Zasiłek chorobowy – pomoc dla osób niezdolnych do pracy

25 marca 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Wypadki chodzą po ludziach… Niektóre z nich są na tyle poważne, że często przekreślają szansę na normalne życie. Osoby, które uległy wypadkowi nierzadko mają trudności w wykonywaniu codziennych czynności, a co dopiero pracy zarobkowej. To właśnie dla nich powstał zasiłek chorobowy, który ma w pewien sposób rekompensować niemożność podjęcia pracy. 

Zasiłek chorobowy – pomoc dla osób niezdolnych do pracy
Zasiłek chorobowy – pomoc dla osób niezdolnych do pracy

Zasiłek chorobowy – dla kogo?

O przyznanie tego świadczenia mogą się starać osoby, który utraciły zdolność do pracy zarówno w czasie obowiązywania ubezpieczenia chorobowego, jak i po jego zakończeniu – pod warunkiem, że okres tej niezdolności był nieprzerwany. O zasiłek mogą zatem starać się osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, czyli pracownicy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby odbywające służbę zastępczą. Poza tym, szansę na otrzymanie świadczenia mają również osoby, które zdecydowały się na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe; w skład tej grupy wchodzą pacjenci wykonujący pracę nakładczą, pracujący na umowie agencyjnej lub umowie zlecenie oraz osoby duchowne.

Szczegółowe informacje

Zasiłek chorobowy jest przyznawany na okres trwania stanu niezdolności do pracy – nie może być on jednak dłuższy niż 182 dni. Wyjątek stanowią osoby zmagające się z gruźlicą lub kobiety w ciąży; wówczas okres przyznawania świadczenia zostaje wydłużony do 270 dni. Jeżeli w ciągu ostatnich 60 dni wystąpiła niezdolność do pracy z tego samego powodu podanego we wniosku, okres ten wlicza się do ogólnego czasu przyznawania świadczenia. Prawo do zasiłku może zostać przyznane po upływie tzw. okresu wyczekiwania, którego długość różni się od rodzaju ubezpieczenia chorobowego. W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego, wynosi on 30 dni, zaś dobrowolnego – aż 90 dni. Istnieją jednak sytuacje, w których prawo do zasiłku nabywa się szybciej, bez konieczności odbycia obowiązkowego okresu wyczekiwania. Szczegółowo owe sytuacje opisujemy w przygotowanej przez nas instrukcji.

Wysokość zasiłku chorobowego

Przyszedł czas na najważniejszą informację, która z pewnością zainteresuje każdego – jaka jest wysokość zasiłku chorobowego? Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie podaje konkretnej kwoty. Miesięczny zasiłek chorobowy ma równowartość 80% podstawy jego wymiaru. Co to właściwie oznacza i czym jest tajemniczy „wymiar”? Podstawą wymiaru zasiłku nazywamy przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym doszło do wypadku, w wyniku którego powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność powstała przed upływem 12 miesięcy ubezpieczenia, wówczas podstawę stanowi wypłata wynagrodzenia za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia. Z obliczonej kwoty wylicza się odpowiedni procent – dopiero wówczas poznamy dokładną kwotę przyznaną w ramach zasiłku chorobowego.

Składanie wniosku

Naturalnie, aby otrzymać prawo do świadczenia, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Można tego dokonać na trzy sposoby: osobiście, w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, listownie, wysyłając dokumenty na adres najbliższego oddziału ZUS oraz przez Internet, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS. Oprócz samego dokumentu należy przygotować również kilka innych dokumentów, które będą stanowiły dowód na utracenie zdolności do pracy. Przede wszystkim należy załączyć zwolnienie lekarskie – jeżeli do wypadku doszło za granicą, konieczne będzie przetłumaczenie dokumentu na język polski. W przypadku, gdy powodem niezdolności do pracy jest ciąża, przyszła mama powinna okazać zaświadczenie lekarskie, które ten stan potwierdzi. ZUS wymaga również dołączenia karty wypadku i zaświadczenia płatnika składek, o ile zasiłek będzie wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Czasem mimo dopełnienia wszystkich formalności, zasiłek chorobowy nie może zostać przyznany. Wnioskujący rzecz jasna może odwołać się od decyzji ZUS-u. Wówczas musi złożyć odwołanie w formie pisemnej w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który rozpatrzał wniosek. 

Uległeś wypadkowi, przez który utraciłeś zdolność do pracy? Zapoznaj się z warunkami otrzymania zasiłku chorobowego, o których szczegółowo opowiadamy w przygotowanej przez nas instrukcji. Kliknij w link poniżej i dowiedz się wszystkiego o tym świadczeniu!


Powiązana sprawa