KSEF a samofakturowanie – Czy będzie dostępne i jak będzie wyglądać?

24 kwietnia 2024 | Aktualizacja: 8 maja 2024 | Artykuł sponsorowany | 3 min. czytania

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) to ważny krok w procesie cyfryzacji obrotu gospodarczego w Polsce. Jednym z kluczowych pytań, jakie pojawiają się w kontekście nowego systemu, jest możliwość implementacji samofakturowania. Ten mechanizm, pozwalający nabywcy na wystawianie efaktur w imieniu i na rzecz sprzedawcy, stanowi istotne narzędzie usprawniające procesy księgowe w wielu przedsiębiorstwach. Jak zatem samofakturowanie zostanie włączone do systemu KSeF i jakie zmiany to przyniesie?

KSEF a samofakturowanie – Czy będzie dostępne i jak będzie wyglądać?
KSEF a samofakturowanie – Czy będzie dostępne i jak będzie wyglądać?

Możliwość samofakturowania w systemie KSeF

Samofakturowanie, jako integralna część procesów księgowych wielu firm, zostaje zachowane w strukturze KSeF. W nowym systemie e-fakturowania, samofakturowanie będzie kontynuacją istniejących praktyk, z dodatkowymi możliwościami, które oferuje elektronizacja procesów. Zarówno przepisy dotyczące samofakturowania, jak i zasady jego stosowania, nie uległy zmianie z wprowadzeniem KSeF, co oznacza, że przedsiębiorstwa mogą kontynuować praktyki zgodne z polskim prawem VAT.

Samofakturowanie a KSeF – jakie należy spełnić warunki?

Kluczowym elementem, umożliwiającym efektywne stosowanie samofakturowania w ramach KSeF, jest zawarcie odpowiedniej umowy między sprzedawcą a nabywcą. Umowa ta musi precyzyjnie określać warunki, na jakich nabywca będzie uprawniony do wystawiania faktur w imieniu sprzedawcy. Ponadto, sprzedawca musi udzielić nabywcy odpowiednich uprawnień w systemie KSeF, aby zapewnić legalność i poprawność dokumentów wystawianych w ramach samofakturowania. Tylko dzięki takim ustaleniom możliwe jest prowadzenie samofakturowania a KSeF w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami.

Jak wygląda proces samofakturowania w KSeF?

Procedura samofakturowania w KSeF nie różni się znacząco od tej, która była stosowana przed wprowadzeniem systemu. Jednakże, dzięki digitalizacji, proces ten staje się szybszy i bardziej efektywny. W systemie KSeF, efaktura wystawiona przez nabywcę w ramach samofakturowania jest automatycznie przesyłana do sprzedawcy w celu zatwierdzenia. Po akceptacji, dokument jest przechowywany w centralnym repozytorium systemu KSeF, co zapewnia łatwy dostęp i archiwizację, a także ułatwia kontrolę nad poprawnością rozliczeń.

Integracja samofakturowania z systemem KSeF przynosi szereg korzyści dla przedsiębiorstw. Dzięki centralizacji danych i automatyzacji procesów, samofakturowanie w KSeF zapewnia większą przejrzystość transakcji oraz redukuje ryzyko błędów i nadużyć. Ponadto, elektroniczny charakter systemu KSeF pozwala na szybsze przetwarzanie i obieg dokumentów, co jest szczególnie ważne dla dużych organizacji o znacznej liczbie transakcji.

Podsumowanie – samofakturowanie KSeF.

Samofakturowanie w systemie KSeF nie tylko jest możliwe, ale również wysoce zalecane dla przedsiębiorstw, które pragną usprawnić swoje procesy księgowe. Dzięki możliwościom, jakie oferuje cyfryzacja, samofakturowanie w KSeF może odgrywać kluczową rolę w dalszej automatyzacji i optymalizacji działalności biznesowej, dostosowując przedsiębiorstwa do wymagań nowoczesnej gospodarki cyfrowej.