500 plus do zdolności kredytowej

13 września 2023 | Aktualizacja: 14 września 2023 | Artykuł sponsorowany

Polski rynek nieruchomości i kredytów hipotecznych dynamicznie się rozwija. Wzrost cen mieszkań, fluktuacje stóp procentowych i zmienna sytuacja ekonomiczna kształtują zdolność kredytową potencjalnych nabywców. W tym skomplikowanym obrazie uwagę zwraca możliwość wpływu różnych świadczeń na warunki finansowania. Czy program „Rodzina 500 plus”, jako znacząca część polityki społecznej, może stać się czynnikiem wpływającym na zdolność kredytową rodziny?

500 plus do zdolności kredytowej
500 plus do zdolności kredytowej

Program „Rodzina 500 plus”

Program „Rodzina 500 plus” to inicjatywa rządowa wprowadzona w Polsce w 2016 roku, mająca na celu wsparcie finansowe rodzin z dziećmi. Świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny. Program ten stanowi istotny element polityki społecznej państwa, mający na celu poprawę warunków życia i wspieranie polityki prorodzinnej. Wielu Polaków zastanawia się, czy 500 plus może wpłynąć na zdolność kredytową rodziny, zwłaszcza w kontekście zaciągania kredytów mieszkaniowych.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa to wskaźnik określający, czy i w jakim zakresie kredytobiorca jest w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie finansowe. Jest to podstawa, na której banki opierają decyzję o przyznaniu kredytu. Proces oceny zdolności kredytowej jest skomplikowany i opiera się na kilku ważnych kryteriach.

Pierwszym krokiem w ocenie zdolności kredytowej jest analiza dochodów. Bank bierze pod uwagę wszystkie źródła przychodów – zarówno stałe, jak i dodatkowe. To pozwala ocenić, jakie środki finansowe ma do dyspozycji kredytobiorca.

Jednak samo poznanie dochodów to tylko połowa sukcesu. Instytucja analizuje także miesięczne wydatki oraz inne zobowiązania finansowe klienta. Obejmuje to zarówno stałe koszty życia, jak czynsz czy rachunki, jak i inne zobowiązania, takie jak pożyczki czy karty kredytowe.

Nie wolno też zapominać o historii kredytowej. Jeśli ktoś w przeszłości miał problem ze spłatą zobowiązań, może to wpłynąć na obniżenie jego zdolności kredytowej. Natomiast regularne i terminowe spłaty poprzednich kredytów mogą działać na korzyść kredytobiorcy.

Ostateczna ocena zdolności kredytowej jest wynikiem połączenia tych wszystkich informacji. Dzięki niej bank jest w stanie oszacować ryzyko związane z udzieleniem kredytu oraz określić, na jakich warunkach jest on w stanie udostępnić środki. 

500 plus do zdolności kredytowej

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) postanowiła, że świadczenia z Programu „Rodzina 500 plus” mogą być brane pod uwagę jako część dochodu rodziny. Niemniej jednak decyzja o uwzględnieniu środków z 500+ leży w gestii poszczególnych banków.

Warto podkreślić, że samo świadczenie 500 plus nie jest wystarczające do uzyskania kredytu. Dla banków kluczowe są udokumentowane, stałe źródła dochodów, takie jak umowa o pracę czy umowy cywilnoprawne. 500 plus może być traktowane jako dodatkowy dochód, ale jego wpływ nie oznacza uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej.

W przypadku kredytów gotówkowych wiele banków jest skłonnych liczyć świadczenie do dochodów wnioskodawcy. Natomiast w kontekście kredytu hipotecznego banki są bardziej restrykcyjne. Jeżeli świadczenie 500 plus stanowi jedyny dochód wnioskodawcy, nie ma szansy na uzyskanie kredytu mieszkaniowego.

Jak sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Rozważasz zaciągnięcie kredytu? Narzędzia online umożliwiają szybką i łatwą ocenę zdolności kredytowej. Jednym z nich jest kalkulator zdolności kredytowej: https://policzkredyt.pl/oblicz-swoja-zdolnosc-kredytowa/

Aby uzyskać przybliżoną wartość, uzupełnij okienka:

  • miesięczne dochody netto,
  • miesięczne zobowiązania,
  • wiek (więcej o wieku kredytobiorcy przeczytasz na stronie https://policzkredyt.pl/poradnik-kredytobiorcy/ile-trzeba-miec-lat-aby-dostac-kredyt-hipoteczny/),
  • liczba osób w gospodarstwie domowym,
  • preferowany okres kredytowania.

 
Po wprowadzeniu tych danych wybierz „Oblicz zdolność” i kalkulator poda przybliżoną ocenę Twojej zdolności kredytowej.

Należy jednak pamiętać, że wynik wygenerowany przez kalkulator jest jedynie wstępną oceną i może różnić się od decyzji, jaką podejmie bank. Wartości te mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Jeśli jesteś zainteresowany dokładniejszymi informacjami na temat wymagań dochodowych dla kredytobiorców, zapraszamy do lektury artykułu: https://policzkredyt.pl/poradnik-kredytobiorcy/ile-trzeba-zarabiac-aby-dostac-kredyt/
 

– Artykuł sponsorowany