Przedszkole Poznań-Grunwald - kontakt, rekrutacja i druki do pobrania

Autor: redakcja jakiwniosek.pl 4 min. czytania

Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Przedszkole nr 58 w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Wolsztyńska 15, 60-361 Poznań-Grunwald

tel. +48618675327 

strona www e-mail

Przedszkole nr 89 w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Marcina Kasprzaka 46, 60-245 Poznań-Grunwald

tel. +48618665569 

e-mail

Przedszkole nr 28 im. Małych Astronomów w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Galileusza 7, 60-159 Poznań-Grunwald

tel. +48616618811 

strona www e-mail

Przedszkole nr 38 im. "orle Gniazdo" w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Junikowska 15, 60-163 Poznań-Grunwald

tel. +48618685676 

e-mail

Przedszkole nr 110 "Wesoły Domek" w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Świt 16a, 60-375 Poznań-Grunwald

tel. +4861861444 

e-mail

Przedszkole nr 40 im. "Poznańskie Koziołki" w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Cześnikowska 18A, 60-330 Poznań-Grunwald

tel. +48618672285 

strona www e-mail

Przedszkole nr 48 w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Józefa Łukaszewicza 35, 60-729 Poznań-Grunwald

tel. +4850774462 

strona www e-mail

Przedszkole nr 46 w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Księżycowa 10, 60-281 Poznań-Grunwald

tel. +48616791638 

strona www e-mail

Przedszkole nr 36 im. Marii Kownackiej w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Perzycka 30b, 60-182 Poznań-Grunwald

tel. +48616771001 

strona www e-mail

Przedszkole nr 91 "Bajka" w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Cześnikowska 19a, 60-329 Poznań-Grunwald

tel. +48618679581 

strona www e-mail

Przedszkole nr 39 "Leśne Ludki" w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Bolesława Limanowskiego 23b, 60-744 Poznań-Grunwald

tel. +48618666621 

strona www e-mail

Przedszkole nr 118 im. Ewy Szelburg-zarembiny w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Płomienna 1, 60-392 Poznań-Grunwald

tel. +48618614488 

e-mail

Przedszkole nr 100 "mali Poznaniacy" w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Swoboda 57, 60-391 Poznań-Grunwald

tel. +48618671157 

strona www e-mail

Przedszkole nr 1 "bajkowy Zamek" w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Jawornicka 17, 60-161 Poznań-Grunwald

tel. +48618670914 

strona www e-mail

Przedszkole nr 47 w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Senatorska 1, 60-326 Poznań-Grunwald

tel. +48513982611 

strona www e-mail

Przedszkole nr 13 w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Jana Keplera 5, 60-158 Poznań-Grunwald

tel. +4861862439 

strona www e-mail

Przedszkole nr 67 im. Marii Konopnickiej w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Słowicza 15, 60-121 Poznań-Grunwald

tel. +48618663954 

strona www e-mail

Przedszkole nr 7 w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Mikołowska 14, 60-102 Poznań-Grunwald

tel. +48789193499 

strona www e-mail

Przedszkole nr 8 w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Bosa 16, 60-125 Poznań-Grunwald

tel. +48618661684 

e-mail

Przedszkole nr 25 w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Głogowska 97, 60-265 Poznań-Grunwald

tel. +48618665957 

strona www e-mail

Przedszkole nr 44 im. Janusza Korczaka w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Romana Dmowskiego 17, 60-222 Poznań-Grunwald

tel. +4861866398 

e-mail

Przedszkole nr 32 "Świerszczykowe Nutki" w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Józefa Chociszewskiego 44c, 60-259 Poznań-Grunwald

tel. +48618663626 

e-mail

Przedszkole nr 83 "zuch" w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Kasztelańska 19, 60-316 Poznań-Grunwald

tel. +48618671774 

strona www e-mail

Przedszkole nr 70 im. Słoneczna Chatka w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Fryderyka Skarbka 9, 60-348 Poznań-Grunwald

tel. +48618679782 

strona www e-mail

Publiczne Przedszkole Wesoła Pszczółka w Poznaniu w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Fabianowo 29, 60-005 Poznań-Grunwald

tel. +48533330968 

strona www e-mail

Przedszkole Specjalne nr. 135 dla Dzieci z Autyzmem w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Płowiecka 5, 60-277 Poznań-Grunwald

tel. +48618473095 

strona www e-mail

Przedszkole nr 51 w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Głogowska 40, 60-736 Poznań-Grunwald

