Wypowiedzenie umowy najmu - wzór z omówieniem

17 marca 2021 | Artykuł sponsorowany

W trakcie trwania umowy może dojść do sytuacji, które wymagają jej wypowiedzenia. Dzieje się tak w przypadkach określonych podczas podpisywania dokumentu. Aby przerwać okres obowiązywania umowy, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Jak wypowiedzieć najem?

Wypowiedzenie umowy najmu - wzór z omówieniem
Wypowiedzenie umowy najmu - wzór z omówieniem

Kiedy można wypowiedzieć najem?

Wypowiedzenie najmu przez jedną ze stron jest możliwe, jeśli umowa została zawarta na czas nieokreślony. Wówczas konieczne okazuje się złożenie odpowiedniego dokumentu i zachowanie terminu, który zależy od daty wpłat comiesięcznego czynszu. W przypadku umowy na czas określony sprawa jest bardziej niejednoznaczna. Jeśli znajdują się w niej zapisy dotyczące wypowiedzenia, należy postępować zgodnie z nimi. W sytuacji, gdy w dokumencie nie zostały wspomniane takie szczegóły, zerwanie umowy może nastąpić wyłącznie za porozumieniem obu stron.

Prawo do wypowiedzenia najmu ma zarówno wynajmujący, jak i najemca. Osoba mieszkająca w lokalu ma jednak znacznie więcej możliwości przerwania umowy. Właściciel nieruchomości może wypowiedzieć najem jedynie w sytuacji, gdy najemca korzysta z niej w sposób nieodpowiedni, naraża mieszkanie na uszkodzenie lub podnajmuje je bez zgody wynajmującego.

Umowę najmu można wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym również w sytuacji, gdy w lokalu znajdują się wady ukryte, o których najemca nie wiedział w momencie podpisywania dokumentu. Wówczas nie trzeba zachowywać okresu wypowiedzenia, a prawo do przerwania umowy przysługuje nawet w sytuacji, gdy w jej treści nie ma zapisków o takiej procedurze.

Jak wypowiedzieć umowę najmu?

Wypowiedzenie umowy najmu powinno składać się z kilku elementów. Taki dokument można pobrać z internetu lub stworzyć samodzielnie. Nie musi być to wydrukowany formularz. Najważniejszy jest bowiem odręczny podpis i zawarcie wymaganych informacji.

Wypowiedzenie umowy najmu powinno składać się z takich elementów, jak:

  • miejscowość i data sporządzenia,

  • dane osobowe strony wypowiadającej,

  • dane osobowe drugiej strony,

  • podstawa wypowiedzenia,

  • określenie przedmiotu najmu,

  • określenie terminu, od którego umowa ma przestać obowiązywać,

  • uzasadnienie wypowiedzenia,

  • podpis strony wypowiadającej.

Nieprawidłowo sporządzony dokument może być podstawą do stwierdzenia, że wypowiedzenie jest nieważne. Z tego powodu warto upewnić się, czy w formularzu znajdują się wszystkie wymagane informacje. Dobrym pomysłem jest korzystanie z gotowych druków z wyznaczonymi miejscami, w które należy wpisać konkretne dane.

W większości umów znajduje się także zapis o okresie wypowiedzenia. Najczęściej wynosi on 30 dni, ale wszystko zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami. Dla przykładu, rezygnując z wynajmu w lipcu, będziesz musiał zapłacić również za sierpień. W tym czasie możesz korzystać z lokalu w normalny sposób, ale w umowie najmu warto zawrzeć informację o dacie złożenia wypowiedzenia i terminie, w którym umowa rzeczywiście przestanie obowiązywać.