Zakaz konkurencji – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

4 października 2022 | Artykuł sponsorowany

O zakazie konkurencji słyszy się wiele w środowiskach pracowniczych. Po zgodzeniu się na jego obowiązywanie, pracownik zobowiązuje się do tego, aby nie podejmować działalności konkurencyjnej wobec swojego pracodawcy. W praktyce oznacza to, że podmiot podpisujący nie może wykonywać pracy dla osoby, która prowadzi działalność konkurencyjną, ani sam nie może stanowić takiej działalności dla osoby, z którą umowę podpisuje. Nie jest to jedyna forma tego zakazu, może on również obowiązywać w rozmowach biznesowych, bądź też pomiędzy członkami spółki. Zapis ten jest dużą niedogodnością dla osób, które decydują się na jego podpisanie, szczególnie w momencie gdy obowiązuje on przez długi czas. W każdej umowie wygląda to nieco inaczej, uregulowanie go powinno zatem być dokładnie przemyślane, aby w przyszłości nie stanowiło problemów.

Zakaz konkurencji – wszystko, co musisz o nim wiedzieć
Zakaz konkurencji – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

O zakazie konkurencji słyszy się wiele w środowiskach pracowniczych. Po zgodzeniu się na jego obowiązywanie, pracownik zobowiązuje się do tego, aby nie podejmować działalności konkurencyjnej wobec swojego pracodawcy. W praktyce oznacza to, że podmiot podpisujący nie może wykonywać pracy dla osoby, która prowadzi działalność konkurencyjną, ani sam nie może stanowić takiej działalności dla osoby, z którą umowę podpisuje. Nie jest to jedyna forma tego zakazu, może on również obowiązywać w rozmowach biznesowych, bądź też pomiędzy członkami spółki. Zapis ten jest dużą niedogodnością dla osób, które decydują się na jego podpisanie, szczególnie w momencie gdy obowiązuje on przez długi czas. W każdej umowie wygląda to nieco inaczej, uregulowanie go powinno zatem być dokładnie przemyślane, aby w przyszłości nie stanowiło problemów.

Czy podpisanie go jest konieczne?

Podpisanie umowy, która zawiera zapis o zakazie konkurencji działa niekorzystnie dla pracownika, pomimo rekompensaty, do której wypłacenia zobowiązuje się pracodawca. Nie jest jednak warunkiem koniecznym, aby podpisał on umowę zawierającą ten zapis. Pracownik ma w swoich działaniach swobodę, choć zwykle jednak kończy się to zakończeniem współpracy pomiędzy nim, a potencjalnym pracodawcą, który na taki zapis nalegał. Czasem więc nie warto rezygnować z podpisania takiej umowy, najlepszym pomysłem jest negocjowanie jej. W ten sposób można zapewnić sobie znacznie lepsze warunki, przykładowo finansowe, bądź też skrócenie zbyt długiego czasu obowiązywania takiego zapisu. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, która pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości.

Zakaz konkurencji – co może się w nim znaleźć?

Najważniejszym jest, aby zakaz konkurencji precyzował działalność, w której osoba podpisująca zapis, powinna się wstrzymać. Dokładne określenie czasu trwania zakazu jest również niezwykle istotnym elementem. Jeśli wcale nie ma go w umowie, staje się ona nieważna. Pracodawca powinien również zapisać tam dokładną kwotę odszkodowania, którą zobowiązuje się wypłacić pracownikowi. Ważnym jest, aby nie wynosiła ona mniej niż 25% jego wypłaty, którą pobiera w dniu zakończenia współpracy. Jeśli pracodawca nie będzie przestrzegał umowy i nie wypłaci pracownikowi odszkodowania, które zobowiązał się wypłacić, zapis ten automatycznie staje się nieważny, wobec tego pracownik ma prawo do działalności konkurencyjnej.

Zakaz konkurencji – jakie skutki ma złamanie go?

Każdy pracownik ma pełną świadomość podpisania zapisu o zakazie konkurencji, może jednak zdarzyć się, że nie wywiąże się z niego. Jakie konsekwencje może mieć taki czyn? Zwykle umowa podpisana z pracodawcą w pełni to reguluje, dlatego też tak istotnym jest, aby dokładnie zapoznać się ze wszystkimi jej zapisami. W przypadku umowy o pracę zwykle łączy się to z obciążeniem finansowym, zazwyczaj mowa tutaj o trzykrotności wypłaty. Pracodawca zwalnia taką osobę dyscyplinarnie, co negatywnie wpływa na jej późniejsze szanse na podjęcie się kariery.