Certyfikat F-gazy - czym jest i kto musi go mieć?

6 września 2023 | Artykuł sponsorowany

Fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) to substancje chemiczne, które cechuje wysoki potencjał tworzenia efektu cieplarnianego. W związku z ich szkodliwością Unia Europejska wprowadziła regulacje, zgodnie z którymi osoby, które mają kontakt z F-gazami, muszą uzyskać określone kwalifikacje. Czym dokładnie jest certyfikat F-gazy, kto powinien go zdobyć i jak to zrobić? Sprawdź!

Certyfikat F-gazy - czym jest i kto musi go mieć?
Certyfikat F-gazy - czym jest i kto musi go mieć?

Certyfikat F-gazy – co to jest? 

Certyfikat F-gazy to uprawnienia gazowe dla pracowników i przedsiębiorców zajmujących się stacjonarnymi urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacjami, pompami ciepła lub systemami ochrony. Zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o wybranych fluorowanych gazach cieplarnianych każdy, kto ma styczność z tymi gazami, musi uzyskać odpowiednie kwalifikacje. 

Najpopularniejsze zastosowanie gazów fluorowanych to:

  • rozdzielnice elektryczne;
  • pompy ciepła;
  • samochody chłodnie;
  • gaśnice;
  • rozdzielnice wysokiego napięcia;
  • stacjonarne i ruchome urządzenia klimatyzacyjne oraz chłodnicze;
  • stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej;
  • rozpuszczalniki stosowane w urządzeniach wysokiego napięcia do izolacji elektrycznej; 
  • bezwonne środki gaśnicze czy propelenty w preparatach aerozolowych.

Certyfikat F-gazy jest kluczowy, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z tych substancji. Dzięki odpowiednim kwalifikacjom pracownicy wiedzą, jak prawidłowo obchodzić się z gazami fluorowanymi i przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom związanym z ich użyciem.

Kto musi posiadać certyfikat dla fluorowanych gazów cieplarnianych?

Wszędzie tam, gdzie praca wymaga kontaktu z substancjami, które negatywnie wpływają na warstwę ozonową, niezbędny jest certyfikat F-gazy. Certyfikat jest wymagany dla prac związanych z eksploatacją, obsługą, montażem, konserwacją czy remontami urządzeń i instalacji zawierających F-gazy. W związku z tym, uprawnienia gazowe typu F dotyczą przedsiębiorców i pracowników, którzy realizują powyższe zadania.

Jeżeli chcesz w sposób legalny zajmować się montażem lub serwisem jednostek chłodniczych, wentylacyjnych lub ciepłowniczych, to niezbędne jest posiadanie uprawnień F-gazy. Można je zdobyć, uczestnicząc w kursie, a następnie zdając egzamin. Organem, który udziela uprawnień, jest Urząd Dozoru Technicznego. 

W jaki sposób nabędę certyfikat F-gazowy?

Ośrodki Szkolenia Zawodowego posiadają w swoich ofertach szkolenia dedykowane osobom, które na co dzień pracują z instalacją, serwisowaniem, naprawą, konserwacją lub likwidacją urządzeń chłodniczych, urządzeń klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Aby otrzymać certyfikat F-gazy kursant, powinien odbyć szkolenie lub kurs zwieńczony uznanym przez UDT egzaminem. Uprawnienia wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego na czas nieokreślony.

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów, którzy przekazują wiedzę w sposób zrozumiały i prosty. Programy kursów układane są tak, aby ich uczestnicy uzyskali certyfikaty i wiedzieli, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Chcesz zdobyć nowe umiejętności? Zależy Ci na lepszych zarobkach? A może chcesz dotrzeć do nowej grupy klientów? Odwiedź stronę OSZ Omega i zdobądź niezbędną wiedzę, która pomoże Ci w uzyskaniu uprawnień F-gazy. Wszystko w Twoich rękach. Powodzenia!