Jak płacić ZUS

26 października 2020 | Aktualizacja: 28 października 2020 | Artykuł sponsorowany

Opłacanie składek to obowiązek każdego przedsiębiorcy oraz pracodawcy. Bardzo często oba określenia idą ze sobą w parze, ponieważ osoba prowadząca działalność gospodarczą płaci ZUS nie tylko za siebie, ale także za osoby, z którymi ma zawartą m.in. umowę zlecenie lub o pracę.Opłacanie składek to obowiązek każdego przedsiębiorcy oraz pracodawcy. Bardzo często oba określenia idą ze sobą w parze, ponieważ osoba prowadząca działalność gospodarczą płaci ZUS nie tylko za siebie, ale także za osoby, z którymi ma zawartą m.in. umowę zlecenie lub o pracę.

Jak płacić ZUS
Jak płacić ZUS

Potocznie mówimy składka ZUS, ale w praktyce jest to wiele różnego rodzaju opłat, które od kilku lat możemy uiszczać jednym przelewem. W przypadku pracowników składka ta jest uzależniona np. od wysokości zarobków, u przedsiębiorców płacących za samych siebie można wyróżnić składkę preferencyjną oraz pełną. Składki zus - jak je obliczyć? Podpowiadamy!

Składka ZUS, czyli co?

Świadczenie to może zawierać różne elementy - jedne obowiązkowe inne fakultatywne. Do tych pierwszy należy ubezpieczenie społeczne emerytalno-rentowe oraz zdrowotne. Pozostałymi są składka chorobowa, która daje prawo do zasiłku, składka na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Składki ZUS należy uiszczać terminowo za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy.

Do kiedy ZUS?

Według obowiązujących norm mamy dwa terminy, do których należy opłacić składkę. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników na umowie o pracę i uiszczają ZUS jedynie za siebie jest to 10. dzień miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym. W praktyce np. w marcu płacimy składkę ZUS za luty. Do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym środki muszą przelać podmioty gospodarcze zatrudniające pracowników. Zapłata po terminie niestety wiąże się z naliczeniem odsetek ustawowych, a także utratą niektórych uprawnień takich jak choćby zasiłek chorobowy. 

Jak płacić ZUS?

Każdy płatnik składek ma przypisane do siebie indywidualny numer konta. Jak go sprawdzić? To bardzo proste. ZUS prowadzi bowiem ewidencję tych rachunków i przedsiębiorca może poznać swój za pomocą generatora na stronie eskladka.pl. Warto dodać, że numer ten zawiera m.in. NIP płatnika. O czym jeszcze należy pamiętać w przypadku formalności związanych ze składkami ZUS? Przede wszystkim o składaniu formularza DRA, przy czym wystarczy zrobić to raz - i jeśli wszystkie dane oraz wysokość świadczenia pozostaje bez zmian - druk obowiązuje w kolejnych miesiącach. Wszelką dokumentację można dostarczyć osobiście, nadać listem lub też skorzystać z możliwości  elektronicznych przy użyciu np. profilu zaufanego, co jest najszybszym i najwygodniejszym rozwiązań. 

Jak wyliczyć ZUS?

Aktualnie pełna składka wynosi około 1 431,48 zł, a bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - 1354,64 zł. Dla niektórych przedsiębiorców ustawodawca przygotował jednak ulgi takie jak możliwość działalności bez rejestracji, półroczną ulgę na start oraz tzw. mały ZUS. Ta ostatnia wynosi wraz ze świadczeniem chorobowym 600,14 zł, a bez niego 590,03 zł. Każdy przypadek jest jednak inny i należy rozpatrywać go indywidualnie. Najlepiej zwrócić się z prośbą o wyliczenie składek do samego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub skorzystać z usług biura rachunkowego albo kalkulatora online.