Jak dokonać wpisu w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami?

20 maja 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają od przedsiębiorcy dokonania wpisu do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą bardzo wysokie kary, więc warto zadbać o formalności już dziś! W poniższym artykule wyjaśniamy, kto jest zobowiązany do dokonania wpisu i gdzie złożyć odpowiedni wniosek. 

Jak dokonać wpisu w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami?
Jak dokonać wpisu w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami?

Obowiązek wpisu do BDO

Spisu podmiotów, które muszą dokonać wpisu do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, należy szukać w ustawie o odpadach. Należą do nich m.in. przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty, zajmujący się recyklingiem i odzyskiem, prowadzący stacje demontażu, zbierają zużyty sprzęt, prowadzą punkty zbierania pojazdów etc. Są to głównie podmioty zajmujący się gromadzeniem odpadów i ich przetwarzaniem. Pełną listę przedsiębiorców zobowiązanych do dokonania wpisu do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami umieściliśmy w przygotowanej przez nas instrukcji na ten temat. 

Istnieje jednak grupa podmiotów, które są do rejestru wpisywane z góry, z urzędu. Dokonuje tego marszałek województwa. Do rejestru od razu trafiają przedsiębiorcy, będący posiadaczami odpadów, którzy uzyskali pozwolenie zintegrowane, na wytwarzanie odpadów lub zezwolenie na zbieranie odpadów lub ich przetwarzanie. W tej grupie znajdują się również podmioty, które uzyskały koncesję na podziemne składowanie odpadów oraz takie, które uzyskały decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi bądź zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Jeżeli nie masz pewności, czy twoja działalność powinna znaleźć się w bazie danych, pomocna może się okazać specjalna ankieta. Na podstawie udzielonych odpowiedzi system oceni, czy powinieneś dokonać wpisu czy też nie. 

Jak się wpisać?

Wpisu do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami można dokonać jedynie przez Internet – służy do tego specjalny formularz rejestrowy, znajdujący się na stronie bdo.mos.gov.pl. Należy o tym pomyśleć przed rozpoczęciem działalności; według prawa, jej prowadzenie bez wpisu (jeżeli dany przedsiębiorca jest do tego zobowiązany) grozi surowymi karami pieniężnymi, a nawet aresztem! Maksymalnie, za niedokonanie wpisu możemy otrzymać karę sięgającą miliona złotych. Warto zatem zadbać o wpisanie się wcześniej, aby uniknąć wielu nieprzyjemności. Karę można otrzymać również za nieumieszczanie numeru rejestrowego (który otrzymamy tuż po rejestracji) na konkretnych dokumentach. Powinien się on znajdować na fakturach VAT, paragonach fiskalnych, sprawozdaniach, umowach kupna-sprzedaży, kartach ewidencji odpadów oraz kartach przekazania odpadów. Za nieumieszczenie numeru rejestrowego można zapłacić karę w wysokości od 5 tysięcy do nawet miliona złotych. 

Opłata roczna i rejestrowa

Pewna grupa przedsiębiorców jest zobowiązana do uiszczania opłaty rejestrowej i rocznej. W obu przypadkach jej kwota jest taka sama. Mikroprzedsiębiorcy płacą 100 złotych, zaś pozostali przedsiębiorcy – 300 złotych. Opłatę roczną muszą uiszczać podmioty wprowadzające sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory oraz pojazdy. Dodatkowo, do opłaty rejestrującej i rocznej są zobowiązani producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań, wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony i oleje smarowe. Opłatę roczną uiszcza się corocznie do końca lutego. Na szczęście, nie trzeba jej opłacać w roku, w którym dokonano opłaty rejestrowej. Jak zapłacić? Najwygodniej zrobić to przelewem na konto bankowe urzędu marszałkowskiego, właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. 

Zamierzasz rozpocząć działalność związaną z odpadami? Pamiętaj o wpisie do rejestru w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Aby ułatwić Ci zadanie, przygotowaliśmy specjalną instrukcję, w której krok po kroku wyjaśniamy, jak dokonać wpisu, kiedy należy to zrobić i kto ma taki obowiązek! Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej! 


Powiązana sprawa