Pracownik na wakacjach. Jakie prawa Ci przysługują? O czym warto pamiętać?

21 lipca 2020 | Aktualizacja: 24 lipca 2020

Sezon urlopowy 2020 w pełni. Pogoda za oknem wyjątkowo piękna i pracownikom coraz trudniej o właściwą koncentrację. Myślą o wypoczynku nad wodą lub o wędrówkach po górach – o wszystkim, byle nie o pracy. To sygnał, że czas na urlop.

Pracownik na wakacjach. Jakie prawa Ci przysługują? O czym warto pamiętać?
Pracownik na wakacjach. Jakie prawa Ci przysługują? O czym warto pamiętać?

Wczasy pod gruszą

Ze względu na pandemię koronawirusa tegoroczne wakacje są inne niż zwykle. Jedną z form szczególnie preferowanych przez Polaków są tzw. „wczasy pod gruszą”.  Pracownik sam organizuje i opłaca swój urlop, a pracodawca refunduje część lub całość jego kosztów w ramach Funduszu Świadczeń Socjalnych. Miejsce wypoczynku, a więc czy w Polsce czy zagranicą, pod namiotem czy na kwaterze agroturystycznej, nad jeziorem, morzem czy w górach - to wszystko stanowi pełną dowolność. A także pozostanie w domu i wykonanie odkładanego dawno remontu mieszkania może być formą „wakacji pod gruszą”. Jest jeden warunek, aby skorzystać z tej formy dofinansowania – należy złożyć odpowiedni wniosek u pracodawcy. Co istotne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) istnieje w firmach, które zatrudniają według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (do 1 stycznia 2017 roku było to co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty). Firmy zatrudniające mniej niż 50 osób, również mogą powołać ZFŚS, ale nie jest to obowiązkiem.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

W okresie letnim każdemu pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego i warto z tego korzystać. Jeżeli pracuje krócej niż 10 lat, może zaplanować sobie urlop w wymiarze 20 dni. Jeżeli natomiast jego staż pracy wynosi 10 lat i więcej – ma prawo do 26 dni urlopu. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Nie ma jednak obowiązku, aby wszystkie dni urlopowe wykorzystać od razu. Urlop może być podzielony na części, przy czym co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

Odwołanie z urlopu

Niestety, ale takie sytuacje się zdarzają. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu,  ale tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Pracodawca jest wówczas zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Zaległy urlop i przedawnienie

Każdy pracownik zatrudniony na etacie ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Zdarza się, że z pewnych powodów nie wykorzysta go w pełnym, przysługującym mu wymiarze. W takiej sytuacji nie traci go, jednak musi wykorzystać w określonym czasie. Zgodnie z Kodeksem Pracy jest to 30 wrzesień następnego roku kalendarzowego. W przypadku niewykorzystania w tym okresie całości wymiaru urlopu, pracodawca jest zobowiązany wypłacić ekwiwalent za urlop. Przedawnienie urlopu wypoczynkowego następuje natomiast z upływem 3 lat od dnia, w którym stało się wymagalne.

Bon turystyczny

Wyjątkowym, tegorocznym świadczeniem jest tzw. bon turystyczny, będący formą wsparcia dla polskich rodzin przez państwo w obliczu pandemii. To bon w wysokości 500zł na każde dziecko w rodzinie (1000zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością), który można wykorzystać do opłacenia usług hotelarskich lub imprez turystycznych. Wnioski będą już wkrótce przyjmowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.