tel. +48616709248 

strona www e-mail

Przedszkole nr 90 im. Jana Brzechwy w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Kazimierza Jarochowskiego 9.11, 60-246 Poznań-Grunwald

tel. +48618663409 

strona www e-mail

Publiczne Przedszkole Cogito w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Sierakowska 23, 60-367 Poznań-Grunwald

tel. +48618436304 

e-mail

Przedszkole Pyza Wędrowniczka w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Świt 40, 60-376 Poznań-Grunwald

tel. +48618683943 

strona www e-mail

Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Najświętszej Rodziny w Poznaniu w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Miastkowska 124, 60-184 Poznań-Grunwald

tel. +48618682531 

e-mail

Przedszkole Fabryka Fantazji nr 198 w Poznaniu w miejscowości Poznań-Grunwald

adres: ul. Kłuszyńska 19, 60-136 Poznań-Grunwald

tel. +48616621016 

e-mail

Przedszkole umożliwia załatwienie 2 spraw

W celu załatwienia spraw w Przedszkolu przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Przedszkole w w miejscowości Poznań-Grunwald

Przedszkole to instytucja, w której większość dzieci rozpoczyna swoją edukację. Poprzez łączenie nauki i zabawy, małe dzieci uczą się podstaw, które przydają się podczas dalszej nauki, już w szkole podstawowej.

Wiek przedszkolny

Do przedszkola w miejscowości Poznań-Grunwald mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 (w wyjątkowych przypadkach 2,5) do 6, 7 lat, czyli do osiągnięcia wieku szkolnego. 

Uwaga! W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym w miejscowości Poznań-Grunwald może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Rodzaje przedszkoli

Rodzaje przedszkoli

W Polsce istnieją 4 rodzaje przedszkoli:

 • przedszkola publiczne i prywatne,
 • publiczne lub prywatne punkty przedszkolne,
 • publiczne lub prywatne zespoły wychowania przedszkolnego,
 • oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Czy uczęszczanie do przedszkola jest obowiązkowe?

I tak, i nie. Obowiązkiem chodzenia do przedszkola objęte są dzieci, które z początkiem roku szkolnego kończą 6 lat. Młodsze dzieci nie mają takiego obowiązku.

Rekrutacja do przedszkoli w miejscowości Poznań-Grunwald

Przedszkola w miejscowości Poznań-Grunwald prowadzą rekrutację stacjonarnie lub przez Internet - dlatego też przed przystąpieniem do rekrutacji należy zweryfikować, czy wybrana placówka umożliwia rekrutację online, czy konieczne będzie osobiste złożenie wniosku w jej siedzibie. Terminy rekrutacji można sprawdzić na stronie internetowej Urzędu Miasta/Gminy Poznań-Grunwald.

W przypadku rekrutacji online należy zarejestrować się na platformie rekrutacyjnej w miejscowości Poznań-Grunwald. Umożliwia ona wybór do 3 placówek - jako pierwsze należy wskazać przedszkole pierwszego wyboru. Pozostałe 2 zostaną wzięte pod uwagę w procesie rekrutacji jeśli dziecko nie dostanie się do placówki pierwszego wyboru. Po złożeniu wniosku online może być konieczne dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do przedszkola wskazanego jako pierwsze.

Jeśli wybrane przedszkole w miejscowości Poznań-Grunwald nie prowadzi rekrutacji online, należy wypełnić wniosek rekrutacyjny i złożyć go osobiście w placówce.

Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w miejscowości Poznań-Grunwald i dowiedz się więcej o procesie rekrutacji.

Przedszkole w w miejscowości Poznań-Grunwald - cele i zadania

Podstawa programowa, cele i zadania przedszkoli w miejscowości Poznań-Grunwald

Cele i zadania placówek przedszkolnych w miejscowości Poznań-Grunwald zawarto w:

 • Prawie Oświatowym, 
 • statucie przedszkola.

Szczegółowo opisuje je podstawa programowa przedszkola. Określa ona cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze oraz efekty realizacji tych zadań - jako cele osiągane przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Do zadań przedszkoli w miejscowości Poznań-Grunwald należą:

 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; wdrażanie dzieci do utrzymania w zabawie ładu i porządku;
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych;
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 • wychowanie przez sztukę – zajęcia taneczne, aktorskie, plastyczne,
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania i liczenia;
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji