Umowa najmu miejsca garażowego – wzór z omówieniem

15 marca 2021 | Artykuł sponsorowany | 3 min. czytania

Zakupiłeś mieszkanie, do którego dodatkiem jest również miejsce parkingowe, ale nie masz samochodu? A może jesteś właścicielem niezależnego garażu, z którego nie korzystasz? W takiej sytuacji możesz go wynająć, dzięki czemu uzyskasz dodatkowe źródło dochodu. Jednak, aby zrobić to w bezpieczny sposób, warto sporządzić formalną umowę. Sprawdź, co powinien zawierać taki dokument. 

Umowa najmu miejsca garażowego – wzór z omówieniem
Umowa najmu miejsca garażowego – wzór z omówieniem

Aby móc bezpiecznie wynająć miejsce garażowe innej osobie, warto uprzednio sporządzić stosowną umowę. To najlepszy sposób na to, żeby zabezpieczyć się przed nieuczciwymi najemcami. Dokument stanowi także potwierdzenie obowiązków ciążących na użytkującym oraz praw, jakie ma wynajmujący. 

Jak powinna wyglądać umowa najmu miejsca garażowego?

Umowa najmu miejsca garażowego musi być zawarta na piśmie, aby miała moc prawną. W dokumencie powinny znaleźć się:

  • data i miejsce zawarcia umowy oraz podpisy obu stron,
  • dane osobowe najemcy oraz wynajmującego, w tym imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu oraz adres zamieszkania. W przypadku, jeśli jedną ze stron jest przedsiębiorstwo, to w umowie należy zawrzeć nazwę oraz adres firmy, imię i nazwisko przedstawiciela, numer identyfikacyjny NIP i REGON,
  • określenie, co jest przedmiotem najmu, wraz z adresem, gdzie nieruchomość się znajduje, 
  • czas trwania umowy oraz termin wypowiedzenia,
  • wysokość czynszu i sposób jego regulowania.

Są to podstawowe informacje, które muszą być zawarte na każdej umowie wynajmu.

Dokument upoważniający do korzystania z miejsca postojowego lub garażu musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy. Jest to niezwykle ważne, aby każdy, zarówno wynajmujący, jak i najemca, miał świadomość swoich praw i obowiązków. Warto także zaznaczyć, czy do opłaty będzie wystawiana faktura. Jeśli nie, należy pominąć tę kwestię i uregulować ją zapisem o sposobie uiszczania płatności za wynajem. 
Wzór umowy najmu miejsca garażowego, gotowy do wydruku znajduje się np. tutaj: https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/umowa-najmu-miejsca-garazowego-wzor-z-omowieniem.

Jakie dodatkowe informacje warto zawrzeć w umowie najmu miejsca garażowego?

Dokument powinien również dokładnie określać warunki użytkowania garażu. Jeśli jest to dla Ciebie ważne, zawrzyj w umowie zapis o zakazie podnajmowania miejsca postojowego osobom trzecim. Dzięki temu unikniesz kłopotów z dochodzeniem odpowiedzialności np. po zniszczeniu mienia. 

W przypadku posiadania wartościowych rzeczy w garażu, warto spisać ich listę i dołączyć do umowy. W celu zapewnienia sobie ochrony ze strony prawa, umieść w dokumencie również zapis o tym, że w sprawach, które nie zostały uregulowane umową, obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego. 

Jako właściciel powinieneś także ubezpieczyć garaż na wypadek losowych zdarzeń, takich jak pożar, powódź lub kradzież z włamaniem. Możesz to zrobić w ramach polisy mieszkaniowej. Dzięki temu unikniesz kłopotów z najemcami oraz odpowiedzialności finansowej w przypadku jakichkolwiek zniszczeń. Jeśli zdecydujesz się wykupić polisę, nie zapomnij zawrzeć w umowie najmu zapisu wyłączającego Cię od odpowiedzialności za szkody powstałe w pojeździe w wyniku zdarzeń losowych.  

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe i skorzystaj z gotowego formularza, aby mieć pewność, że nie zapomniałeś o żadnych zapisach w swojej umowie.