Jak napisać wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym?

19 września 2023 | Aktualizacja: 20 września 2023 | Artykuł sponsorowany

Nie ma górnego limitu widzeń tymczasowo aresztowanego z najbliższymi, natomiast prawem osadzonych jest odbycie co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą. W praktyce zatem to, czy osadzony będzie mógł widywać się z osobą najbliższą raz w miesiącu, czy raz na tydzień, zależy od dobrej woli (lub jej braku) organu prowadzącego postępowanie, do dyspozycji którego pozostaje osadzony.

Jak napisać wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym?
Jak napisać wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym?

Jak często można spotykać się z tymczasowo aresztowanym?

Jeżeli ktoś z naszych bliskich jest tymczasowo aresztowany, możemy się z nim zobaczyć wyłącznie za zgodą organu, do dyspozycji którego pozostaje. Jeżeli osadzony jest tymczasowo aresztowany w kilku sprawach, potrzebne będą zgody na widzenie wystawione przez wszystkie organy, prowadzące sprawy, w których stosowane jest tymczasowe aresztowanie wobec danego podejrzanego czy oskarżonego – mówi adw. Piotr Zemła z kancelarii Zemła Szymański Adwokacki sp.j.

Wniosek o wydanie zarządzenia o zgodzie na widzenie z tymczasowo aresztowanym może pochodzić zarówno od samego osadzonego, jak i od jego osób najbliższych, które chcą się z nim zobaczyć. Wniosek ten powinien zawierać sygnaturę sprawy, dane wnioskodawcy (osoby najbliższej) – imiona, nazwisko, numer dokumentu tożsamości (tym samym dokumentem trzeba wylegitymować się na widzeniu w jednostce penitencjarnej), adres wnioskodawcy – osoby najbliższej, jej datę i miejsce urodzenia, można także zawrzeć we wniosku numer PESEL, jeżeli osoba najbliższa go posiada.

Trzeba pamiętać, że podstawową formą widzenia osoby najbliższej z tymczasowo aresztowanym jest tzw. widzenie przez pleksę, tj. szybę oddzielającą tymczasowo aresztowanego od odwiedzających go, rozmowa odbywa się wówczas za pośrednictwem słuchawek telefonicznych. Można jednak wnosić o wydanie zgody na widzenie w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym – tu decyzja jest pozostawiona prokuratorowi lub sądowi. Jeżeli organ wyrazi zgodę na widzenie w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt, tymczasowo aresztowany będzie mógł (jeżeli pozwala na to zaplecze zakładu karnego) spożywać posiłki, które zostaną mu zakupione przez odwiedzającego.

Zarządzenia o zgodzie na widzenie, co do zasady, nie są przesyłane do osób najbliższych, a są udostępniane do odbioru w określone dni tygodnia (najczęściej dwa dni w tygodniu) w siedzibie organu, który wydał zarządzenie o zgodzie na widzenie (sądu lub prokuratury). Jeżeli osoba chcąca udać się na widzenie ma trudności z odbiorem takiego zarządzenia z prokuratury, może poprosić o przesłanie go pocztą. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wniosek o zgodę na widzenie złożył obrońca tymczasowo aresztowanego.

Czy zgody na widzenie są wydawane z automatu?

Generalną zasadą jest, że co najmniej raz w miesiącu wydawana jest zgoda na widzenie. Niestety, gdy prokurator albo sąd uzna, że widzenie zostanie wykorzystane w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego, lub do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa, może odmówić udzielenia zgody na widzenie. Zarządzenie takie jest jednak zaskarżalne zażaleniem – jeżeli było wydane przez prokuratora, zażalenie rozpozna prokurator nadrzędny, jeżeli przez prezesa sądu (przewodniczącego wydziału), rozpozna je sąd.