Komfort i bezpieczeństwo pracy w biurze

30 września 2021 | Artykuł sponsorowany

Praca w biurze kojarzy się z czymś elitarnym i czystym. Myśląc o pracowniku biurowym, wizualizujemy sobie najczęściej kobietę w eleganckiej garsonce siedzącą podczas wykonywanej pracy przy biurku w otoczeniu dokumentów, pieczątek i komputera. Nie myślimy absolutnie o zagrożeniach, swoistych przeszkodach uniemożliwiających komfort pracy czy tzw. higienie pracy biurowej. Stereotyp naszego myślenia o pracy w biurze jest taki, że przecież jest to praca bardzo higieniczna, bezpieczna i wręcz sterylna! W porównaniu z innymi zawodami praca w biurze wydaje nam się absolutnie bezpieczna i komfortowa. Czy tak jest? Dzisiaj podejmujemy temat komfortu i bezpieczeństwa pracy w biurze. Będzie o ergonomicznym miejscu pracy i o tym, czy można i jak można poprawić produktywność pracowników biurowych. Zachęcamy do lektury!

Komfort i bezpieczeństwo pracy w biurze
Komfort i bezpieczeństwo pracy w biurze

Praca w biurze kojarzy się z czymś elitarnym i czystym. Myśląc o pracowniku biurowym, wizualizujemy sobie najczęściej kobietę w eleganckiej garsonce siedzącą podczas wykonywanej pracy przy biurku w otoczeniu dokumentów, pieczątek i komputera. Nie myślimy absolutnie o zagrożeniach, swoistych przeszkodach uniemożliwiających komfort pracy czy tzw. higienie pracy biurowej. Stereotyp naszego myślenia o pracy w biurze jest taki, że przecież jest to praca bardzo higieniczna, bezpieczna i wręcz sterylna! W porównaniu z innymi zawodami praca w biurze wydaje nam się absolutnie bezpieczna i komfortowa. Czy tak jest? Dzisiaj podejmujemy temat komfortu i bezpieczeństwa pracy w biurze. Będzie o ergonomicznym miejscu pracy i o tym, czy można i jak można poprawić produktywność pracowników biurowych. Zachęcamy do lektury!

Biurko w pracy, czyli o tym jaka jest TA praca w biurze

Co wiemy i czego nie wiemy o pracy w biurze?

  • Na co dzień używamy terminu praca biurowa – jednak – jak pokazują zapisy prawne – w naszym kraju nie ma definicji pracy biurowej! 
  • Pod pojęciem pracy biurowej rozumie się wykonywanie różnorodnych czynności i zadań w pozycji siedzącej i pracę tego typu kwalifikuje się jako lekką, niewymagającą dużego wydatku energetycznego od pracownika. Pracownik biurowy nazywany jest w rozporządzeniach i ustawach pracownikiem administracyjnym.
  • Przyjmuje się, że istnieje wiele zawodów i stanowisk, które wrzucamy do jednego worka uważając je za pracę biurową. Specjaliści wskazują, że niektóre stanowiska pracy przy biurku nie wymagają szczególnego intelektualnego zaangażowania i wysokich kompetencji zawodowych, ale są również takie, które wymagają nieustannego skupienia, ciągłego wysiłku intelektualnego i posiadania specjalnych kompetencji czy umiejętności.
  • BHP dotyczy każdej wykonywanej pracy, nie tylko pracy w warunkach niebezpiecznych czy szczególnych. Pracodawca musi pamiętać o szeregu przepisów i wymagań obwarowanych względem różnych zawodów i środowisk pracy. W tym w pracy biurowej.
  • Praca przy biurku jest kojarzona z praca bezpieczną, ale nie jest zupełnie pozbawiona zagrożeń. Warunki pracy w biurze mają specyficzny charakter, stąd ustawodawca określił różnego rodzaju wymagania co do organizacji pracy w biurze, stanowisk pracy, ich wyposażenia, warunków pracy. 
 • Praca biurowa to taka, która wykonywana jest przy biurku – najczęściej wyposażonym w komputerowe stanowisko pracy lub innych sprzęt elektroniczny. 
 • Za minusy pracy przy biurku uważa się małą aktywność w czasie pracy, zamknięcie, pracę przed monitorem, problemy z ergonomią przy biurku.

Jakie są zagrożenia w pracy biurowej?

