozycję firmy na rynku.

Modele postępowań restrukturyzacyjnych

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne możemy wyodrębnić 4 modele postępowań restrukturyzacyjnych:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu;
  • przyspieszone postępowanie układowe;
  • postępowanie układowe;
  • postępowanie sanacyjne.

Zalety postępowania restrukturyzacyjnego

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego niesie za sobą wiele korzyści dla osób, dla których priorytetem jest wyciągnięcie swojego przedsiębiorstwa z długów. Mogą się one różnić w zależności od rodzaju restrukturyzacji. 

Przede wszystkim do podstawowych zalet zaliczać będziemy ochronę przed ogłoszeniem bankructwa poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Realizowana jest ona dzięki zestawowi odpowiednio dobranych środków, a mianowicie:

- zapewnienie ochrony przed wierzycielami, 

- immunitet egzekucyjny,

- redukcja zadłużenia,

- otrzymanie wsparcia doradcy restrukturyzacyjnego,

- zwiększenie wartości przedsiębiorstwa.

Dlaczego powinieneś postawić na restrukturyzację?

Aby restrukturyzacja przyniosła jak najlepszy efekt, należy się jej podjąć jak najszybciej po powstaniu stanu niewypłacalności bądź zagrożenia nią. Nie ma co zwlekać — czas ma tu ogromne znaczenie, ponieważ im głębsze zmiany i większe zadłużenie, tym trudniej jest podnieść firmę z kryzysu. 

CashFix jest doskonałym miejscem, od którego można zacząć postępowanie restrukturyzacyjne. Serwis ten pozwala dobrać wyspecjalizowanego doradcę restrukturyzacyjnego, który jest niezbędnym ogniwem całego procesu. Jego odpowiedni dobór jest szczególnie ważny z uwagi na to, że to w większości jego rękach jest los naszego biznesu. 

Serwis ten posiada bazę sprawdzonych i doświadczonych doradców, którzy zapewniają wsparcie zadłużonych spółek i innych form biznesu. Pomogą oni dobrać model postępowania do potrzeb przedsiębiorstwa oraz poprowadzą procedurę z jak najlepszym zachowaniem interesów zarówno dłużnika, jak i wierzycieli.