„Covidowe” dla pracowników służby zdrowia – specjalny zasiłek chorobowy wszedł w życie

9 grudnia 2020

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał specjalny zasiłek chorobowy. Będzie on przysługiwał pracownikom medycznym, którzy zachorują na koronawirusa bądź trafią na przymusową izolację przez kontakt z wirusem w miejscu pracy. Zasiłek będzie obejmował kwotę 100% wynagrodzenia. 

„Covidowe” dla pracowników służby zdrowia – specjalny zasiłek chorobowy wszedł w życie
„Covidowe” dla pracowników służby zdrowia – specjalny zasiłek chorobowy wszedł w życie

Wsparcie dla medyków

Na pierwszej linii frontu w walce z wirusem są oczywiście medycy. Przedstawiciele zawodów medycznych są obecnie najbardziej narażeni na zarażenie się, a co za tym idzie – skierowanie na przymusową izolację. Na szczęście w życie weszła ustawa, która reguluje wypłaty zasiłku chorobowego dla wszystkich osób pracujących w służbie zdrowia, walczących codziennie o życie tysięcy pacjentów. 

Kto może liczyć na wsparcie? 

Do otrzymania zasiłku chorobowego w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia, są upoważnieni nie tylko lekarze. Na wsparcie finansowe mogą liczyć również pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz cały personel szpitali. Warunkiem jest aktywna walka z wirusem SARS-CoV-2, a co za tym idzie – ciągłe narażanie życia i zdrowia swojego i swojej rodziny. 

Chorobowe jak pensja

W nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, pojawił się artykuł, według którego „w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa”.

Możliwość zdalnej pracy

Pojawił się także przepis, na podstawie którego pracownicy poddani obowiązkowej kwarantannie mogą, za zgodą pracodawcy, wykonywać pracę zdalną w zakresie określonym w umowie i otrzymywać za nią wynagrodzenie. Jest to szansa dla medyków na znalezienie sobie zajęcia na czas długiej i męczącej kwarantanny.