Pracownik administracyjny w zależności od profesji pracuje w pozycji siedzącej, zajmując się obsługą klientów, pracą z dokumentami i aplikacjami. Spędza przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca biurowa zorganizowana niezgodnie z zaleceniami może stać się utrapieniem dla pracownika i odbić się niekorzystnie na jego zdrowiu fizycznym czy psychicznym, a przez to generować straty dla firmy lub urzędu. Zagrożenia występujące w zawodach administracyjnych u osób spędzających mnóstwo siedząc czasu przy biurku to:

 • bóle spowodowane długotrwałą pracą przy komputerze,
 • problemy zdrowotne wynikające ze słabej wentylacji pomieszczeń biurowych (możliwość chorób układu oddechowego),
 • narażenie na wypadki spowodowane używaniem podczas pracy przy biurku narzędzi o ostrych krawędziach,
 • możliwość porażenia prądem podczas pracy z wykorzystaniem różnych urządzeń podpiętych do prądu,
 • złe warunki akustyczne i nadmierny hałas mające wpływ na kłopoty ze słuchem,
 • nieodpowiednie oświetlenie, które może wpłynąć na pogorszenie widzenia,
 • możliwość zatrucia poprzez chemikalia emitowane przez sprzęt biurowy (ozon, tlenki azotu) lub poprzez grzyby, pleśnie czy inne mikroorganizmy chorobotwórcze,
 • stres,
 • obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego podczas wymuszonej pozycji ciała przyjmowanej przy biurku,
 • promieniowanie elektromagnetyczne monitorów czy innego sprzętu, które wpływa na wzrok.

Nieprawidłowo zorganizowana praca biurowa ma realny wpływ na stan zdrowia pracownika. Może być źródłem licznych zagrożeń czy uciążliwości, które mogą odbić się na psychice i stanie zdrowia pracownika biurowego. Stąd tak ważna jest świadomość ergonomicznej pracy przy biurku przez pracownika! 

Komfortowe warunki pracy w biurze, czyli jakie?

Jak w każdym zawodzie stworzenie bezpiecznych warunków pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Jednak, jak pokazują badania – ważne jest także zagwarantowanie  komfortowych warunków pracy, które realnie wpływają na to, że pracownik biurowy czuje się w miejscu wykonywania pracy dobrze, a przez to pracuje wydajniej! Badania pokazują, że poprawa komfortu pracy pracownikom biurowym wpływa nie tylko na ich zdrowie, ale również na motywację do pracy czy wydajność pracowników! Warto mieć na uwadze stworzenie ergonomicznego i bezpiecznego miejsca pracy dla pracownika biurowego. 

Na czym się skupić, aby mieć pewność, że w Twojej firmie pracownicy mają komfort pracy i dzięki temu pracują skuteczniej?

  1. Wentylacja pomieszczeń, komfort cieplny i wilgotność w pomieszczeniach biurowych
   Odpowiednia temperatura w miejscu pracy oraz sprawna wentylacja są ważnymi elementami wpływającymi na produktywność pracownika (nawet o 10%) i jego dobre samopoczucie. 
 • Oświetlenie
  Chodzi nie tylko o lampy i odpowiedni dobór światła podczas wykonywania zadań, ale również o przestrzenie z oknami dającymi naturalne światło! Światło dzienne wpływa na komfort psychiczny pracowników oraz na ich szybszą pracę! Udowodniły to amerykańskie analizy! 
  1. Natężenie hałasu
   Dobry pracodawca zdaje sobie sprawę z tego, że praca w hałasie lub z towarzyszeniem zbyt głośnych dźwięków negatywnie wpływa na koncentrację i powoduje bóle głowy czy stres. Hałas lub długotrwałe, jednostajne dźwięki utrudniają pracę, są elementem rozpraszającym i powodują utratę wydajności przez pracownika. W pomieszczeniach biurowych nie powinno się przekraczać poziomu 40 dBA. Na co warto zwrócić uwagę? Nie tylko na głośność w biurze czy poza nim, ale także na akustykę pomieszczenia czy zastosowanie wygłuszających produktów na podłodze.
 • Dobra, wzmacniająca przestrzeń i organizacja pracy
  Praca w przyjaznym wnętrzu, przemyślanie zaprojektowanym, w odpowiednich kolorach dobrze wpływa na efekty pracy. Oczywiście w tym temacie panują pewne mody, jednak wiele firm ze względu na chęć użytkowania konkretnego miejsca pracy przez wiele lat decyduje się na tradycyjny, ponadczasowy wygląd, stylistykę czy ergonomię biura. Przepisy z zakresu BHP bardzo wyraźnie wskazują na to, jak pracodawca powinien zorganizować miejsce pracy dla pracowników biurowych. Szczególnie należy zadbać o ergonomię stanowiska pracy. Odpowiednio dobrane, stabilne krzesło biurowe (umożliwiające regulację), stabilny i dopasowany do charakteru pracy stół/biurko (o odpowiedniej wysokości czy szerokości), dobrej jakości monitor, ustawiony pod odpowiednim kątem i poprawne oświetlenie to jedne z ważniejszych spraw w kontekście komfortu i bezpieczeństwa pracy w biurze! Warto zwrócić uwagę także na inne elementy wyposażenia stanowiska pracy, jak: klawiaturę, podkładkę pod myszkę, inne urządzenia i przedmioty (na przykład pieczątki) ustawione na stole/biurku w zasięgu pracownika.

