Kiedy złożyć wypowiedzenie za porozumieniem stron i jak powinno wyglądać?

12 kwietnia 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021 | 4 min. czytania

Jak powszechnie wiadomo, umowa o pracę, czyli jedna z najpopularniejszych form zatrudnienia w Polsce, może zostać rozwiązana zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Wśród kilku metod wypowiedzenia tej umowy, najpopularniejszą jest wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron. Czym charakteryzuje się ten wariant zakończenia współpracy? Jak powinno wyglądać takie wypowiedzenie i w jaki sposób dostarczyć je pracodawcy bądź pracownikowi?

Kiedy złożyć wypowiedzenie za porozumieniem stron i jak powinno wyglądać?
Kiedy złożyć wypowiedzenie za porozumieniem stron i jak powinno wyglądać?

Na czym polega wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron?

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron jest z pewnością najmniej inwazyjnym i najskuteczniejszym sposobem na zakończenie współpracy w ramach umowy o pracę. W przypadku tego wariantu kodeks pracy nie definiuje precyzyjnych przepisów związanych z tym, w jakich okolicznościach porozumienie stron ma zostać zawarte. 

Jedynym istotnym warunkiem, który musi spełnić formuła wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron to fakt, iż obie strony (pracodawca oraz pracownik) muszą zgadzać się na rozwiązanie umowy. Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron może zostać złożone zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. W związku z tym istnieje duże pole do negocjacji w związku z planowanym zakończeniem stosunku pracy pracownika. Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron jest często stosowane, gdy pracownik decyduje się na zmianę pracodawcy lub branży ze względu na brak perspektyw w obecnym zawodzie. Jeśli myślisz o przebranżowieniu, warto prześwietlić zawody przyszłości ‒ jacy specjaliści będą poszukiwani już wkrótce.

Okres wypowiedzenia i odprawy w przypadku wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron

Kodeks pracy definiuje okres wypowiedzenia jak czas, w którym pracownik zobowiązany jest do dalszego świadczenia pracy już po złożeniu wypowiedzenia. Okres ten uzależniony jest ściśle od stażu pracownika, ale również od formy zatrudnienia.W przypadku pracowników na okresie próbnym okres wypowiedzenia to 3 dni w przypadku pracy do 2 tygodni, 1 tydzień w przypadku pracy do 3 miesięcy oraz 2 tygodnie w przypadku pracy powyżej 3 miesięcy na okresie próbnym.

Jak okres wypowiedzenia kształtuje się w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę? Bez względu na to, czy zatrudnienie jest na czas określony, czy nieokreślony, pracownik, który przepracował:

  • mniej niż 6 miesięcy, ma wypowiedzenie liczące 2 tygodnie,
  • powyżej 6 miesięcy, ma wypowiedzenie liczące 1 miesiąc,
  • powyżej 3 lat, ma wypowiedzenie liczące 3 miesiące.

Jednak są to jedynie zasady określone w kodeksie pracy. Zaletą wypowiedzenia za porozumieniem stron jest fakt, iż pracodawca może ustalić z pracownikiem dowolny czas rozstania, nawet dzień po złożeniu wypowiedzenia, o ile obie strony wyrażają na to zgodę.

Czy pracownik, który jest w stanie wypowiedzenia za porozumieniem stron, ma prawo do odprawy? Oczywiście, o ile przedsiębiorstwo zatrudnia przynajmniej 20 osób a źródło zwolnienia leży po stronie pracodawcy. Jeśli te warunki są spełnione, pracownik może liczyć na:

  • Ekwiwalent 1-miesięcznego wynagrodzenia w przypadku pracy do 2 lat, 
  • Ekwiwalent 2-miesięcznego w przypadku pracy do 8 lat,
  • Ekwiwalent 3-miesięcznego w przypadku pracy powyżej 8 lat.

Jak powinno wyglądać wypowiedzenie za porozumieniem stron?

Pismo dotyczące wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron powinno zawierać kilka podstawowych elementów. Po pierwsze niezbędne jest zawarcie informacji o pracodawcy, danych pracownika, a także informacji o umowie, która jest rozwiązana wraz z jej datą zawarcia

Kolejne elementy treści wypowiedzenia za porozumieniem stron to szczegółowy opis warunków rozwiązania umowy. W ramach tych szczegółów powinna znaleźć się informacja o tym, kiedy nastąpi rozwiązanie umowy, jaka wartość odprawy zostanie przekazana pracownikowi (jeśli okoliczności wymagają wypłaty odprawy). Jeśli pracownik składa wypowiedzenie, nie ma obowiązku podawania przyczyn odejścia z pracy. Inaczej wygląda w przypadku inicjatywy pracodawcy, który składa wypowiedzenie umowy pracownikowi. W takim wypadku na wypowiedzeniu musi znaleźć się informacja o przyczynie rozwiązania umowy. 

W jaki sposób dostarczyć wypowiedzenie za porozumieniem stron?

Kodeks pracy nie reguluje sposobu, w jaki wypowiedzenie stosunku pracy za porozumieniem stron ma zostać dostarczone. Jedyny wymóg to upewnienie się, że wypowiedzenie umowy o pracę za potwierdzeniem stron - aplikuj.pl, w formie pisemnej został doręczony adresatowi, bez względu na to, czy jest nim pracownik, czy pracodawca.

Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest osobiste dostarczenie dokumentu, co minimalizuje ryzyko nieporozumień w związku z brakiem otrzymania dokumentu. Alternatywą jest wysłanie wypowiedzenia umowy pocztą, jednak w celu zapewnienia doręczenia, powinniśmy zadbać o wymóg pokwitowania odbioru korespondencji. 


Powiązana sprawa