Przelewy - skąd się wzięły? Krótka historia

26 stycznia 2023 | Artykuł sponsorowany | 3 min. czytania

Międzybankowe przelewy wykonywane szybko i bezbłędnie to podstawa komunikacji bankowej, dzięki której firmy szybciej zawierają transakcje, biznes rozwija się sprawniej, a co za tym idzie całe gospodarki krajów rozkwitają. Jaka jest historia powstania i rozwoju przelewów bankowych?

Przelewy - skąd się wzięły? Krótka historia
Przelewy - skąd się wzięły? Krótka historia

Od drugiej połowy XIX wieku na całym świecie zaczęto rozciągać linie telegraficzne. Nawet morza czy góry nie były przeszkodą dla rozwoju nowej technologii. Amerykańska firma Western Union, przy wykorzystaniu telegrafu wykonała pierwsze przelewy bez użycia gotówki. Rozwój tej innowacji postępował niezwykle szybko i już w 1876 roku WU wykonała na terenie całego kraju 37 tys. przelewów na kwotę 2,6 mln dolarów, czyli prawie 56 mln dolarów we współczesnym ekwiwalencie. Do 1891 roku sieć telegraficzna obejmowała prawie wszystkie kontynenty. Dziś możemy szybko sprawdzić przelew na kiedykasa.pl, ale droga była do tego daleka. 

Rozwój przelewów po II wojnie światowej 

Rozwój telegrafu miała szczególne znaczenie po II wojnie światowej. Koniecznością było podniesienie Europy z ruin. Stany Zjednoczone zaproponowały Plan Marshalla, by odbudować europejską gospodarkę. Liczba transakcji międzynarodowych zaczęła rosnąć proporcjonalnie do potrzeb realizacji planu, a szybkość przesyłania wiadomości stała się podstawą wszelkich gospodarczych i politycznych decyzji tamtych czasów. 

Bezpośrednio po wojnie jednym z najlepszych środków wymiany wiadomości międzybankowych był telegraf. Wiadomości telegraficzne były tańsze niż komunikacja telefoniczna, ponieważ nadawca płacił za liczbę znaków. Wiadomości były przesyłane w postaci zaszyfrowanej, a liczba znaków była w przybliżeniu taka sama jak w przypadku standardowych powiadomień o płatnościach, niezależnie od kwoty przelewu.

Zmiana potrzeb rynkowych

W latach sześćdziesiątych ilość wiadomości finansowych stała się tak przytłaczająca, że sieć telegraficzna nie była już w stanie sprostać temu zadaniu. Radykalnie wzrosło obciążenie operatorów dalekopisów, dlatego podczas transmisji występowały banalne, ale rzutujące na przelewy błędy. Przetwarzanie wszystkich komunikatów finansowych metodami ręcznymi i koordynacja cech prawnych różnych systemów bankowych stało się poważnym hamulcem. Bankierzy, którzy ponieśli straty, postanowili stworzyć zunifikowaną sieć wymiany informacji, uwzględniającą zasady wszystkich systemów finansowych. Do realizacji postanowili wykorzystać najbardziej zaawansowane osiągnięcie w tamtym czasie, jakim był komputer. Wielkie banki Ameryki i Europy spotkały się kilka razy i dyskutowały o przyszłym systemie. Prace nad nim rozpoczęto w 1968 r., a już w 1972 r. przygotowano oficjalny projekt i wykonano kalkulacje ekonomiczne dotyczące rentowności przedsięwzięcia. W 1973 roku w Brukseli, stolicy Belgii, przy udziale 239 banków z 15 krajów świata pojawił się system komunikacji międzybankowej SWIFT. My dziś możemy sprawdzić wszystko szybko na https://kiedykasa.pl/jak-sprawdzic-wlasciciela-konta-bankowego/. Dopiero w 1978 roku system został oficjalnie uruchomiony, a 19 października 1977 roku pierwszą zaszyfrowaną wiadomość przekazał osobiście książę Belgii Albert. W pierwszym roku przez system przeszło 10 milionów wiadomości. Pod koniec tego samego roku liczba banków, które przystąpiły do SWIFT wzrosła do 586.