Bezpiecznie w biurze

Biuro i stanowisko pracy dla pracownika umysłowego musi spełnić określone wymagania BHP zapisane w rozporządzeniu z dnia 26 września 1997 r. 

Jak powinno być w biurze, aby było bezpiecznie, higienicznie i komfortowo?

 • czysto!
 • biuro powinno mieć odpowiedni metraż, wysokość i przestrzeń,
 • pomieszczenia powinny przechodzić okresowo remonty,
 • powinno dokonywać się okresowych konserwacji pomieszczenia czy urządzeń,
 • pomieszczenie biurowe i stanowiska pracy powinny być dobrze oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • biuro nie powinno być usytuowane poniżej poziomu terenu (choć istnieją pewne odstępstwa od tej zasady),
 • pomieszczenie biurowe powinno być odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią, nasłonecznieniem czy innymi uciążliwymi czynnikami atmosferycznymi,
 • w biurze powinna panować określona temperatura – co najmniej 18 stopni C.

Ergonomia pracy w biurze

Ergonomia pracy biurowej jest bardzo ważna dla zdrowia i efektywności wykonywanej pracy. Najważniejszym zadaniem osób zajmujących się ergonomią w biurze jest polepszenie warunków pracy człowieka. Na komfort pracy wynikający z zasad ergonomii przy biurku wpływa dostosowanie jego wysokości, szerokość i rozmieszczenie na nim niezbędnych do pracy sprzętów, odpowiednie krzesło z podłokietnikami i możliwością regulacji, czasami również podnóżek (!), bezpieczny monitor pochylony pod odpowiednim kątem, a także inne opisane wyżej warunki pracy. Ergonomiczne stanowisko pracy biurowej to stanowisko dopasowane do możliwości pracownika, specyfiki wykonywania zawodu czy takie dostosowanie narzędzi, by praca była komfortowa i bezpieczna. Pamiętajmy, że pozycja siedząca nie jest naturalna dla organizmu człowieka. Jednak nie tylko sprzęty zapewniają komfort i bezpieczeństwo pracy w biurze...
 

... ściany to nie wszystko!

Ściany to nie wszystko! Bezpieczeństwo pracy w biurze gwarantować będą także dobrze wyszkoleni pracownicy. Nie rzadziej niż raz na 6 lat pracodawca powinien umożliwić pracownikom wzięcie udziału w szkoleniu BHP. Pracownik powinien mieć świadomość, w jaki sposób zorganizować sobie stanowisko pracy biurowej. Jak siedzieć, kiedy robić przerwy w pracy, czy jak ustawić sobie krzesło czy umiejscowić przedmioty i urządzenia potrzebne mu podczas wykonywania codziennych obowiązków! Każdy pracujący przy biurku powinien też przestrzegać zasady, że po jednej godzinie pracy przy komputerze należy zrobić 5-minutową przerwę. 
 

Pracodawcy, aby zmaksymalizować komfortowe warunki pracy i zapewnić bezpieczeństwo w biurze sięgają również po innowacyjne metody. Jakie? Nie tylko zagwarantowanie napojów czy środków higieny osobistej, bo to określają przepisy BHP. Obecnie pracownikom biurowym oferuje się w miejscu pracy: zapewnienie dostępu do strefy relaksu, odnowy czy inspiracji, reorganizacja podejścia do pracy, odejście od standardowej, korporacyjnej przestrzeni biurowej, inna organizacja czasu pracy. Ta nowoczesność przeniknęła do biur z branży IT i nazwana została metodą agile w pracy biurowej. Podsumowując: komfort i bezpieczeństwo pracy w biurze leży nie tylko po stronie pracodawcy, ale również świadomości przepisów i stosowania się do nich przez pracownika!