Wniosek o wpis do KRS tylko elektronicznie - zmiany w polskim prawie w 2021 roku

28 stycznia 2021 | Artykuł sponsorowany

Najprawdopodobniej po raz kolejny zostanie odroczony termin wejścia w życie przepisów, wprowadzających cyfryzację Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z nowymi regulacjami wnioski o wpis do KRS będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej, a dokumenty składane w wersji tradycyjnej, przestaną być rozpoznawane przez sąd.

Wniosek o wpis do KRS tylko elektronicznie - zmiany w polskim prawie w 2021 roku
Wniosek o wpis do KRS tylko elektronicznie - zmiany w polskim prawie w 2021 roku

O tym, że ustawodawca przymierza się prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego w formie systemu teleinformatycznego, wiadomo już od grudnia 2019 roku. Pierwotnie obowiązek składania wniosków online miał zostać wprowadzony od 1 marca 2020 roku. Pod koniec lutego rząd zmienił jednak zdanie i odroczył termin zmiany przepisów o rok - na 1 marca 2021 roku. Dziś wiadomo, że i ten termin zostanie najprawdopodobniej zmieniony.

Nowy termin

Zgodnie z projektem ustawy nowelizującym Kodeks Postępowania Cywilnego dopiero od 1 lipca 2021 roku wszelkie wnioski o wpisy do KRS, a także wykreślenia, będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej. Wspomniana nowelizacja została 8 grudnia 2020 roku przyjęta przez Radę Ministrów i najprawdopodobniej wkrótce trafi pod obrady Sejmu. Nadal zatem można składać wnioski o wpis do KRS w tradycyjnej, papierowej formie. Po 1 lipca 2021 roku takiej możliwości nie będzie. Wówczas chcąc złożyć elektroniczny wniosek, będziemy musieli posłużyć się profilem zaufanym ePUAP, podpisem kwalifikowanym lub skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika. W innym przypadku wnioski nie będą rozpatrywane przez sąd rejestrowy.

Nowelizacja ma na celu pełną informatyzację postępowania rejestrowego. Zdigitalizowane zostanie również prowadzenie akt rejestrowych spółek wpisanych do KRS. Od momentu wprowadzenie w życie wspomnianych przepisów - wszelkich zmian będziemy dokonywać wyłącznie online. Choć na początku może to być nieco kłopotliwe dla przedsiębiorców - w dłuższej perspektywie pomoże to usprawnić proces zarządzania Krajowym Rejestrem Sądowym.

Zmiany w KRS

To nie pierwsza nowelizacja przepisów związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym. W 2018 roku w związku ze z cyfryzacją KRS wprowadzono obowiązek wprowadzania sprawozdań finansowych i ich składania do Repozytorium Dokumentów Finansowych wyłącznie w formie cyfrowej. Przysporzyło to wówczas sporo trudności przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność w formie spółek prawa handlowego. Nowelizacja ta wprowadziła także Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Są w nim przechowywane wyciągi i wypisy aktów notarialnych. Obecnie, przy realizacji czynności notarialnych właściciele firm otrzymują potwierdzenie zamieszczenia aktu w rejestrze wraz ze wskazaniem numeru. Po wprowadzeniu nowych przepisów od 1 lipca 2021 roku wnioskując o zmianę danych w KRS, potrzebny nam będzie tylko wspomniany numer repozytorium. Nie będzie zatem już konieczności składania oryginału bądź kopii dokumentu do akt rejestrowych. Zmiany te pomogą nieco ograniczyć biurokrację narosłą wokół Krajowego Rejestru Sądowego. Również sama wymiana korespondencji między sądem a wnioskodawcą będzie odbywała się wyłącznie w formie elektronicznej.

Informatyzacja Krajowego Rejestru Sądowego wymaga od prawodawcy odpowiedniego przygotowania techniczne, zapewne stąd też planowane drugie przesunięcie wejścia nowelizacji w życie. Część przedsiębiorców jest z tego powodu zadowolona, gdyż sami preferują tradycyjną formę kontaktu z KRS. Cyfryzacja tego podmiotu jest jednak nieunikniona. Warto skontaktować się z kancelarią prawną, która pomoże nam odnaleźć się w nowych przepisach. Wielu adwokatów zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy nadąża nad technologicznymi zmianami, dlatego też oferują obsługę elektronicznych zgłoszeń. Ważne, aby korzystać z usług dobrych i polecanych podmiotów.

Artykuł powstał we współpracy z kkpr.pl