Pracownicze Plany Kapitałowe – oto wszystko, co musisz o nich wiedzieć!

7 stycznia 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Mówi się, że Pracownicze Plany Kapitałowe wchodzą w skład III filaru polskiego systemu emerytalnego. Program ten ma nauczyć Polaków długoterminowego oszczędzania – zgromadzone środki mają zapewnić im godziwą starość. Czym są PPK i o jakich zasadach należy pamiętać? Przybliżamy ten temat w poniższym artykule!

Pracownicze Plany Kapitałowe – oto wszystko, co musisz o nich wiedzieć!
Pracownicze Plany Kapitałowe – oto wszystko, co musisz o nich wiedzieć!

PPK – cóż to takiego? 

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania. Jego głównym celem jest gromadzenie środków finansowych, które zostaną wypłacone po ukończeniu 60. roku życia. Wpłaty są dokonywane przez 3 podmioty – samego pracownika, pracodawcę oraz Skarb Państwa. Oprócz obowiązkowych wpłat, można również dokonywać wpłat dodatkowych, aby zaoszczędzić więcej! 

Podstawowe zasady

Na początku pracodawca musi wybrać instytucję, która będzie prowadziła PPK swoich pracowników. Mogą się tym zajmować zakłady ubezpieczeń, pracownicze towarzystwa emerytalne, towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz powszechne towarzystwo emerytalne. Należy pamiętać, że Pracownicze Plany Kapitałowe są dobrowolne – pracownik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w programie. W takiej sytuacji musi wypełnić specjalne oświadczenie, które musi być odnawiane co 4 lata. 

Co z wypłatami? 

Środki zgromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych zostaną wypłacone po ukończeniu przez uczestnika programu 60 lat. Pieniądze będą wypłacane w miesięcznych ratach. Istnieją jednak sytuacje, w których część, bądź nawet całość środków może zostać wypłacona wcześniej. Dzieje się tak m.in. z powodu choroby swojej lub członka rodziny, kupna domu lub mieszkania bądź spłaty kredytu. Należy jednak pamiętać, że środki pobrane przez 60. rokiem życia muszą zostać zwrócone w całości w ciągu 15 lat!

Chcesz dowiedzieć się więcej o Pracowniczych Planach Kapitałowych? Przygotowaliśmy instrukcję, w której dokładnie opisujemy, czym jest program PPK, jakie obowiązują w nim zasady i jacy pracodawcy muszą zagwarantować swoim pracownikom udział w programie. Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!