Błąd w świadectwie pracy? Ubiegaj się o sprostowanie!

31 marca 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021 | 4 min. czytania

Świadectwo pracy to naprawdę ważny dokument – stanowi dowód na to, że pracowaliśmy w danym miejscu na podstawie umowy o pracę. Z tego powodu nie można pozwolić, aby w dokumencie pojawiła się jakaś pomyłka lub coś zostało pominięte. Jeżeli jednak do tego doszło, były pracownik może starać się o uzyskanie sprostowania świadectwa pracy. Jak je zdobyć? Odpowiadamy.

Błąd w świadectwie pracy? Ubiegaj się o sprostowanie!
Błąd w świadectwie pracy? Ubiegaj się o sprostowanie!

Świadectwo pracy – co to takiego?

Świadectwo pracy to wyjątkowy dokument, który otrzymuje pracownik po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Pracodawca musi przekazać go byłemu pracownikowi najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia współpracy. Ten niezwykle ważny dokument powinno się wydawać wyłącznie na ręce pracownika lub osoby przez niego upoważnionej. Jakie informacje powinny znaleźć się na świadectwie pracy? Przede wszystkim dane firmy oraz pracownika, okres zatrudnienia, rodzaj wykonywanej pracy, wymiar etatu, zajmowane stanowiska oraz okoliczności zakończenia współpracy, na przykład wygaśnięcie umowy lub rozwiązanie stosunku pracy. Dodatkowo powinno się również wspomnieć o liczbie dni urlopów – wypoczynkowego, dodatkowego czy rodzicielskiego oraz tzw. okresach nieskładkowych. Pracownik również może zdecydować o tym, jakie informacje znajdą się na jego świadectwie pracy – może poprosić o umieszczenie danych zarobkowych oraz informacji o zdobytych podczas pracy w danej firmie kwalifikacjach.

Błąd w świadectwie pracy – pomów z pracodawcą! 

Jeżeli odnajdziesz błąd lub jakiekolwiek przeoczenie w świadectwie pracy, niezwłocznie zgłoś ten fakt swojemu pracodawcy. Trzeba jednak się spieszyć – masz na to 14 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy z rąk pracodawcy. Aby otrzymać sprostowanie, konieczne jest złożenie specjalnego wniosku w tej sprawie. Jest to usługa bezpłatna – nie trzeba się zatem martwić o dodatkowe koszty związane z wydaniem nowego świadectwa pracy. Po otrzymaniu prośby, pracodawca ma 7 dni na jej rozpatrzenie – może zgodzić się na wydanie sprostowania bądź odrzucić żądanie. Co zrobić w takiej sytuacji? Możesz wówczas wystąpić do sądu pracy z żądaniem sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania odmowy od pracodawcy. Jeżeli sąd uzna, że żądanie pracownika jest zasadne, pracodawca dostanie 3 dni na wydanie nowego świadectwa pracy.

Jeżeli nie dotrzyma terminu, możesz ponownie zgłosić się do sądu z żądaniem nałożenia obowiązku wydania dokumentu na pracodawcę. 

Napisz wniosek o sprostowanie!

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy, jak każdy dokument tego typu, musi spełniać pewne podstawowe standardy. Przede wszystkim pismo powinno zostać sporządzone w stylu formalnym – dokument musi zawierać takie elementy jak miejscowość i data sporządzenia, dane nadawcy oraz adresata oraz nagłówek o treści: „Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy”. Najważniejsza jest jednak treść zasadnicza dokumentu, w której wskazujemy błąd lub przeoczenie w uzyskanym świadectwie pracy. Warto również nieco ponaglić pracodawcę, pamiętając jednak o stosowaniu zwrotów grzecznościowych! Na samym końcu wniosku musi znaleźć się odręczny podpis osoby składającej dokument. 

Pozew o sprostowanie, który składa się w razie uzyskania odmowy od pracodawcy, jest nieco inaczej sformułowany. Należy w nim zawrzeć dane sądu, do którego wpłynie przygotowany pozew, dane obu stron postępowania oraz tytuł: „Pozew o sprostowanie świadectwa pracy”. W pozwie musi pojawić się żądanie, w tym przypadku będzie to żądanie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę oraz uzasadnienie wystosowanego żądania. Wskazane jest również przytoczenie dowodów, potwierdzający stan rzecz, na przykład świadectwo pracy, które wymaga sprostowania. Standardowo, pozew powinien się kończyć podpisem strony pozywającej. Konieczne również jest zawarcie listy załączników, jeżeli jakiekolwiek występują.

Znalazłeś błąd lub przeoczenie w swoim świadectwie pracy? Sporządź wniosek lub pozew o sprostowanie, opierając się o przygotowaną przez nas instrukcję! Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!


Powiązana sprawa