Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć o klauzuli wykonalności!

1 kwietnia 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Gdy euforia po uzyskaniu pomyślnego wyroku w sądzie w sprawie długu czy alimentów opadnie, należy zdać sobie sprawę, że nie jest to równoznaczne z zakończeniem postępowania. W niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie klauzuli wykonalności, która może znacznie przyspieszyć cały proces. W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest rzeczona klauzula, kiedy warto się o nią starać i jak ją uzyskać. 

Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć o klauzuli wykonalności!
Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć o klauzuli wykonalności!

Podstawowe informacje

Zanim przejdziemy do szczegółów uzyskiwania klauzuli, warto na początku wyjaśnić, czym właściwie jest klauzula wykonalności. Jest to specjalny, urzędowy akt sądu, który stanowi potwierdzenie ważności danego orzeczenia sądu – jego treść jest zatem jak najbardziej obowiązująca, więc wszystkie osoby powiązane w jakiś sposób ze sprawą mają obowiązek udzielić pomocy przy realizacji założeń orzeczenia. Sama klauzula wykonalności jest pozwoleniem na wszczęcie postępowania egzekucyjnego. O uzyskanie klauzuli wykonalności można starać się dopiero w momencie, gdy orzeczenie sądu stanie się prawomocne bądź podlega natychmiastowemu wykonaniu. W tym miejscu pojawia się pytanie – kiedy zatem wyrok staje się prawomocny? Dzieje się tak w momencie, gdy mija czas na wniesienie przez osobę pozwaną odwołania od wyroku bądź innego środka zaskarżenia. Przybliżony czas na wniesienie apelacji wynosi 2 tygodnie, więc po tym okresie można złożyć wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności.

W wyjątkowych sytuacjach klauzula wykonalności jest nadawana z urzędu – sąd nadaje ją w trakcie ogłaszania orzeczenia. Dzieje się tak w niewielu przypadkach, na przykład w sprawach o ukaraniu grzywną, o przysądzeniu własności czy o zapłatę długu. Jeżeli klauzula wykonalności została nadana z urzędu, konieczne jest złożenie innego wniosku – o doręczenie tytułu wykonawczego

Techniczna strona składania wniosku

Wniosek w sprawie nadania klauzuli wykonalności należy złożyć w sądzie I instancji, czyli rejonowego bądź okręgowego, w którym odbywało się postępowanie w sprawie, której klauzula ma dotyczyć. W sytuacji, gdy wyrok w sprawie stał się prawomocny dopiero po postępowaniu przed sądem II instancji, wniosek o nadanie klauzuli należy złożyć w sądzie II instancji – okręgowym lub apelacyjnym. Z zasady wnioskujący nie ponosi żadnych kosztów, jeżeli posiada odpis orzeczenia sądu w sprawie, dla której stara się o klauzulę wykonalności. Jeżeli we wniosku poprosimy o dostarczenie odpisu, będziemy musieli uiścić opłatę w wysokości 6 złotych za każdą stronę dokumentu. Warto zatem orientować się, ile stron ma rzeczony dokument, ponieważ bez zapłaty wniosek nie zostanie rozpatrzony. 

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności – jak napisać, czas oczekiwania na rozpatrzenie

Aby wniosek został rozpatrzony, należy zawrzeć w nim wszystkie najważniejsze dla postępowania informacje. Na początek kwestie formalne  - miejscowość i data sporządzenia, dane sądu, do którego mamy zamiar złożyć wniosek wraz z konkretnym wydziałem, dane wierzyciela i dłużnika oraz tytuł: „Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności”. Następnie należy wskazać żądanie – w tym miejscu prosimy sąd o nadanie prawomocnemu wyrokowi klauzuli wykonalności. Warto również wskazać, kto ma ponieść koszty jej nadania – wierzyciel czy dłużnik. Następnie należy uzasadnić swoje żądanie, powołując się na dowody, zawarte w spisie załączników na dole strony. Ostatnim elementem jest własnoręczny podpis osoby składającej wniosek. 

W sprawie o uzyskanie klauzuli wykonalności nie jest wymagane przygotowanie dużej ilości dokumentów. Z pewnością należy dostarczyć odpis orzeczenia sądu, a jeżeli wnioskujący go nie posiada, to dowód uiszczenia opłaty za jego wydanie. 

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku? Przepisy przewidują, że sąd powinien zająć się sprawą niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty dostarczenia wszystkich dokumentów. Jeżeli decyzja sądu nie jest zadowalająca, można skorzystać z trybu odwoławczego.

Aby poprawnie napisać wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, koniecznie zajrzyj do przygotowanej przez nas instrukcji – znajdziesz w niej wzór dokumentu oraz wiele innych przydatnych informacji. Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!


Powiązana sprawa