Jak wyrejestrować samochód?

21 grudnia 2022 | Artykuł sponsorowany

Pojazd może zostać wyrejestrowany przez właściciela oraz współwłaścicieli. Jak wypełnić wniosek o wyrejestrowanie i jakie dokumenty należy do niego dołączyć? 

Jak wyrejestrować samochód?
Jak wyrejestrować samochód?

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu 

Wyrejestrowanie pojazdu odbywa się na wniosek właściciela. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu musi zawierać kilka istotnych danych dot. właściciela pojazdu: imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości. Jeśli pojazd należy do kilku osób, to należy podać dane wszystkich współwłaścicieli. Oczywiście dokument powinien zawierać dane dot. pojazdu, który ma zostać wyrejestrowany. We wniosku należy podać: markę, model, rok produkcji, numer VIN oraz numer rejestracyjny pojazdu. 

Następnie we wniosku należy zaznaczyć jaka jest przyczyna wyrejestrowania pojazdu. Tutaj warto podkreślić, że pojazd można wyrejestrować tylko w ściśle określonych przypadkach. Co istotne, osoba składająca wniosek powinna potwierdzić, że wyrejestrowuje pojazd zgodnie z obowiązującym prawem. Chodzi tutaj o np. umowę kupna-sprzedaży, zaświadczenie z policji o kradzieży pojazdu, zaświadczenie ze stacji demontażu pojazdu o złomowaniu. Niezbędny jest także dowód rejestracyjny, karta pojazdu oraz niekiedy tablice rejestracyjne. 

Wniosek oraz wymagane dokumenty należy złożyć w wydziale komunikacji. Decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu jest wydawana zazwyczaj od razu, ale urząd ma na to aż 30 dni. W wyjątkowych sytuacjach czas ten można wydłużyć do 2 miesięcy. Procedura wyrejestrowania kosztuje 10 zł. Opłata ta nie jest pobierana w takiej sytuacji, jak np. utrata pojazdu spowodowana pożarem. Dodatkowo może być także pobrana opłata za pełnomocnictwo (17 zł). Z tej opłaty można być jednak zwolnionym - jeśli upoważnienia udziela osoba najbliższa np. mąż, żona, rodzeństwo. 

Czy jest możliwa ponowna rejestracja pojazdu? 

Pojazd można zarejestrować ponownie, ale jest tylko w ściśle określonych przypadkach. Jeśli pojazd: 

  • uda się odzyskać po kradzieży,
  • pojazd jest zabytkowy czy uznany za unikatowy przez rzeczoznawcę motoryzacyjnego,
  • ma szczególne znaczenie dla historii,
  • został wywieziony z kraju bądź sprzedany za granicą. 

Ponadto ponownej rejestracji można dokonać w przypadku ciągników oraz przyczep rolniczych.  

Co grozi za nie wyrejestrowanie pojazdu? 

Z początkiem 2020 roku weszły w życie zmiany w prawie o ruchu drogowym. Zgodnie z nimi właścicielom pojazdów, którzy w terminie nie złożą wniosku o wyrejestrowanie pojazdu grozi kara w wysokości od 200 zł do 1000 zł. Jest to kara nakładana przez starostę. Co istotne, kary dot. także osób, które nie dokonają rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od zakupu. 

Z informacji podanych przez Centralną Ewidencję Pojazdów wynika, że nawet 6 milionów pojazdów powinno zostać wyrejestrowanych. Z tej ewidencji wynika, że pojazdy te mają status, który nie został zaktualizowany przez co najmniej 6 lat. Taką aktualizację dokonuje stacja kontroli pojazdów oraz UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.