Umowa kupna-sprzedaży motocykla, skutera, motoroweru

27 sierpnia 2021 | Aktualizacja: 7 stycznia 2022

Sprzedaż czy kupno jednośladu (w zależności od tego, po której stronie transakcji jesteśmy) nie obejdzie się bez umowy, która stanowi potwierdzenie warunków transakcji. W jakiej formie powinno się sporządzić umowę oraz jakie elementy powinna zawierać? Kiedy konieczne jest uiszczenie podatku? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Umowa kupna-sprzedaży motocykla, skutera, motoroweru
Umowa kupna-sprzedaży motocykla, skutera, motoroweru

Forma umowy sprzedaży motocykla / skutera

Kodeks Cywilny nie reguluje, w jakiej formie powinna zostać zawarta umowa kupna-sprzedaży motocykla - oznacza to zatem, że można ją zawrzeć pisemnie lub ustnie. Rekomenduje się jednak, aby skorzystać z formy pisemnej, gdyż w razie jakichkolwiek problemów, umowę zawartą na piśmie można wykorzystać jako materiał dowodowy, na przykład podczas postępowania sądowego. Poza tym, dokument musi zostać okazany w wydziale komunikacji oraz w urzędzie skarbowym. Najlepiej zatem, aby spisać umowę w dwóch egzemplarzach - dla kupującego oraz sprzedającego. 

Umowa kupna-sprzedaży jednośladu ze współwłaścicielem

Sprawdzenie, czy kupowany przez nas pojazd ma jednego czy kilku właścicieli, jest bardzo istotne z punktu widzenia ważności umowy kupna-sprzedaży. Należy pamiętać, że na umowie powinny się znaleźć dane i podpisy wszystkich współwłaścicieli pojazdu, zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego. Wyjątkiem od tej reguły jest posiadanie odpowiedniego upoważnienia do sprzedaży w imieniu pozostałych współwłaścicieli.

Jeżeli zaś chodzi o zapłatę, jest to kwestia indywidualna, wymagająca ustalenia między zainteresowanymi. Pieniądze można przekazać każdemu współwłaścicielowi z osobna lub jednemu, który rozdzieli zapłatę. Warto na umowie dodać zapis, komu przekazujemy środki za pojazd, aby pozostali współwłaściciele nie mieli podstaw do jej podważenia.

Pamiętaj o najważniejszych elementach formalnych

Aby umowa kupna-sprzedaży stała się ważna, konieczne jest zachowanie kilku formalnych elementów. Są to:

 • Data i miejsce zawarcia umowy
 • Dane stron umowy:
  • imiona i nazwiska
  • adresy zamieszkania
  • numery PESEL
  • numer telefonu
 • Precyzyjny opis przedmiotu transakcji:
  • marka/model motocykla
  • rok produkcji
  • numer silnika
  • numer podwozia
  • numer rejestracyjny
  • aktualny przebieg
  • kolor
 • cenę sprzedaży motocykla, skutera, motoroweru - liczbowo oraz słownie
 • oświadczenie kupującego o znajomości stanu technicznego pojazdu
 • informacja o tym, kiedy pojazd zostanie przekazany kupującemu
 • określenie, która ze stron ponosi koszty związane z zawarciem umowy
 • podpisy obu stron

Strony mogą również dodać do umowy własne zapisy i ustalenia; muszą one być jednak zgodne z Kodeksem Cywilnym.

Uważaj na oszustów - czytaj umowę!

Przy sporządzaniu i podpisywaniu umowy bądź bardzo ostrożny - w dzisiejszych czasach nietrudno trafić na oszustów. Na co zatem powinno się zwrócić szczególną uwagę?

Po pierwsze: porównaj dane

Zanim zdecydujesz się na podpisanie umowy, koniecznie sprawdź, czy zawarte w niej dane zgadzają się z tymi w dowodzie osobistym sprzedającego i dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Wbrew pozorom, jest to bardzo ważne, gdyż kupujący również poniesie odpowiedzialność za fałszywe dane w umowie. Może to grozić karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat!

Po drugie: stan techniczny pojazdu

Pod żadnym pozorem nie podpisuj umowy z klauzulą, że zapoznałeś się ze stanem technicznym motoru, skutera czy motoroweru, jeżeli tak się nie stało. Nie warto wierzyć w puste zapewnienia sprzedawcy, tylko samodzielnie upewnić się, czy pojazd, który zamierzamy kupić, spełnia nasze oczekiwania pod względem stanu technicznego. Warto poprosić właściciela o przegląd w stacji diagnostycznej - nie będzie miał nic przeciwko, jeżeli nie ma nic do ukrycia.

Podatek od kupna motocykla - kiedy płacić?

W przypadku kupna motocykla, skutera czy motoroweru, kupujący musi pamiętać o konieczności zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynosi on 2% od ceny pojazdu wskazanej w umowie i należy go uiścić w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia. Wpłaty dokonujemy na konto bankowe urzędu skarbowego właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. Dodatkowo trzeba również wypełnić deklarację podatkową PCC-3 i dostarczyć do urzędu (online, osobiście, pocztą). 

Kto nie zapłaci podatku od zakupu motocykla?

Zdarzają się jednak sytuacje, w których kupujący nie musi uiszczać podatku. Zwolnione są z niego:
transakcje, w których jedna ze stron płaci podatek od od towarów i usług (VAT). Podatku nie trzeba będzie płacić, jeżeli pojazd kupujemy np. w komisie. 
Jeżeli obie strony transakcji są osobami fizycznymi, które nie odprowadzają VAT, zwolnienie z podatku jest możliwe, gdy:

 • wartość motocykla, skutera czy motoroweru nie przekracza 1000 złotych
 • pojazd został sprowadzony z innego kraju Unii Europejskiej
 • pojazd jest kupowany na użytek osoby niepełnosprawnej - kupujący musi okazać orzeczenie o niepełnosprawności.

Bardzo ważne jest, aby pamiętać o uiszczeniu podatku, ponieważ kara za niedotrzymanie tego obowiązku może sięgać nawet 52 tysięcy złotych. 

Umowa kupna-sprzedaży motocykla, skutera, motoroweru - wzór do druku DOC, PDF

W celu ułatwienia transakcji, przygotowaliśmy dla wzory umów kupna-sprzedaży motocykla, skutera i motoroweru w dwóch formatach - możliwym do edytowania DOC.-u oraz PDF-ie.

wzor-umowy-kupna-sprzedazy-motocykla-motoroweru-skutera-pdf-jakiwniosek-pl.jpg   wzor-umowy-kupna-sprzedazy-motocykla-motoroweru-skutera-doc-jakiwniosek-pl.jpg  wzor-umowy-kupna-sprzedazy-motocykla-motoroweru-skutera-ze-wspolwlascicielami-pdf-jakiwniosek-pl.jpg  wzor-umowy-kupna-sprzedazy-motocykla-motoroweru-skutera-ze-wspolwlascicielami-doc-jakiwniosek-pl.jpg


Powiązana sprawa