Co po zakończeniu budowy, czyli czym jest pozwolenie na użytkowanie

3 czerwca 2021 | Aktualizacja: 27 grudnia 2021 | 5 min. czytania

Zakończyłeś budowę obiektu budowlanego? Jesteś już o krok od rozpoczęcia jego użytkowania, jednak musisz jeszcze zdobyć specjalne pozwolenie. Bez niego, używanie budynku będzie nielegalne. Z poniższego artykułu dowiesz się, kiedy należy się starać o pozwolenie na użytkowanie oraz jak i gdzie złożyć odpowiedni wniosek.

Co po zakończeniu budowy, czyli czym jest pozwolenie na użytkowanie
Co po zakończeniu budowy, czyli czym jest pozwolenie na użytkowanie

Kiedy starać się o pozwolenie na użytkowanie?

Na szczęście, pozwolenie na użytkowanie nie jest konieczne przy każdym rodzaju obiektów budowlanych. Jest ono wymagane w przypadku budynków, do których wzniesienia potrzebne było zdobycie pozwolenia na budowę lub jej zgłoszenie. Na liście obiektów, do których użytkowania wymagane jest specjalne pozwolenie znajdują się obiekty sportowe i rekreacyjne, budynki kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej oraz socjalnej, kultu religijnego, zakwaterowania turystycznego, administracji publicznej, biurowe i konferencyjne, handlowe, gastronomiczne, przemysłowe i gospodarki wodnej. Pozwolenie na użytkowanie muszą posiadać również stacje paliw, składowiska odpadów, obiekty mostowe oraz pozostałe budynki mieszkalne. 

Składanie wniosku

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie należy złożyć przed rozpoczęciem eksploatowania rzeczonego obiektu. Zanim to jednak zrobimy, musimy powiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy. Organy te w ciągu 14 dni muszą ustosunkować się do zawiadomienia – jeżeli tego nie zrobią, oznacza to brak sprzeciwu z ich strony. Wówczas sporządzamy specjalne oświadczenie o braku sprzeciwu ze strony obu podmiotów, które dołączamy do wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Dokumenty należy złożyć do wojewódzkiego lub powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – wszystko będzie zależało od tego, jaki podmiot wydał wcześniej pozwolenie na budowę. Możemy to zrobić osobiście w placówce, wysyłając je pocztą lub przez Internet, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Rozpatrzanie wniosku nie powinno trwać dłużej niż miesiąc

Wymagane dokumenty i opłata

Uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie wiąże się z dostarczeniem do urzędu szeregu różnych dokumentów – sam wniosek nie wystarczy, aby załatwić tą sprawę. W Inspektoracie nadzoru budowlanego składamy m.in. oryginał dziennika budowy, dowód uiszczenia opłaty, projekt techniczny, oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, oświadczenia kierownika budowy, protokoły badań i sprawdzeń, dokumentację geodezyjną oraz zaświadczenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta potwierdzające spełnienie wszystkich warunków. Pełna lista dokumentów, które należy dostarczyć do urzędu, znajduje się w przygotowanej przez nas instrukcji. 

Nie należy zapominać o opłatach – w przypadku uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie, ich uiszczenie jest konieczne. Ich wysokość będzie zależała przede wszystkim od rodzaju obiektu budowlanego i jego powierzchni. Całość opłaty uiszczamy, gdy budynek był tworzony „od zera”; jeżeli wykonywaliśmy prace remontowe lub przebudowę, wówczas uiszczamy wyłącznie 50% naliczonej kwoty. 
 

Rodzaj budowli Kwota
Budynek przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna 0,25 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 134,75 złotych
Budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 3,50 złotych
Inny budynek 12 złotych
Studnie i urządzenia do usuwania nieczystości stałych i ścieków 5 złotych
Budowle związane z produkcją rolną 28 złotych
Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne oraz drogi, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 km 535,75 złotych
Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne oraz drogi, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości poniżej 1 km 26,25 złotych
Inne budowle 38, 75 złotych
Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym 22,75 złotych

Opłatę należy uiścić na konto bankowe urzędu miasta lub gminy, w którym składano wniosek o pozwolenie na użytkowanie. 

Istnieje jednak grupa obiektów, za których użytkowanie nie trzeba płacić. Dotyczy to budynków przeznaczonych na cele naukowe, kulturalne i socjalne, mieszkaniowych oraz zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności powodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, które wyremontowano lub przebudowano.

Zakończyłeś budowę obiektu budowlanego? Pamiętaj o pozwoleniu na użytkowanie! Skorzystaj z przygotowanej przez nas instrukcji, w której dokładnie opisujemy, jak starać się o pozwolenie, jakie dokumenty przygotować i jak odwołać się od negatywnej decyzji urzędu. Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!


Powiązane sprawy