Na czym polega strategia marketingowa?

19 sierpnia 2022 | Artykuł sponsorowany

Każda firma chcąca się rozwijać musi mieć na początku choćby ramowy biznesplan. Bez tego podejmowanie działalności gospodarczej wprawdzie jest możliwe, ale ryzyko porażki jest o wiele większe. Największy nawet entuzjazm nie zastąpi dobrze przygotowanej strategii. 

Na czym polega strategia marketingowa?
Na czym polega strategia marketingowa?

Strategia marketingowa firmy to nic innego, jak rozpisana na etapy ścieżka rozwoju naszego biznesu. Innymi słowy, jest to długofalowy plan, który jasno określa co, do kiedy i w jaki sposób chcemy osiągnąć. Dobrze przygotowana strategia marketingowa musi uwzględniać też, czym dysponujemy, czyli nasze słabe i mocne strony, metody i narzędzia, jakie mamy do dyspozycji i oczywiście otoczenie rynkowe. To bardzo ważny element, który należy ująć w kalkulacji możliwych zysków i strat. Analiza tego, co oferuje konkurencja to też świetny punkt wyjścia do określenia, na jakim polu możemy uzyskać przewagę. Później można wykorzystać to w tworzeniu własnej strategii. 

Strategia marketingowa firmy musi być zgodna z misją, wizją i preferowanymi wartościami. Misja firmy to, w skrócie, odpowiedź na pytanie, po co w ogóle istnieje dana firma? Jest to swoiste credo, wyznacza kierunek dążeń i określa, co właściwie firma chce robić dla ludzi i jakimi wartościami będzie się kierować. Cała reszta, w tym również sposoby działań marketingowych, muszą być z nią spójne. Nie da się, na przykład, przedstawiać klientowi swoich produktów jako super ekologicznych i jednocześnie zatruwać środowiska na wielką skalę. Takie rozdwojenie jest natychmiast nagłaśniane przez media, a firma traci wiarygodność. Również budując wizerunek przedsiębiorstwa jako dobrego pracodawcy nie można jednocześnie łamać praw pracowniczych czy dokonywać zwolnień grupowych. 
Strategia marketingowa musi uwzględniać również możliwości firmy pod tym właśnie względem. Lepiej oprzeć kampanię reklamową na faktycznie mocnych stronach firmy i rzeczywistych zaletach produktu, niż na pustych obietnicach.

Powinna uwzględniać przede wszystkim oczekiwania klienta i wyjść im naprzeciw tak, aby zwiększyć zysk firmy. Żeby to osiągnąć, należy przeprowadzić badania rynku, określić grupę docelową i ustalić, jakimi kanałami najlepiej dotrzeć do naszego potencjalnego klienta. Ważne, żebyśmy dokładnie wiedzieli, kim są nasi potencjalni klienci, jakie są ich preferencje, jakich dokonują wyborów, co lubią a czego unikają i wiele jeszcze innych, na pozór drobnych rzeczy. Istotne też jest, jak na co dzień funkcjonuje, co ogląda i co czyta nasza grupa docelowa. Taka wiedza pozwoli określić, w jaki sposób najskuteczniej dotrzeć do niej z naszym przekazem reklamowym. 

Na ogół wydaje się, że to Internet, jego zasięg i możliwości dają największą szansę na dotarcie do klienta. Z badań mediów wynika, że jest to w dużej mierze prawda. Jednak jeśli naszą grupą docelową będą osoby starsze albo zechcemy sprzedać jakiś wyrób prozdrowotny, może się okazać, że reklama telewizyjna albo marketing szeptany będą bardziej skuteczne. Podobnie będzie w przypadku, kiedy mamy ofertę adresowaną do bardzo wąskiej grupy specjalistów albo niszowej gałęzi gospodarki. Nie ma sensu wtedy inwestować wielkich pieniędzy w reklamę powszechną o wielkim zasięgu. Wtedy należy się skupić na dotarciu do tego wąskiego grona, na przykład za pomocą branżowych publikacji, udziału w targach, sympozjach i konferencjach. Można wręcz samemu zorganizować taki event dla ekspertów. W tym przypadku sprawdzą się też techniki marketingu B2B. 

Inne możliwe sposoby dotarcia do klienta to marketing internetowy, w tym odpowiednie pozycjonowanie w sieci, media społecznościowe, reklama telewizyjna albo radiowa, banery, artykuły sponsorowane i inne, w zależności od tego, kim jest nasz klient. 

Strategię marketingową firmy można budować i rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Na przykład w zależności od tego, jak długo firma jest już na rynku albo czy dopiero na niego wchodzi. W przypadku nowej działalności można zastosować tak zwane wejście pionierskie. Najczęściej stosuje się je dla wprowadzenia zupełnie nowego produktu lub usługi. Daje ona dużą przewagę nad konkurencją i można wykorzystać efekt nowości. Wadą natomiast jest to, że trzeba liczyć się z ewentualnym wysokim kosztem dostosowania i produkcji zupełnie nowej rzeczy do potrzeb konsumenta. Dla firmy z długim stażem na rynku propozycją może być na przykład strategia penetracji lub rozwoju rynku, albo przyjęcie zupełnie nowej strategii rozwoju produktu lub dywersyfikacji zasobów przedsiębiorstwa.  
Każda strategia marketingowa z pewnością musi uwzględniać tak zwane 4P, czyli: produkt i wszystkie jego aspekty. Price – cena i próg rentowności, place – dystrybucja i sposób sprzedaży, promotion – reklama produktu. 

Inne ważne elementy budowania strategii to między innymi: określenie głównego produktu i celu firmy, znalezienie i opis grupy docelowej, określenie rodzaju działań marketingowych, wyróżnienie głównych kanałów komunikacji, sprecyzowanie kanałów dystrybucji.

Podsumowując można stwierdzić, że strategia marketingowa to po prostu dokładny opis tego, co i w jaki sposób zrobimy, by osiągnąć zysk. Brzmi banalnie, ale w skali większego przedsiębiorstwa strategia marketingowa jest niezbędna, żeby w ogóle mogło ono funkcjonować. 

Artykuł powstał we współpracy z Agencją PR Commplace.pl. Zapraszamy do odwiedzenia strony!