Czym jest dozór elektroniczny?

21 lutego 2024 | Artykuł sponsorowany | 3 min. czytania

W dzisiejszym odcinku naszej serii artykułów, które mają za zadanie przybliżyć czytelnikom kluczowe aspekty prawa, skoncentrujemy się na temacie dozoru elektronicznego. Jest to nowoczesna metoda monitorowania osób skazanych, która coraz częściej znajduje zastosowanie w polskim systemie prawnym. W artykule szczegółowo omówimy, jak dozór elektroniczny jest stosowany w praktyce, przedstawimy jego warunki oraz procedury, a także wyjaśnimy, jaką rolę pełni adwokat w tym procesie.

Czym jest dozór elektroniczny?
Czym jest dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny stanowi innowacyjny instrument nadzoru nad osobami, które zostały skazane na karę pozbawienia wolności lub są objęte środkami zapobiegawczymi. Ten rodzaj dozoru polega na zastosowaniu elektronicznego systemu monitorowania, noszonego przez skazanego, umożliwiając efektywną kontrolę jego lokalizacji i zachowań. 

Zasady i warunki stosowania dozoru elektronicznego

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego realizowana jest poprzez dozór stacjonarny, natomiast środki karne i zabezpieczające przez dozór zbliżeniowy lub mobilny. O zastosowanie dozoru elektronicznego może ubiegać się osoba skazana na karę pozbawienia wolności do roku. W przypadku kilku kar, ich łączna długość również nie może przekroczyć jednego roku. Z systemu wyłączone są osoby skazane w warunkach recydywy oraz za wykroczenia.

Aby skorzystać z dozoru elektronicznego, konieczne jest złożenie wniosku o dozór elektroniczny do sądu, zazwyczaj wydziału penitencjarnego sądu okręgowego. Wniosek powinien zawierać dane osobowe wnioskodawcy oraz argumentację przemawiającą za zastosowaniem dozoru elektronicznego. Istotne jest wykazanie pozytywnych zmian w życiu skazanego, takich jak postępy w pracy, edukacji czy relacjach społecznych. Warto również dołączyć informacje o ukończonych programach terapeutycznych i wsparciu ze strony otoczenia.

Dozór elektroniczny wiąże się też z określonymi warunkami, takimi jak zakazy opuszczania miejsca zamieszkania, zakazy kontaktów z niektórymi osobami czy obowiązek uczestnictwa w programach terapeutycznych. Decyzje o zastosowaniu dozoru podejmuje sąd, który może również, na wniosek odpowiednich stron, zmienić warunki dozoru lub go zakończyć.

Rola adwokata w procesie uzyskania dozoru elektronicznego

Rola adwokata w sprawach dozoru elektronicznego jest kluczowa. Adwokat reprezentuje interesy skazanego, pomagając w przygotowaniu wniosku i reprezentacji w sądzie. Osoba pod dozorem ma prawo do korzystania z pomocy prawnika, co jest istotne dla zapewnienia jej praw i właściwego przestrzegania warunków dozoru.

Dozór elektroniczny to efektywny środek nadzoru i resocjalizacji skazanych, zapewniający równowagę między kontrolą a możliwością reintegracji do społeczeństwa. Rola adwokata w tym procesie jest nieoceniona, gwarantując skazanemu profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postępowania.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Problematyka praw autorskich w umowach o prace projektowe jest złożona i wymaga indywidualnej analizy każdego przypadku. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących praw autorskich, umów o dzieło, czy innych zagadnień prawnych związanych z projektowaniem i inwestycjami budowlanymi, zalecamy skorzystanie z profesjonalnej porady prawnej. Więcej informacji i specjalistyczną pomoc prawną oferuje Kancelaria Adwokacka Anna Szychułda-Baran z Warszawy, dostępna pod adresem: https://www.szychuldabaran.pl.