Jaka jest różnica między urlopem macierzyńskim, a urlopem rodzicielskim?

24 lutego 2023 | Artykuł sponsorowany

Przyjście na świat nowego członka rodziny, to duża zmiana w życiu każdego człowieka. Kodeks pracy daje rodzicom możliwość wzięcia takich urlopów jak macierzyński czy rodzicielski. Wiele osób zastanawia się jednak, jaka jest różnica pomiędzy nimi.

Jaka jest różnica między urlopem macierzyńskim, a urlopem rodzicielskim?
Jaka jest różnica między urlopem macierzyńskim, a urlopem rodzicielskim?

Urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski różnią się okresem ich trwania – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie pierwszy trwa 20 tygodni, a drugi 32 tygodnie. Wynagrodzenie za obydwa urlopy może wynosić 80% podstawy wymiaru lub 100% podstawy wymiaru za urlop macierzyński oraz 100% podstawy wymiaru za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i 60% podstawy wymiaru za pozostały okres.

Długość urlopu macierzyńskiego, a rodzicielskiego

Urlop macierzyński może być wzięty maksymalnie na 6 tygodni przed przewidywanym terminem porodu, jednak przyszłe mamy zazwyczaj przebywają w tym okresie na zwolnieniu lekarskim, więc standardowo 20 tygodni liczone jest od dnia porodu. Pierwsze 14 tygodni po porodzie obowiązkowo przysługuje matce dziecka. Jego długość zależy od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie:

 • jedno dziecko – 20 tygodni;
 • bliźniaki – 31 tygodni;
 • trojaczki – 33 tygodnie;
 • czworaczki – 35 tygodni;
 • pięcioraczki i więcej – 37 tygodni.

Urlop rodzicielski przysługuje po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i również jego długość jest zależna od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie:

 • jedno dziecko – 32 tygodnie;
 • więcej niż jedno dziecko – 34 tygodnie.

Może on zostać wykorzystany nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Jest udzielany jednorazowo albo w maksymalnie 4 częściach.

Wysokość zasiłku - urlopu macierzyński, a rodzicielski

Urlop macierzyński i rodzicielski może być rozliczany na zasadzie równego podziału wysokości zasiłku lub naliczanego oddzielnie w konkretnych okresach trwania urlopów. Wszystko zależy od terminu, w którym złożyliśmy wniosek o urlop rodzicielski.

Wniosek złożony w okresie nie później niż do 21 dnia po porodzie, dotyczący pełnego wymiaru urlopu rodzicielskiego rozpoczynającego się bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (łącznie 52 tygodnie):

 • zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru (średnia wynagrodzenia zasadniczego z przedziału ostatnich 12 miesięcy) za cały ten okres.

Wniosek złożony w późniejszym terminie (nie przekraczającym okresu 21 dni do wybranej daty rozpoczęcia urlopu rodzicielskiego):

 • zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru za 20 tygodni przysługującego urlopu macierzyńskiego;
 • zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru za pierwsze 6 tygodni przysługującego urlopu rodzicielskiego (dotyczy urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie)  lub 8 tygodni (w przypadku większej liczby dzieci) i 60% podstawy wymiaru za pozostały okres.

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski

Nie ma obowiązku składania wniosku o urlop macierzyński. Jeżeli jednak decydujemy się na odebranie od razu po nim urlopu rodzicielskiego najłatwiej jest złożyć wniosek łączony.

Wniosek o urlop rodzicielski powinien zawierać:

 • nazwisko i imię osoby zatrudnionej;
 • nazwisko i imię oraz datę narodzin dziecka (lub dzieci), na które przysługuje urlop;
 • określony termin zakończenia urlopu macierzyńskiego/ okres i termin zakończenia poprzedniej części urlopu rodzicielskiego;
 • zaznaczenie okresu urlopu, który będzie odbierany (pełny wymiar lub pozostała część urlopu rodzicielskiego).

Należy również załączyć odpowiednie dokumenty:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (albo kopię tych dokumentów);
 • oświadczenia osoby zatrudnionej odnośnie rezygnacji drugiego rodzica z chęci wykorzystania przysługującego urlopu albo wskazanie terminu odbioru i wymiaru urlopu w przypadku podjęcia decyzji o podziale.

Urlop macierzyński i rodzicielski – umowa zlecenie

Jeżeli matka dziecka zatrudniona jest na umowę-zlecenie nie przysługuje jej żaden z tych urlopów. Jeżeli jednak od umowy odprowadzała składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i umowa jest zawarta do dnia porodu, to w takim przypadku przysługuje zasiłek macierzyński oraz zasiłek rodzicielski wypłacany przez ZUS. Wysokość zasiłków będzie obliczana jak w przypadku umowy o pracę. Wniosek powinien zostać złożony do 21 dni od daty porodu.

Autor: Onpoint.pl – samoobsługowa platforma HR

Polecamy również: