Elektroniczny pobór opłat

29 listopada 2023 | Artykuł sponsorowany

Elektroniczny system poboru opłat (ESPO) to przełom w sposobie uiszczania opłat drogowych. Ten nowoczesny system umożliwia pobieranie opłat za przejazd autostradami, mostami, tunelami i innymi płatnymi odcinkami dróg bez konieczności zatrzymywania pojazdu. Ułatwia to znacznie podróżowanie, zmniejszając opóźnienia i zatory na głównych szlakach komunikacyjnych.

Elektroniczny pobór opłat
Elektroniczny pobór opłat

Jak działa elektroniczny system poboru opłat?

Elektroniczny pobór opłat pozwala na wnoszenie opłat drogowych bez konieczności wychodzenia z samochodu. Dzięki niemu opłata za autostrady i płatne odcinki dróg jest prosta i szybka. System działa na zasadzie bezdotykowego rozpoznawania pojazdów, które są wyposażone w specjalne urządzenia pokładowe (OBU - On-Board Unit). Urządzenie to automatycznie komunikuje się z bramkami ESPO, przekazując informacje o przejeździe i pobierając należne opłaty za pomocą dedykowanego urządzenia lub aplikacji mobilnej. Wysokość opłat zależy od wielu czynników, w tym od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju drogi. Kierowcy rejestrują swoje pojazdy w systemie i doładowują OBU poprzez podpięcie do konta bankowego lub karty kredytowej.

Umieszczone nad drogami bramki wyposażone są w sensory i transpondery, które komunikują się z OBU w przejeżdżających pojazdach. Gdy pojazd przechodzi pod bramką, system automatycznie identyfikuje OBU i przypisuje przejazd do danego pojazdu. Opłata za przejazd jest automatycznie pobierana z konta kierowcy zarejestrowanego w OBU.

Elektroniczny pobór opłat drogowych - prosty i wygodny

Taki sposób wnoszenia opłat drogowych to nie tylko wygoda dla kierowców, ale także dla operatorów dróg. Umożliwia on automatyczne i szybkie uiszczanie opłat drogowych, eliminując potrzebę zatrzymywania się na punktach poboru opłat. Kierowcy mogą doładować swoje urządzenia pokładowe online lub w wyznaczonych punktach, co znacząco upraszcza proces płatności.

Elektroniczny pobór opłat jest prosty i wygodny. Urządzenie pokładowe (OBU) jest proste w montażu i rejestracji. Brak konieczności zatrzymywania się przy bramkach poboru opłat, znacząco przyspiesza podróż. Automatyzacja procesu uiszczania opłat wpływa na płynniejszy ruch na drogach. Zmniejszenie zatorów i płynniejszy ruch drogowy przyczynia się również do obniżenia emisji spalin, co jest korzystne dla środowiska. System ten wspiera zrównoważony rozwój sektora transportowego, redukując ślad węglowy podróży.

Opłać przejazd autostradami za pomocą jednego urządzenia pokładowego

System działa nie tylko na polskich, ale również na zagranicznych autostradach. Na szczeblu europejskim, wprowadzono usługi EETS (European Electronic Toll Service), mające na celu standaryzację systemów poboru opłat drogowych. Dzięki temu kierowcy przemieszczający się po różnych krajach Unii Europejskiej mogą korzystać z jednego urządzenia pokładowego kompatybilnego z różnymi systemami opłat. System oferuje bezproblemowe przejazdy autostradami bez konieczności posiadania gotówki czy dokonywania manualnych płatności.
Rozwój tego typu technologii to krok w stronę inteligentnych systemów transportowych, które integrują różne metody płatności i komunikacji, oferując jeszcze większą wygodę dla użytkowników dróg. Możliwa jest dalsza integracja z systemami nawigacyjnymi, co umożliwi bardziej zautomatyzowane i zintegrowane zarządzanie podróżami.

Wprowadzenie elektronicznego systemu poboru opłat drogowych to krok naprzód w modernizacji infrastruktury drogowej. Uproszczenie procesu płatności, zmniejszenie zatorów i poprawa płynności ruchu to tylko niektóre z korzyści płynących z tego systemu. Przynosząc korzyści zarówno kierowcom, jak i zarządzającym drogami, ESPO jest ważnym elementem tworzenia bardziej efektywnego, bezpiecznego i ekologicznego systemu transportu drogowego.