Czym zajmuje się notariusz? Jak wybierać dobrego specjalistę?

17 października 2022 | Artykuł sponsorowany

Notariusz to urzędnik, który urzędowo poświadcza autentyczność dokumentu. Notariusze zazwyczaj znajdują się w kancelariach prawnych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i innych podobnych instytucjach.

Czym zajmuje się notariusz? Jak wybierać dobrego specjalistę?
Czym zajmuje się notariusz? Jak wybierać dobrego specjalistę?
  • Jakie obowiązki ma notariusz?
  • Dlaczego ważne jest to, by notariusz, u jakiego zamawiamy usługi, był profesjonalny?

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz to osoba wyznaczona przez państwo do wykonywania określonych obowiązków związanych z uwierzytelnianiem i poświadczaniem dokumentów. Obowiązki notariusza różnią się w zależności od jurysdykcji, w której się znajduje. W większości jurysdykcji notariusz musi zostać zaprzysiężony przez sędziego lub inny organ przed rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków.

Notariusze często znajdują się w bankach, gdzie mogą poświadczać czeki i obligacje jako autentyczne; przy transakcjach dotyczących nieruchomości; lub w kancelariach prawnych, w których mogą poświadczyć autentyczność dokumentów, takich jak umowy lub akty prawne.

Notariusz to urzędnik upoważniony do administrowania przysięgami, składania oświadczeń pod przysięgą i poświadczania dokumentów. Są również znani jako świadkowie lub deputowani.

Notariusze są prawnie upoważnieni do wykonywania niektórych czynności notarialnych, takich jak składanie przysięgi i składanie oświadczeń pod przysięgą. Są również upoważnieni do poświadczania dokumentów, takich jak akty prawne i hipoteki.

Dlaczego warto szukać dobrego notariusza?

Notariusze to najbardziej zaufani profesjonaliści w dziedzinie uwierzytelniania dokumentów prawnych. Odpowiadają za weryfikację podpisów, weryfikację autentyczności dokumentów oraz uwierzytelnianie dokumentów do użytku międzynarodowego.

Dobre usługi notarialne muszą mieć dobrą reputację, mieć ogromną sieć profesjonalistów, zapewniać doskonałą obsługę klienta i oferować konkurencyjne stawki.

Notariusze są ważni w społeczeństwie, ponieważ świadczą bezstronne, niezawodne i terminowe usługi. Wraz z rozwojem technologii notariusze stali się bardziej dostępni dla osób potrzebujących ich usług.

Rola notariuszy ewoluowała z biegiem czasu. Zaczynali jako zaufany pośrednik między dwiema stronami, które musiały podpisać dokument, aby był ważny i wiążący. Notariusz zachowa oryginał dokumentu w swoim posiadaniu do czasu zakończenia procesu podpisywania, a następnie zwróci go właścicielowi.

Notariusze służą również jako pośrednicy dla osób, które z powodu niepełnosprawności ruchowej lub analfabetyzmu nie mogą wpisać własnego nazwiska, lub użyć własnego podpisu – dotyczy to także osób głuchoniemych i niewidomych, które nie potrafią czytać ani pisać własnego nazwiska.