Zasiedzenie jako jeden ze sposobów nabycia nieruchomości

19 maja 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Jeżeli od lat zarządzasz daną nieruchomością – dbasz o nią oraz płacisz podatki – po odpowiednim upływie czasu będziesz mógł starać się o jej zasiedzenie. Dzięki temu, staniesz się właścicielem nieruchomości, którą użytkowałeś przez tyle lat. Aby starać się o zasiedzenie, konieczne jest spełnienie kilku kryteriów oraz złożenie wniosku. Podpowiadamy, co zrobić, aby uzyskać zasiedzenie nieruchomości.

Zasiedzenie jako jeden ze sposobów nabycia nieruchomości
Zasiedzenie jako jeden ze sposobów nabycia nieruchomości

Czym jest zasiedzenie?

Zasiedzenie jest wyjątkowym sposobem na nabycie prawa własności danej nieruchomości. Mogą się o nie starać osoby, które faktycznie nią władały przez określony prawnie okres czasu, zachowując się jak jej właściciel. Jeżeli osoba przez długie lata dbała o nieruchomość, opłacała podatki i pełniła nad nią opiekę, może starać się o zasiedzenie. Mogą mu podlegać wszystkie rodzaje nieruchomości – budynkowa, lokalowa oraz gruntowa. O zasiedzenie może starać się każdy, spełniający pewne warunki – samoistnie posiada nieruchomość i gospodaruje nią od 20 lub 30 lat. Czym jest samoistne posiadanie nieruchomości? Prosto rzecz ujmując – sprawowanie opieki nad daną nieruchomością. 

Kiedy można starać się o zasiedzenie nieruchomości? Po 20 lub 30 latach jej użytkowania. Długość tego okresu zależy od tego, czy nieruchomość została przejęta w dobrej czy złej wierze. Jeżeli nieruchomość przejęto w dobrej wierze – nie wiedząc, kto jest właścicielem nieruchomości i opiekując się nią odpowiednio – wówczas o zasiedzenie można starać się po upływie 20 lat. Gdy wiemy, kto jest właścicielem nieruchomości i mimo to nią władamy, takie przejęcie nastąpiło w złej wierze. W takiej sytuacji o zasiedzenie można się starać dopiero po upływie 30 lat. 

Wniosek o zasiedzenie

Wniosek o zasiedzenie nieruchomości składamy do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca znajdowania się nieruchomości, której właścicielem chcemy zostać. Wiąże się to niestety z wysoką opłatą sądową, która wynosi aż 2000 złotych! Standardowo, opłatę można uiścić w kasie sądu lub przelewem bankowym, na rachunek placówki. Po przyjęciu wniosku i wszystkich dokumentów przez sąd, zostaną one poddane weryfikacji. Cały proces trwa około 3 miesięcy – wiele zależy od sprawności działania danego sądu. W przypadku otrzymania negatywnej decyzji w sprawie zasiedzenia, jest możliwość złożenia apelacji; wówczas kierujemy ją sądu II instancji - właściwego sądu okręgowego.

Wymagane dokumenty i postępowanie

Oprócz wniosku o zasiedzenie nieruchomości, należy dostarczyć do sądu rejonowego szereg innych dokumentów. Należą do nich odpis z księgi wieczystej nieruchomości, potwierdzenie wpłat podatków (np. od nieruchomości, rolnego), wyrys z mapy ewidencyjnej nieruchomości, wypis z rejestru gruntów nieruchomości, zaświadczenie o jej stanie prawnym oraz zaświadczenie starosty o braku roszczeń reprywatyzacyjnych do nieruchomości.

Jak wygląda postępowanie w sprawie zasiedzenia? Sąd tuż po przyjęciu dokumentów i wniosku ogłasza toczące się postępowanie sądowe i jednocześnie wzywa wszystkich zainteresowanych do wzięcia w nim udziału. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy nikt się nie zgłosi lub nie zdoła udowodnić swojego prawa własności danej nieruchomości, wówczas sąd stwierdza zasiedzenie. Co ciekawe, osoba staje się właścicielem nieruchomości nawet wstecz! Według orzeczenia sądu, jest nim od dnia jej przejęcia. 

Po zakończeniu postępowania, nowy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uiszczenia specjalnego podatku – od darowizny. Stanowi on 7% jej całkowitej wartości. Opłatę można uiścić za pomocą przelewu na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego.

Opiekujesz się nieruchomością od lat i chciałbyś zostać jej właścicielem? Koniecznie złóż wniosek o zasiedzenie! Odsyłamy do przygotowanej przez nas instrukcji, w której szczegółowo opisujemy cały proces starania się o zasiedzenie. Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej! 


Powiązana sprawa