Praca zdalna – nieodłączny element pandemicznej rzeczywistości

8 kwietnia 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Od wybuchu pandemii koronawirusa, praca zdalna znacznie zyskała na popularności. Przed jej wybuchem, z domu pracowały osoby z różnymi kontuzjami lub kobiety w ciąży – w tym momencie, na pracę zdalną przeszła znaczna część branż, w których jest to możliwe. Praca z domu jest również idealnym rozwiązaniem dla osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji, które nie chcą tracić ani jednego dnia pracy przez możliwy kontakt bądź zarażenie wirusem. 

Praca zdalna – nieodłączny element pandemicznej rzeczywistości
Praca zdalna – nieodłączny element pandemicznej rzeczywistości

Praca zdalna – codzienność?

Pandemia zmieniła wiele aspektów ludzkiego życia. Jedną z większych zmian jest większa ilość czasu spędzana w domu, w szczególności przed ekranem komputera. Wiąże się to z przejściem na edukację i pracę zdalną – zarówno uczniowie, studenci, jak i osoby dorosłe zostali zmuszeni do nauki i pracy w domach. Idea pracy zdalnej nie jest niczym nowym; przed wybuchem pandemii, niektóre osoby korzystały z dobrodziejstw technologii i wykonywały pracę z domu. Były to przede wszystkim kobiety w ciąży, które, dla bezpieczeństwa swojego i nienarodzonego dziecka, pozostawały w domu na jakiś czas przed porodem. O pracę zdalną mogły również wnioskować osoby w jakiś sposób unieruchomione, jednak nadal zdolne do wykonywania pracy biurowej. Obecnie, na pracę zdalną może przejść każdy pracownik, który odbywa kwarantannę lub jest w izolacji z powodu kontaktu lub zarażenia koronawirusem. 

Kwarantanna nam nie straszna!

Obecnie, aby przejść na pracę zdalną, należy złożyć odpowiedni wniosek na ręce pracodawcy. Może tego dokonać każdy pracownik, przebywający w izolacji bądź na kwarantannie z powodu koronawirusa. Przed wnioskowaniem o pracę zdalną, należy jednak zadać sobie pytanie – czy w mojej branży jest ona możliwa? Czy mogę wywiązywać się z moich obowiązków z domu? Najbardziej pracy zdalnej sprzyja praca biurowa, którą można wykonywać za pomocą komputera. Zdecydowanie trudniej jest znaleźć zadania zdalne do wykonania dla osób wykonujących na co dzień pracę fizyczną. Pracownik może poprosić o możliwość wykonywania pracy zdalnej na dwa sposoby – ustnie, podczas rozmowy telefonicznej, jeżeli ma wystarczająco dobre relacje z pracodawcą lub na piśmie, w formie bardziej oficjalnej i ogólnie zalecanej. 

Ważne jest, aby wniosek o pracę zdalną wysłać w formie maila lub pocztą – osobie przebywającej na kwarantannie nie wolno opuszczać swojego miejsca pobytu do momentu jej zakończenia. Pracownik może również przekazać wniosek koledze z pracy, który dostarczy dokument do pracodawcy. 

Wniosek o pracę zdalną – jak napisać?

Podanie w sprawie przejścia na pracę zdalną sporządzamy samodzielnie – musimy zatem pamiętać o kilku kluczowych elementach, których nie może w nim zabraknąć. W dokumencie muszą się pojawić nasze podstawowe dane – imię, nazwisko, adres, pełnione stanowisko etc. Nie możemy również zapominać o danych firmy, w której pracujemy. Ważnym elementem formalnym jest tytuł o brzmieniu: „Wniosek o pracę zdalną”. We wniosku zawieramy prośbę o możliwość przejścia na pracę zdalną, którą rzecz jasna musimy krótko uzasadnić. Jako powód podajemy przebywanie na kwarantannie lub w izolacji – dodatkowo, podajemy daty rozpoczęcia i zakończenia tego okresu, aby pracodawca wiedział, jak długo będziemy wykonywali pracę z domu. Gotowy wniosek sygnujemy własnoręcznym podpisem. 

Zgoda pracodawcy

Gdy pracodawca otrzyma wniosek o przejście na pracę zdalną, musi dokładnie przeanalizować, czy jest to możliwe. Przy podjęciu decyzji, czy pracownik będzie mógł wykonywać swoją pracę z domu, pracodawca kieruje się takimi kryteriami jak rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy, jego umiejętności, możliwości techniczne i lokalowe, reputacja pracownika, posiadanie przez niego niezbędnych materiałów i narzędzi oraz przede wszystkim jego stan zdrowia. 

Zdarza się, że pracodawca z różnych przyczyn nie może wyrazić zgody na wykonywanie przez pracownika pracy zdalnej. Wówczas możemy skorzystać ze świadczeń chorobowych.

Trafiłeś na kwarantannę i umierasz z nudów? Dowiedz się, jak złożyć wniosek o pracę zdalną ze sporządzonej przez nas instrukcji! Kliknij w link poniżej!


Powiązana sprawa