Zasiłek pogrzebowy - wnioski i zmiany w 2021 roku

12 lipca 2021 | Artykuł sponsorowany | 3 min. czytania

Zasiłek pogrzebowy był dotychczas jednym z najbardziej niezmiennych zasiłków celowych wypłacanych przez ZUS i KRUS. W tym roku być może poszerzy się grupa osób uprawnionych do zasiłku pogrzebowego - projekt takiej zmiany rozpatrywany jest właśnie przez senat. Kto będzie mógł skorzystać z zasiłku?

Zasiłek pogrzebowy - wnioski i zmiany w 2021 roku
Zasiłek pogrzebowy - wnioski i zmiany w 2021 roku

Dla kogo zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 złotych, wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przypadku śmierci osoby bliskiej.  Jest to zasiłek mający na celu zrekompensowanie koszty pogrzebu osobie, która te koszty poniosła i jest on uregulowany ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy? Zgodnie z ustawą, świadczenie to jest wypłacane w razie śmierci:
- osoby ubezpieczonej
- osoby pobierającej rentę lub emeryturę
- osoby, która w dniu śmierci nie pobierała świadczeń z tytułu emerytury lub renty ale uzyskała do nich prawa
- członka rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę lub rentę
- osoby pobierającej zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne

Do niedawna, by rodzice martwo urodzonych dzieci mogli ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, konieczna była znajomość płci dziecka. W części przypadków, aby ją ustalić należało zrobić dość drogie badania genetyczne. Obecnie Senat zaproponował poprawkę do ustawy, by zasiłek dla rodziców dzieci martwo urodzonych można było otrzymać bez konieczności oznaczania płci.

Warto pamiętać, że o zasiłek pogrzebowy może ubiegać się również osoba niespokrewniona ze zmarłym, która poniosła koszta pochówku - partnerzy, przyjaciele, sąsiedzi, jak również instytucje takie jak DPSy, gminy, związki wyznaniowe i każdy, kto wziął na siebie obowiązek zorganizowania pochówku.

Jeśli opłaty za usługi pogrzebowe poniosła więcej niż jedna osoba, zasiłek zostanie wypłacony każdemu, kto udokumentuje koszty.  Dlatego aby uzyskać prawo do zasiłku należy przedstawić wszystkie dokumenty potwierdzające poniesione koszta - rachunki, faktury i tym podobne.

Zasiłek może pokryć różne koszty związane z pogrzebem - również koszt sprowadzenia zwłok zza granicy.

Po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, do których oprócz potwierdzenia poniesionych kosztów należą również akt zgonu, poświadczenie posiadania ubezpieczenia przez zmarłego, wypełniony wniosek o zasiłek i ewentualne dodatkowe zaświadczenia zależne od określonej sytuacji, zasiłek powinien zostać wypłacony na wskazane konto w terminie do 30 dni. W przypadku odmowy, decyzja w tej sprawie zostanie dostarczona pocztą i osoba ubiegająca się o zasiłek pogrzebowy ma prawo odwołania się od tej decyzji do rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji odmownej.