Szykują się zmiany w programie Rodzina 500+?

22 października 2020 | Aktualizacja: 26 lipca 2021 | 3 min. czytania

Program 500+ wszedł w życie w 2016 roku. Czy w 2021 roku możemy spodziewać się jego modyfikacji? Przy przewidywana jest jego likwidacja ze względu na recesję gospodarczą a może waloryzacja jak w przypadku emerytur?

Szykują się zmiany w programie Rodzina 500+?
Szykują się zmiany w programie Rodzina 500+?

Co to jest program 500+?

500+ to świadczenie wychowawcze, przysługujące na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. Początkowo obejmował tylko drugie i następne dzieci, a przy spełnieniu warunku progu dochodowego, mógł objąć swoją pomocą również pierwsze dziecko. Dochód osiągany przez rodzinę przestał być brany pod uwagę w 2019 roku. Od tego czasu ze świadczenia mają prawo korzystać wszyscy rodzice i na każde dziecko.

Jaki jest cel programu 500 plus?

500 plus jest świadczeniem, które ma pomóc rodzinom w finansowaniu edukacji dzieci oraz wesprzeć materialnie ich wychowanie. Ma również zachęcić młodych ludzi do zakładania rodzin i zwiększenia dzietności wśród Polaków. Niestety, statystyki pokazują, że liczba urodzeń w 2019 roku spadła. Prawdopodobną przyczyną jest brak waloryzacji  kwoty 500 zł, co wobec stale rosnących wokół cen sprawia, że program staje się tylko pozorną pomocą.

Jaka jest wysokość świadczenia 500+?

Program 500+ to finansowe wsparcie dla rodzin. To dodatkowa pomoc od państwa w wysokości 500 zł na każde dziecko, wypłacane co miesiąc. Jest to świadczenie bezzwrotne.

Czy są planowane zmiany w programie 500 plus 2021 roku?

Nad przyszłorocznymi zmianami w 500+ rząd jeszcze pracuje. Aktualnie przyznane prawo do wypłaty 500 zł zostało wydłużone i obowiązuje do końca maja przyszłego roku. Aby otrzymać świadczenie również po tym czasie, będzie konieczne złożenie nowego wnioski na kolejny okres świadczeniowy. Wiemy już, że ulega on zmianie i będą obowiązywały nowe terminy.  Okres świadczeniowy będzie trwał od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Wnioski będziemy składać od 1 lutego (pierwszy taki wniosek po zmianie 1 lutego 2021 roku) drogą elektroniczną i od 1 kwietnia tradycyjnie w formie papierowej w urzędzie bądź za pośrednictwem poczty. To ważne terminy, które należy zapamiętać, aby zachować ciągłość wypłat z programu.

W programie  500+ w 2021 roku nie przewiduje się niestety oczekiwanej waloryzacji i podniesienia wysokości świadczenia wychowawczego, pomimo że koszty utrzymania stale rosną. W budżecie państwa jest ogromny deficyt, co uniemożliwia jakikolwiek wzrost wypłacanej rodzinom kwoty. Pojawiają się słuchy, że jest to celowe działanie rządu, które pozwala na realne zmniejszenie wartości finansowej programu, aby w przyszłości zastąpić wypłaty gotówkowe wsparciem usługowym, podobnie jak wydane latem tego roku bony turystyczne.
 


Powiązana sprawa