Jak Ukrainiec może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

22 lipca 2022 | Artykuł sponsorowany

Wystarczy legalny pobyt i nadany numer PESEL, żeby było możliwe założenie działalności gospodarczej przez obywatela Ukrainy dokładnie na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. Dlaczego z punktu widzenia Ukraińców jest to korzystne rozwiązanie?

Jak Ukrainiec może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?
Jak Ukrainiec może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

Jaką formę prawną mogą wybrać obywatele Ukrainy dla swoich firm?

Nie ma tu dodatkowych ograniczeń – najczęściej wybierana jest oczywiście jednoosobowa działalność gospodarcza, ale decydująca jest przede wszystkim łatwość jej założenia. Można jednak równie dobrze założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonywać działalność gospodarczą w Polsce w formie spółki akcyjnej lub spółek cywilnych.

Księgowość online dla Twojej firmy - JB Solutions

Zasady rozliczeń, kontaktów z urzędami, opodatkowania i warunków wykonywania działalności gospodarczej są tu praktycznie identyczne, jak w przypadku Polaków.

Kiedy obywatel Ukrainy może założyć firmę?

Uzyskanie PESEL-u to wymóg dość oczywisty – odpowiedni wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, przy okazji można też złożyć wniosek o założenie profilu zaufanego, bo ten będzie potrzebny przy prowadzeniu firmy. Więcej wątpliwości budzi kwestia legalności pobytu, choć tu przepisy są dość precyzyjne. Legalizacja pobytu następuje w drodze nadania tytułu pobytowego, którym mogą być:

  • zezwolenie na pobyt stały;
  • zezwolenie na pobyt czasowy;
  • paszport w przypadku wjazdu i pobytu na terytorium Polski w ruchu bezwizowym;
  • zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Dodatkową opcją jest pobyt na podstawie stempla w paszporcie, natomiast jest to rozwiązanie tymczasowe, które miało ułatwić udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy i choć formalnie wystarcza do prowadzenia działalności gospodarczej, to i tak wymaga uzyskania „pełnego” tytułu pobytowego.

Dlaczego założenie firmy to dobry pomysł?

Jest kilka powodów, dla których zakładając spółkę lub jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce Ukraińcy mogą sporo zyskać. Pominiemy tu obiektywne trudności pojawiające się w obrocie gospodarczym w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, bo te są dość oczywiste, ale są też inne zalety tego rozwiązania.

  • Firma w Polsce jest dla obywateli Ukrainy bardzo łatwym sposobem na zapewnienie sobie dostępu do rynku wspólnotowego, co z terytorium Ukrainy – nawet, kiedy ta nie była objęta konfliktem zbrojnym – było wyraźnie trudniejsze.
  • Wielu obywateli Ukrainy przyjeżdża do Polski w celu prowadzenia działalności gospodarczej w branżach, w których u nas wciąż widoczny jest niedobór podaży usług lub towarów – tym samym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi doskonałe miejsce zbytu.
  • To argument pozamerytoryczny, ale istotny: w ramach pomocy obywatelom Ukrainy Polacy chętnie dokonują transakcji z ukraińskimi przedsiębiorcami, w tym również ich firmami założonymi w Polsce.
  • Prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest – poza pewnymi szczególnymi przypadkami – często prostsze niż prowadzenie działalności gospodarczej na Ukrainie także pod względem formalno-podatkowym.

Jak wynika z informacji uzyskanych w biurze rachunkowo-kadrowym JB Solutions, coraz częściej Ukraińcy pytają, co muszą zrobić w celu wykonywania działalności gospodarczej legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wielu z nich już zarejestrowało swoje firmy w centralnej ewidencji, nieco mniej w KRS-ie, natomiast zainteresowanie jest cały czas wysokie.

Na chwilę albo na stałe

Wielu obywateli Ukrainy ma wydane zezwolenia na pobyt czasowy, tylko część z nich stara się o pozwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Nawet w tym pierwszym przypadku założenie firmy może być sensownym rozwiązaniem, ponieważ pozwala szybko podjąć pracę, nie tworząc jednocześnie długofalowych zobowiązań poza tymi, które zostaną wynegocjowane w kontraktach z klientami. Dla obywatela Ukrainy, który chce zostać na terytorium Polski choćby przez kilkanaście miesięcy, jest to atrakcyjna alternatywa dla poszukiwania pracy w polskich firmach.