Co to jest faktoring odwrotny?

9 maja 2022 | Artykuł sponsorowany | 3 min. czytania

Częstym problemem wielu firm, szczególnie tych mniejszych, jest brak środków na zakup surowców i materiałów potrzebnych do produkcji. W takich sytuacjach przydatny okazuje się faktoring odwrotny, który pomaga w rozwoju biznesu. Brak kapitału prowadzi do zaległości w płatnościach, przez co traci zarówno sprzedający, jak i kupujący. Właśnie ten rodzaj faktoringu pozwala spłacić długi wobec własnych dostawców.

Co to jest faktoring odwrotny?
Co to jest faktoring odwrotny?

Na czym polega faktoring odwrotny?

Faktoring odwrotny to sposób na ratunek dla małych i średnich przedsiębiorstw, które są niewypłacalne dla swoich dostawców. Problem pojawia się wówczas, gdy należy opłacić fakturę w krótkim terminie. Najkrótsze płatności występują przede wszystkim w sektorze produkcyjnym. Omówmy zatem, na czym polega zjawisko faktoringu odwrotnego. Jest to dofinansowanie na opłacenie faktury, jakie faktorant daje na poczet opłaty należności firmy faktora. Wówczas płatnik staje się jego wierzycielem.

Faktor musi spłacić dług w określonym terminie i doliczyć do niego określoną kwotę wynagrodzenia. Jest to swego rodzaju pożyczka, która ułatwia rozwój firmom, które nie posiadają wystarczającego kapitału. Dzięki takim rozwiązaniom firmy kupujące surowce do produkcji polepszają swój wizerunek na rynku i nie uchodzą za zadłużone czy niewypłacalne. Jest to bardzo ważne przy kolejnych zamówieniach, ponieważ dostawca może nie zrealizować kolejnego zamówienia niewiarygodnemu płatnikowi. Przedsiębiorca otrzymuje również pole do negocjacji czy zdobycia zniżek jako godny zaufania przedsiębiorca. W ten sposób faktorowi zwraca się wynagrodzenie dla faktoranta za użyczenie środków finansowych. Więcej na temat faktoringu odwrotnego można przeczytać pod adresem https://finansowaniefaktur.pl/blog/faktoring-odwrotny.html.

Kto powinien korzystać z tej opcji?

Faktoring odwrotny jest doskonałym rozwiązaniem dla tych przedsiębiorców, którzy chcą nawiązać trwałe relacje biznesowe z dostawcami i regularnie korzystać z ich usług Jest to opcja, która sprawdza się szczególnie w przypadku dobrze prosperujących firm, które mają problem z terminami opłat na fakturach. Bardzo często są one krótkie i faktor nie jest w stanie zapłacić ich tak szybko, jak oczekuje tego sprzedający.

Jeśli firma, która chce uzyskać pomoc faktoringową, nie posiada żadnych twardych zabezpieczeń swoich funduszy, może skorzystać z ubezpieczenia, które stanowi ochronę w przypadku takiej pożyczki. Aby uzyskać pomoc, firma musi istnieć przynajmniej 2 lata. Dodatkowo nie może mieć zadłużeń związanych z podatkami czy obowiązkowymi składkami. Zaległości wobec dotychczasowych dostawców również wykluczają przedsiębiorstwo z kolejki. Jest to jednak zdecydowanie rzadziej wykorzystywana forma w biznesie niż faktoring klasyczny.

Czym różni się faktoring odwrotny od klasycznego?

Faktoring klasyczny to przede wszystkim sprzedawanie faktorantowi faktur, które wiążą się z zaległościami ze strony klienta firmy. Przedsiębiorstwo otrzymuje od 80 do 100% wartości faktury, natomiast faktorant jest zobowiązany do jej opłacenia w terminie za przedsiębiorstwo, które nie jest wypłacalne. Faktoring odwrotny dotyczy natomiast sytuacji, w której to przedsiębiorstwo nie jest w stanie opłacić faktury. Wówczas szuka różnych możliwości, które pozwolą jej spłacić dług u dostawcy. Więcej o faktoringu odwrotnym można przeczytać na https://finansowaniefaktur.pl/blog/faktoring-odwrotny.html