Co oznacza pranie brudnych pieniędzy?

8 sierpnia 2022 | Aktualizacja: 10 sierpnia 2022 | Artykuł sponsorowany

Pranie brudnych pieniędzy to pojęcie, które jest często spotykane w filmach, a niekiedy również w serwisach informacyjnych. Na czym właściwie ono polega? W jaki sposób działają mechanizmy związane z praniem brudnych pieniędzy? Czy istnieją sposoby na zapobieganie temu procederowi?

Co oznacza pranie brudnych pieniędzy?
Co oznacza pranie brudnych pieniędzy?

Pojęcie prania brudnych pieniędzy

Samo wyrażenie pranie brudnych pieniędzy weszło na dobre do języka potocznego. Należy pod nim rozumieć nielegalny proces sprawiania wrażenia, że dane środki, które faktycznie pochodzą z działalności przestępczej, zostały uzyskane w uczciwy sposób. Jako przykłady można tutaj wskazać handel narkotykami bądź finansowanie terroryzmu.

Proceder ten jest wykorzystywany przede wszystkim przez członków zorganizowanych grup przestępczych. Pozyskują oni różnego rodzaju środki np. z kradzieży bądź wymuszeń, za które następnie nabywają rozmaite dobra przeznaczone do kontynuowania takiej działalności. Na wszystkie wydatki trzeba jednak mieć pokrycie, aby nie wzbudzać podejrzeń.

Pranie brudnych pieniędzy jest bardzo poważnym przestępstwem, którego dopuszczają się także tzw. „białe kołnierzyki”. Z tego względu wiele firm zobowiązanych jest do wdrożenia specjalnych procedur określanych skrótem AML.

Jak w praktyce wygląda pranie brudnych pieniędzy?

Pranie brudnych pieniędzy odbywa się zazwyczaj w trzech etapach. Wśród nich należy wskazać następujące czynności:

  • wprowadzenie bezprawnie uzyskanych środków do legalnego systemu finansowego;
  • ukrywanie pieniędzy poprzez wiele, niekiedy tylko pozornych, transakcji oraz prowadzenie tzw. kreatywnej księgowości;
  • wycofanie środków z legalnie działającego konta bankowego w celu ich wykorzystania.

W praktyce odbywa się to wiele sposobów, w zależności od potrzeb oraz możliwości przestępców. Nierzadko przedstawiciele zorganizowanych grup przestępczych prowadzą zupełnie legalne interesy, np. sklepy, restauracje czy warsztaty, aby stworzyć pozory zarabiania dużych pieniędzy.

Jedną z najpopularniejszych form prania brudnych pieniędzy jest tzw. „smerfing”. Polega on na rozbiciu dużej sumy na wiele mniejszych, które nie stwarzają podejrzeń u państwowych służb. Nie jest to jedyna metoda. Popularnym sposobem jest także wykonywanie serii przelewów bankowych, wymiany walut, a także wykorzystywanie innych osób do tego, aby wywoziły gotówkę za granicę, gdzie przepisy dotyczące prania brudnych pieniędzy są mniej rygorystyczne. Ponadto, niektórzy zakładają również fasadowe firmy, przez które przechodzą środki w celu ich uwiarygodnienia.

Rozwój nowych technologii sprawił, że proceder prania brudnych pieniędzy przeniósł się w pewnej części do Internetu. Globalna sieć komputerowa stworzyła bowiem zupełnie nowe możliwości. Przestępcy wykorzystują np. gry hazardowe, aukcje, a nawet gry komputerowe, w których funkcjonują wirtualne waluty.

Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy

Jeżeli chodzi o Polskę, zapobieganie praniu brudnych pieniędzy jest kwestią regulowaną zarówno przez prawo krajowe, jak i przepisy Unii Europejskiej. Podstawowym aktem jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, ze zm.). Z kolei główne zadania w tym zakresie spoczywają na Generalnym Inspektorze Informacji Finansowej. Oprócz niego na system ochrony składają się także instytucje obowiązane (np. banki i kancelarie prawne) oraz jednostki współpracujące (m.in. Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego i Najwyższa Izba Kontroli).

Ustawa, o której mowa powyżej precyzuje obowiązki podmiotów, których ona dotyczy. Przede wszystkim zawiadamiają one Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o fakcie podejrzenia popełnienie przestępstwa prania brudnych pieniędzy.

Pranie brudnych pieniędzy nie jest zjawiskiem stworzonym na potrzeby filmowców. Proceder ten funkcjonuje od dawna w codziennym świecie i dopuszcza się go wielu przestępców, nie także tych wchodzących w skład zorganizowanych grup przestępczych, ale i tzw. „białych kołnierzyków”. Ze względu na dużą szkodliwość społeczną instytucje państwowe podejmują szereg działań mających na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy.

Artykuł powstał we współpracy z kancelarią Mateusz Szurman Kancelaria Adwokacka. Jeśli szukają Państwo pomocy prawnej w tej kategorii spraw to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego bądź mailowego z kancelarią.

Mateusz Szurman Kancelaria Adwokacka
ul. Rynek Dębnicki 6/3
30-319 Kraków
Telefon: 604 503 070

Szurman.pl
[email protected]